REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 13

Inspektorat Wsparcia

DECYZJA Nr 26/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. b i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa:

1) wartości pieniężne norm wyżywienia żołnierzy;

2) kwoty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie;

3) asortyment środków spożywczych, na które ustala się ceny rozliczeniowe (ewidencyjne) i wysokość tych cen;

4) wartość pieniężną karmy dla psów;

5) wartość pieniężną paszy dla koni służbowych.

§ 2.

Jednostki wojskowe prowadzące gospodarkę żywnościową stosują wartości pieniężne ustalone dla rejonów zaopatrywania poszczególnych regionalnych baz logistycznych, zwanych dalej „RBLog”, stosownie do miejsca stacjonowania.

§ 3.

Wartości pieniężne:

1) zasadniczych norm wyżywienia:

a) żołnierskiej – 010,

b) szkolnej – 020,

c) specjalnej – 030,

d) operacyjnej – 040,

2) dodatkowych norm wyżywienia:

a) ogólnej –110,

b) chleba –111,

c) napojów – 160

– odrębnie dla każdej RBLog, ustala się w wysokościach określonych w załączniku do decyzji.

§ 4.

Kwoty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie wynoszą dla:

1) zasadniczych norm wyżywienia:

a) żołnierskiej – 010 – 14,91 zł,

b) szkolnej – 020 – 15,96 zł,

c) specjalnej – 030 – 20,64 zł,

d) operacyjnej – 040 – 22,67 zł;

2) dodatkowej normy wyżywienia ogólnej – 110 – 6,00 zł.

§ 5.

Wartościami pieniężnymi indywidualnych i grupowych paczkowanych norm wyżywienia (racji żywnościowych) są ich ewidencyjne (średnioważone) ceny zakupu.

§ 6.

Wartością pieniężną zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej – 044 i wojennej – 050 jest równowartość normatywu rzeczowego środków spożywczych w niej ujętych, ustalona według cen ich zakupu.

§ 7.

Ustala się ceny rozliczeniowe (ewidencyjne) w złotych za 1 kilogram dla następujących środków spożywczych:

1) chleb trwały w opakowaniu foliowym – 2,14 zł;

2) zupy zagęszczone specjalne – 3,57 zł.

§ 8.

Wartością pieniężną karmy dla psów etatowych wykonujących zadania służbowe jest równowartość normatywu rzeczowego karmy, ustalona w jednostce wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową na podstawie cen jej zakupu z zachowaniem zwiększenia wymiaru rzeczowego karmy o:

1) 25% – dla psów odbywających tresurę w Ośrodku Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej;

2) 15% – w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego jako sezonowy dodatek energetyczny – niezależnie od zwiększenia, o którym mowa w pkt 1.

§ 9.

Wartością pieniężną paszy dla koni służbowych jest równowartość normatywu rzeczowego karmy, ustalona w jednostce wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową na podstawie cen jej zakupu.

§ 10.

Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 11.

Traci moc decyzja Nr 75/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 73).

§ 12.

Decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [Wartości pieniężne norm wyżywienia (w złotych)]

Załącznik do decyzji Nr 26/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 lutego 2016 r. (poz. 13)

Wartości pieniężne norm wyżywienia
(w złotych)

Lp.

Wyszczególnienie

Zasadnicze normy wyżywienia

Dodatkowe normy wyżywienia

żołnierska – 10

szkolna – 020

specjalna – 030

operacyjna – 040

ogólna –– 110

chleba
– 111

napojów 160

1.

1 RBLog Wałcz

13,75

14,71

19,36

21,27

5,54

1,50

0,64

2.

2 RBLog Warszawa

15,53

16,59

21,13

23,39

6,33

1,50

1,10

3.

3 RBLog Kraków

14,71

15,78

20,51

22,82

6,02

1,50

1,06

4.

4 RBLog Wrocław

15,64

16,77

21,55

23,19

6,09

1,50

1,13

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-18
  • Data wejścia w życie: 2016-03-01
  • Data obowiązywania: 2016-03-01
  • Dokument traci ważność: 2016-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA