REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 25

Departament Infrastruktury

DECYZJA NR 42/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.1)) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

 Nieruchomości gruntowe wymienione w załączniku do decyzji stanowią tereny zamknięte resortu obrony narodowej.

§ 2.

 Granice terenów zamkniętych resortu obrony narodowej wymienionych w załączniku do decyzji określone są granicami działek ewidencyjnych, ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków.

§ 3.

 Traci moc decyzja Nr 393/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 321 oraz z 2015 r. poz. 34 i 204).

§ 4.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 831, 1137, 1433 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 65.

Załącznik 1.

Załącznik do decyzji Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 marca 2016 r. (poz. 25)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA