REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 18

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk

DECYZJA NR 32/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie wydawania zgody na przemieszczanie się wojsk obcych transportem lądowym przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2014 r. poz. 1077 oraz z 2015 r. poz. 1844) oraz § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do wyrażania zgody, zwanej dalej „zezwoleniem”, na przemieszczanie się transportem lądowym przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) pojedynczych pojazdów, wagonów kolejowych lub pociągów należących do wojsk obcych lub przewożących ładunki tych wojsk;

2) kolumn pojazdów wojsk obcych, w których skład wchodzi nie więcej niż dwadzieścia pojazdów.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się po poinformowaniu Ministra Obrony Narodowej.

§ 2.

Zezwolenie wydawane w trybie określonym w decyzji nie dotyczy przypadków przemieszczeń wojsk obcych, na które udzielono zgody w odrębnym porozumieniu dotyczącym ćwiczeń lub szkoleń, zawartym z właściwymi organami państwa wysyłającego albo z organem organizacji międzynarodowej, pod którego dowództwem pozostają wojska obce.

§ 3.

Podstawę do wydania zezwolenia na przemieszczenie stanowi wniosek organu państwa lub organizacji międzynarodowej, pod którego dowództwem wojska obce pozostają, sporządzony według wzoru określonego w załączniku Nr 1 i złożony:

1) nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym przemieszczeniem;

2) nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym przemieszczeniem Sił Sojuszniczych Wysokiej Gotowości realizujących zadania w ramach wzmocnienia obronności państwa lub państw sojuszniczych, po wyznaczonych wcześniej trasach przemieszczenia.

§ 4.

1. Wniosek o zezwolenie kieruje się do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych za pośrednictwem Szefa Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk.

2. Wzór zezwolenia określa załącznik Nr 2.

§ 5.

Czynności techniczne związane z wydawaniem zezwolenia realizuje Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk.

§ 6.

Traci moc decyzja Nr 65/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wydawania zgody na przemieszczanie się wojsk obcych transportem lądowym przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 4, poz. 49 oraz z 2013 r. poz. 352).

§ 7.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA PRZEMIESZCZENIE DO DOWÓDCY GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH]

Załączniki do decyzji Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej|
z dnia 23 lutego 2016 r. (poz. 18)

Załącznik Nr 1

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA PRZEMIESZCZENIE DO DOWÓDCY GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

infoRgrafika

Załącznik 2. [ZEZWOLENIE NA PRZEMIESZCZENIE]

Załącznik Nr 2

ZEZWOLENIE NA PRZEMIESZCZENIE

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-26
  • Data wejścia w życie: 2016-02-26
  • Data obowiązywania: 2016-02-26
  • Dokument traci ważność: 2019-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA