REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 48

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 81/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278) oraz ustawy z dnia 28 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2016 Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11 i 34), w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.”, ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 R.]

Załącznik do decyzji Nr 81/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 kwietnia 2016 r. (poz. 48)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 R.

 

 

(w zł)

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

DB

DG

IU

IW SZ

OZ ŻW

SKW

 

752

 

 

-37 848 000

27 416 000

-28 968 000

0

18 830 000

20 570 000

0

 

75201

 

 

 

 

33 103 274

 

 

33 103 274

 

4110

 

 

 

33 103 274

 

 

33 103 274

 

75202

 

 

 

 

9 936 537

 

 

9 936 537

 

 

4110

 

 

 

9 936 537

 

 

9 936 537

 

75203

 

 

 

 

5 052 260

 

 

5 052 260

 

4110

 

 

 

5 052 260

 

 

5 052 260

 

75204

 

 

 

-28 968 000

 

18 830 000

 

-10 138 000

 

 

6060

 

 

-28 968 000

 

18 830 000

 

-10 138 000

 

75213

 

-37 848 000

27 416 000

 

-25 000 000

 

 

-35 432 000

 

4110

 

 

 

-25 000 000

 

 

-25 000 000

 

 

4180

-11 640 000

 

 

 

 

 

-11 640 000

 

 

4300

 

27 416 000

 

 

 

 

27 416 000

 

 

4540

-26 208 000

 

 

 

 

 

-26 208 000

75216

 

 

 

 

70 000

 

 

70 000

4300

 

 

 

70 000

 

 

70 000

 

75218

 

 

 

 

 

 

20 570 000

20 570 000

 

 

4210

 

 

 

 

 

1 132 000

1 132 000

 

 

4300

 

 

 

 

 

9 050 000

9 050 000

4360

 

 

 

 

 

150 000

150 000

4410

 

 

 

 

 

100 000

100 000

 

6060

 

 

 

 

 

10 138 000

10 138 000

 

75220

 

 

 

 

-34 365 584

 

 

-34 365 584

 

 

3070

 

 

 

-34 365 584

 

 

-34 365 584

 

75295

 

 

 

 

11 203 513

 

 

11 203 513

 

4110

 

 

 

9 673 513

 

 

9 673 513

4420

 

 

 

1 530 000

 

 

1 530 000

851

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

85156

 

 

 

 

-39 307

 

 

-39 307

 

 

4130

 

 

 

-39 307

 

 

-39 307

 

85157

 

 

 

 

39 307

 

 

39 307

 

 

4320

 

 

 

16 563

 

 

16 563

 

 

4410

 

 

 

22 744

 

 

22 744

3000

 

 

 

 

-34 365 584

 

 

-34 365 584

4000

 

-37 848 000

27 416 000

 

34 365 584

 

10 432 000

34 365 584

6000

 

 

 

-28 968 000

 

18 830 000

10 138 000

0

Cz. 29

 

-37 848 000

27 416 000

-28 968 000

0

18 830 000

20 570 000

0

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-06
  • Data wejścia w życie: 2016-04-06
  • Data obowiązywania: 2016-04-06
  • Dokument traci ważność: 2016-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA