REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 24

Biuro Audytu Wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 7/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 marca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu komitetu audytu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)), w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu (Dz. U. Nr 226, poz. 1826) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie komitetu audytu, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 13, poz. 153 oraz z 2014 r. poz. 3) w § 5 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) dwóch członków niezależnych;

3) trzech członków zależnych.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513,1830, 1854, 1890 i 2150.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-04
  • Data wejścia w życie: 2016-03-03
  • Data obowiązywania: 2016-03-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA