REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 27

Departament Prawny

DECYZJA NR 45/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 marca 2016 r.

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia i funkcjonowania Rady do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.
W decyzji Nr 464/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania Rady do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 376) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 3 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) współpraca z Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wojskowej Służby Kobiet w zakresie spraw związanych z pełnieniem przez kobiety służby wojskowej;”;

2) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Każda członkini ma swoją zastępczynię wskazaną przez zebranie wyborcze, w trybie, o którym mowa w pkt 8, która w usprawiedliwionych przypadkach nieobecności bądź wygaśnięcia mandatu członkini Rady zastępuje ją w pracach Rady.”;

3) uchyla się pkt 17 i 18;

4) w pkt 19:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do zadań Przewodniczącej Rady należy:”,

b) ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) opracowywanie rocznego Planu działalności Rady wraz z planem wydatków, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Komunikacji Społecznej;”,

c) ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) bezpośrednia współpraca z Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wojskowej Służby Kobiet w zakresie spraw wynikających z zadań realizowanych przez Radę.”;

5) pkt 20–22 otrzymują brzmienie:

„20. Przewodnicząca Rady ma prawo zwracać się do dowódców (dyrektorów, komendantów, szefów, kierowników) jednostek wojskowych i instytucji resortowych o udzielanie informacji w sprawach dotyczących wojskowej służby kobiet.

21. Przewodnicząca Rady ma prawo zgłaszać, osobie o której mowa w pkt 2, problemy sygnalizowane przez środowisko żołnierzy zawodowych – kobiet wraz z propozycją działań w celu ich rozwiązania.

22. Przewodnicząca Rady może wypowiadać się w mediach w sprawach dotyczących pełnienia służby wojskowej przez kobiety wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Rzecznika Prasowego Ministra Obrony Narodowej.”;

6) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27. Obsługę funkcjonowania Rady zapewnia Departament Komunikacji Społecznej.”.

§ 2.
Dyrektor Departamentu Kadr wyda stosowane dokumenty kadrowe.
§ 3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-10
  • Data wejścia w życie: 2016-03-10
  • Data obowiązywania: 2016-03-10
  • Dokument traci ważność: 2016-10-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA