REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 26

Departament Prawny

DECYZJA NR 44/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wojskowej Służby Kobiet

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 5 ust. 2 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250), ustala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wojskowej Służby Kobiet, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

§ 2.

Funkcję Pełnomocnika pełni Pani mjr Anna PĘZIOŁ-WÓJTOWICZ.

§ 3.

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) reprezentowanie kobiet – żołnierzy zawodowych wobec Ministra Obrony Narodowej, innych organów władzy publicznej i organizacji pozarządowych;

2) ocenianie stanu przestrzegania praw kobiet – żołnierzy zawodowych;

3) przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej informacji, opinii i propozycji wynikających z prowadzonej działalności;

4) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących służby kobiet – żołnierzy zawodowych;

5) współpraca z organami przedstawicielskimi żołnierzy zawodowych w zakresie spraw wynikających z pełnienia przez kobiety służby wojskowej;

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw wynikających z pełnienia przez kobiety służby wojskowej;

7) współpraca z instytucjami państwowymi i międzynarodowymi oraz ich wyspecjalizowanymi agendami w zakresie spraw wynikających z pełnienia przez kobiety służby wojskowej.

§ 4.

Pełnomocnik przy realizacji zadań, o których mowa w § 3, współpracuje z Radą do Spraw Kobiet.

§ 5.

Pełnomocnik może wypowiadać się w mediach w sprawach dotyczących pełnienia służby wojskowej przez kobiety wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Rzecznika Prasowego Ministra Obrony Narodowej.

§ 6.

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy (szefowie, kierownicy, dowódcy) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, stosownie do właściwości, na wniosek Pełnomocnika, udzielą niezbędnej pomocy do właściwej realizacji jego zadań.

§ 7.

Obsługę merytoryczną i administracyjną Pełnomocnika zapewnia Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej.

§ 8.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-10
  • Data wejścia w życie: 2016-03-10
  • Data obowiązywania: 2016-03-10
  • Dokument traci ważność: 2018-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA