REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 39

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

DECYZJA NR 70/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych w 2016 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W 2016 r. prowadzony jest nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach Wojsk Specjalnych.

§ 2.

Nabór prowadzony jest w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu, zwanym dalej „Ośrodkiem Szkolenia”.

§ 3.

Limit przyjęć do Ośrodka Szkolenia w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych wynosi 30 miejsc.

§ 4.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień do dnia 30 marca 2016 r.

§ 5.

Za przeprowadzenie naboru kandydatów do Ośrodka Szkolenia w 2016 r. odpowiadają:

1) Komendant Ośrodka Szkolenia – za prawidłowy przebieg postępowania rekrutacyjnego oraz powołania do służby kandydackiej;

2) Dyrektor Departamentu Kadr – za nadzór nad przestrzeganiem limitu przyjęć, o którym mowa w § 3;

3) Inspektor Wojsk Specjalnych – za określenie potrzeb szkoleniowych w jednostkach Wojsk Specjalnych oraz wskazanie stanowisk dla kandydatów, po ukończeniu szkolenia w Ośrodku Szkolenia.

§ 6.

Komendant Ośrodka Szkolenia przekaże Dyrektorowi Departamentu Kadr:

1) sprawozdanie z wyników postępowania kwalifikacyjnego – w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia tego postępowania;

2) meldunek o liczbie osób powołanych do służby kandydackiej – w terminie czternastu dni od dnia zakończenia tego powołania.

§ 7.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

UZASADNIENIE

Z dniem 9 grudnia 2014 r. wykazem zmian Nr Z–872/Org/P1 w Jednostce Wojskowej Komandosów stworzony został, jako komórka wewnętrzna jednostki, „Ośrodek Szkolenia”. Etat Ośrodka Szkolenia określa ilość szkolonych „etatowego stanu zmiennego” na poziomie 30 elewów.

Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Szkolenia wynikają z rozdziału 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627). Ośrodek Szkolenia przeznaczony jest do przygotowania w ramach służby kandydackiej kandydatów do objęcia stanowisk zaszeregowanych do stopnia etatowego szeregowy zawodowy i starszy szeregowy w jednostkach Wojsk Specjalnych. Rozwiązanie takie pozwala ukompletować nieobsadzone stanowiska w jednostkach, czym wpływa na zwiększenie ich zdolności bojowej.

Rozpoczęcie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych wymaga wydania przez Ministra Obrony Narodowej decyzji, która umożliwi nabór kandydatów do Ośrodka Szkolenia oraz określi zadania dla Dowódców i Szefów Komórek różnych szczebli, w procesie rekrutacji i naboru, jak również uszczegółowi proces naboru do Ośrodka Szkolenia.

Decyzja realizuje wnioski de lege ferenda Najwyższej Izby Kontroli, zawarte w Dezyderacie nr 45 sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-01
  • Data wejścia w życie: 2016-04-01
  • Data obowiązywania: 2016-04-04
  • Dokument traci ważność: 2016-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA