REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 17

Narodowe Centrum Kryptologii

DECYZJA NR 31/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie szczególnej ochrony materiałów kryptograficznych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 6a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Oborny Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:

1. Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa materiałów kryptograficznych w Ministerstwie Obrony Narodowej.

2. Obsługę komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie przechowywania i udostępniania uprawnionym osobom publikacji kryptograficznych realizuje Centralna Kancelaria Kryptograficzna Ministerstwa Obrony Narodowej zlokalizowana w Narodowym Centrum Kryptologii.

3. Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii wyznacza Oficera Bezpieczeństwa Systemów Łączności i Informatyki Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem materiałów kryptograficznych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

4. Szef Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych odpowiada za zabezpieczenie eksploatacji urządzeń ochrony kryptograficznej systemów teleinformatycznych eksploatowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

5. Instalację urządzeń kryptograficznych, implementowanie dokumentów kryptograficznych oraz obsługę komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie przechowywania i udostępniania produktów kryptograficznych realizuje kancelaria kryptograficzna Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych.

6. Oficer Bezpieczeństwa Systemów Łączności i Informatyki Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych odpowiada za sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją urządzeń kryptograficznych, obsługiwanych przez kancelarię kryptograficzną Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych, realizujących zabezpieczenie kryptograficzne systemów teleinformatycznych eksploatowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

7. Dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej występują odpowiednio do Dyrektora Narodowego Centrum Kryptologii lub Szefa Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych z pisemnym wnioskiem o wydanie certyfikatów upoważnienia kryptograficznego dla podległych im żołnierzy i pracowników w przypadku wystąpienia konieczności uzyskania przez tych żołnierzy i pracowników dostępu do publikacji lub produktów kryptograficznych, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 5.

8. Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii lub Szef Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych wydają certyfikaty upoważnienia kryptograficznego żołnierzom i pracownikom komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresach określonych odpowiednio w pkt 2 lub pkt 5.

9. Zasady i tryb wydania certyfikatów upoważnienia kryptograficznego regulują odrębne przepisy.

10. Traci moc decyzja Nr 485/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2007 r. w sprawie szczególnej ochrony materiałów kryptograficznych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 212).

11. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-26
  • Data wejścia w życie: 2016-03-12
  • Data obowiązywania: 2016-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA