REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 153

Departament Komunikacji Społecznej

DECYZJA Nr 181/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zasad i trybu postępowania wobec fundacji, dla których Minister Obrony Narodowej jest ministrem właściwym ze względu na cele fundacji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 14 lit. c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

1. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw współpracy ze społeczeństwem sprawuje, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, nadzór nad fundacjami, dla których Minister Obrony Narodowej jest ministrem właściwym ze względu na cele fundacji oraz zakres jej działania.

2. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw współpracy ze społeczeństwem na podstawie rocznych sprawozdań z działalności składanych przez fundacje przedkłada Ministrowi Obrony Narodowej roczne informacje z działalności tych fundacji oraz na bieżąco informuje Ministra Obrony Narodowej o nieprawidłowościach występujących w ich działalności i przedstawia stosowne wnioski.

3. Organem wykonawczym osoby zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy ze społeczeństwem, w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1 i 2, jest dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw nadzoru nad fundacjami.

4. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw nadzoru nad fundacjami:

1) prowadzi rejestr fundacji, zawierający w szczególności: nazwę fundacji, siedzibę i adres, organ uprawniony do reprezentacji oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;

2) prowadzi ewidencję i gromadzi roczne sprawozdania z działalności fundacji oraz uchwały zarządów fundacji;

3) dokonuje analizy i oceny pod względem formalnoprawnym rocznych sprawozdań, o których mowa w ppkt 2, oraz na ich podstawie ustala prawidłowość merytorycznej działalności fundacji;

4) opracowuje roczną informację o działalności fundacji i przedkłada ją osobie zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy ze społeczeństwem – w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym nadesłane zostały przedmiotowe sprawozdania, o których mowa w ppkt 2;

5) informuje osobę zajmującą kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwą do spraw współpracy ze społeczeństwem o stwierdzonych uchybieniach w działalności fundacji, przedstawiając stosowne wnioski i propozycje w zakresie postępowania wobec fundacji.

5. Traci moc decyzja Nr 36/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania wobec fundacji, dla których Minister Obrony Narodowej jest ministrem właściwym ze względu na cele fundacji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 3, poz. 26 oraz z 2013 r. poz. 375).

6. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-28
  • Data wejścia w życie: 2015-05-28
  • Data obowiązywania: 2015-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA