REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 75

Departament Komunikacji Społecznej

DECYZJA NR 126/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 45. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) oraz z pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22, poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się co następuje:

§ 1.

 W decyzji Nr 322/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 45. Wojskowego Oddziału Gospodarczego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 395), wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 2 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 3 i 3a do decyzji.”;

2) załącznik Nr 3 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

3) po załączniku Nr 3 do decyzji dodaje się załącznik Nr 3a do decyzji w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

 Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 45. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załączniki do decyzji Nr 126/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 kwietnia 2016 r. (poz. 75)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 45. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 45. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 45. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR POLOWY

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-25
  • Data wejścia w życie: 2016-05-10
  • Data obowiązywania: 2016-05-10

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA