REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 146

Zarząd Planowania Logistyki – P4

DECYZJA Nr 270/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 275) załącznik „Zestawienie gestorów i centralnych organów logistycznych SpW” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz


Załącznik 1. [ZESTAWIENIE GESTORÓW I CENTRALNYCH ORGANÓW LOGISTYCZNYCH SpW]

Załącznik do decyzji Nr 270/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 sierpnia 2016 r. (poz. 146)

ZESTAWIENIE GESTORÓW I CENTRALNYCH ORGANÓW LOGISTYCZNYCH SpW

Lp.

NAZWA GRUPY SpW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

1

SPRZĘT ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ ORAZ GEOGRAFII WOJSKOWEJ

 

1. bojowe wozy rozpoznawcze;

2. wozy dowodzenia rozpoznawcze;

3. wozy dowodzenia walką elektroniczną;

4. bezzałogowe pojazdy rozpoznawcze;

5. sprzęt rozpoznania i zakłóceń łączności radiowej;

6. sprzęt rozpoznania i zakłóceń łączności radioliniowej oraz satelitarnej;

7. sprzęt rozpoznania i zakłóceń środków radionawigacyjnych;

8. sprzęt rozpoznania i zakłóceń środków radiolokacyjnych;

9. przyrządy optyczne i optoelektroniczne rozpoznawcze;

10. nadajniki zakłóceń jednorazowego użytku;

11. fotolaboratoria polowe;

12. urządzenia rozpoznania optoelektronicznego i radioelektronicznego oraz walki elektronicznej, stacjonarne, przenośne, morskie i montowane na pojazdach oraz morskie-brzegowe;

13. zautomatyzowane systemy zbierania, gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych rozpoznawczych;

14. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

15. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

16. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

17. urządzenia do nasłuchu i monitorowania dostępnych źródeł informacji (polowe i stacjonarne);

18. zestawy zakłóceń pasywnych;

Zarząd Rozpoznania i Walki Elektronicznej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

19. urządzenia rozpoznania obrazowego, radioelektronicznego, radarowego oraz walki elektronicznej zamontowane na załogowych i bezzałogowych statkach powietrznych;

Zarząd Rozpoznania i Walki Elektronicznej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

20. transportery-elaboratory rakiet ulotkowych;

21. zestawy uzupełniające do amunicji i zasobników ulotkowych;

22. amunicja i rakiety ulotkowe;

23. lotnicze bojowe środki ulotkowe;

Zarząd Rozpoznania i Walki Elektronicznej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

Lp.

NAZWA GRUPY SpW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

 

24. sprzęt, przyrządy i materiały kartograficzno-poligraficzne;

25. instrumenty i przyrządy pomiarowe, sprzęt i wyposażenie topograficzne, geodezyjne i fotogrametryczne;

26. sprzęt do automatycznego przetwarzania danych geograficznych, oprogramowanie i środki materiałowe wspomagające zbieranie, przetwarzanie, obrazowanie, analizowanie, zarządzanie i udostępnianie danych geograficznych;

27. sprzęt i urządzenia poligraficzne, introligatorskie oraz materiały do drukowania, powielania map i wydawnictw geograficznych;

28. sprzęt i urządzenia oraz materiały fotograficzne, reprograficzne do opracowania map i wydawnictw geograficznych;

29. kontenery specjalistyczne mobilnych pododdziałów geograficznych;

30. analogowe i cyfrowe mapy, atlasy i inne wydawnictwa geograficzne lotnicze i lądowe;

31. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora.

Szefostwo Geografii Wojskowej

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

II

SPRZĘT INFORMATYKI I OPROGRAMOWANIE

 

1. oprogramowanie systemowe i narzędziowe;

2. systemy informatyczne wspomagające zarządzanie i kierowanie resortem obrony narodowej;

3. sprzęt, urządzenia i wyposażenie serwisów kontrolno-pomiarowych dla sprzętu informatyki;

4. sprzęt i wyposażenie informatyki;

5. systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) oraz chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

6. sprzęt i urządzenia sieci komputerowych;

7. stacjonarny i mobilny sprzęt i urządzenia wideokonferencji;

8. kontenery specjalistyczne do SpW gestora.

Inspektorat Systemów Informacyjnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

III

SPRZĘT, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA KRYPTOLOGICZNE

 

1. urządzenia ochrony kryptograficznej;

2. oprogramowanie kryptograficzne;

3. algorytmy i protokoły kryptograficzne;

4. generatory dokumentów kryptograficznych;

5. systemy zarządzania kryptografią;

6. nośniki dokumentów kryptograficznych;

7. kancelarie kryptograficzne;

8. aparatownie kryptograficzne, kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

9. specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby tworzenia środowisk do projektowania, badania, wytwarzania i prowadzenia analiz na potrzeby kryptologii;

10. specjalistyczne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie i kierowanie kryptologią;

11. systemy zasilania bezprzerwowego oraz chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

12. sprzęt, urządzenia i wyposażenie serwisów kontrolno-pomiarowych dla SpW gestora;

13. trenażery, symulatory, urządzenia i sprzęt szkolno – treningowy dla SpW gestora.

Narodowe Centrum Kryptologii

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

IV

SPRZĘT, URZĄDZENIA I ŚRODKI CYBERBEZPIECZEŃSTWA ORAZ DO PROWADZENIA OPERACJI W CYBERPRZESTRZENI

 

1. specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia oraz laboratoria inżynierii wstecznej wykorzystywane na potrzeby operacji w cyberprzestrzeni oraz na potrzeby cyberbezpieczeństwa;

2. oprogramowanie do odzyskiwania i kasowania danych;

Narodowe Centrum Kryptologii

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

Lp.

NAZWA GRUPY SpW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

 

3. specjalistyczne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie i kierowanie cyberbezpieczeństwem;

4. sprzęt i urządzenia ekranujące;

5. systemy zasilania bezprzerwowego oraz chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

6. sprzęt, urządzenia i wyposażenie serwisów kontrolno-pomiarowych dla SpW gestora;

7. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

8. trenażery, symulatory, urządzenia i sprzęt szkolno-treningowy dla SpW gestora;

9. bramy międzysystemowe i urządzenia do bezpiecznego łączenia systemów teleinformatycznych o różnych poziomach wrażliwości.

Narodowe Centrum Kryptologii

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

V

SPRZĘT DOWODZENIA, ŁĄCZNOŚCI, IDENTYFIKACJI I NAWIGACJI

 

1. zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania środkami walki, w tym reagowania kryzysowego funkcjonujące w resorcie obrony narodowej;

2. wozy dowodzenia i aparatownie łączności;

3. sprzęt i urządzenia radiowe, radioliniowe, radiotelefoniczne;

4. sprzęt i urządzenia komutacyjne, teletransmisyjne oraz terminale abonenckie;

5. sprzęt i urządzenia łączności troposferycznej i satelitarnej;

6. sprzęt i urządzenia identyfikacji bojowej (naziemne);

7. sprzęt i urządzenia monitorowania położenia wojsk własnych (naziemne);

8. taktyczne systemy transmisji danych (LINK);

9. samochody sztabowe i mobilne moduły stanowisk dowodzenia;

10. sprzęt i wyposażenie poczty wojskowej;

11. sprzęt, urządzenia i wyposażenie serwisów kontrolno-pomiarowych systemów łączności;

12. trenażery, symulatory urządzeń, sprzętu, systemów dowodzenia, łączności, identyfikacji i nawigacji;

13. urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

14. ręczne i naziemne odbiorniki nawigacji satelitarnej;

15. indywidualna łączność ratunkowa;

16. systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) jako bateryjne lub tymczasowe awaryjne źródła energii elektrycznej do SpW gestora;

17. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

18. urządzenia RFID, sprzęt i oprogramowanie do monitorowania przesyłek w SZ RP oraz urządzenia i materiały eksploatacyjne do nadruku oraz odczytu kodów kreskowych dla potrzeb automatycznej identyfikacji wyrobów (ADC);

19. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

20. podsystem C4I systemu TYTAN;

21. stacja naziemna Ground Support System Aerosystems Generic Integrated Link Environment (GSS AGILE);

Zarząd Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

22. sprzęt i urządzenia identyfikacji bojowej (lotnicze);

23. sprzęt i urządzenia monitorowania położenia wojsk własnych (lotnicze);

24. lotnicze odbiorniki nawigacji satelitarnej;

Zarząd Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

Lp.

NAZWA GRUPY SpW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

 

25. sprzęt i urządzenia identyfikacji bojowej (okrętowe);

26. okrętowe odbiorniki nawigacji satelitarnej;

27. sprzęt i urządzenia łączności podwodnej;

28. morskie urządzenia łączności radiowej, ratowniczej i ratunkowej;

29. systemy łączności wewnątrz okrętowej (rozgłośnie okrętowe, okrętowe centrale telefoniczne);

30. sprzęt i urządzenia monitorowania położenia wojsk własnych (morskie).

Zarząd Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

VI

SPRZĘT I ŚRODKI ZAOPATRZENIA LOGISTYCZNEGO

 

1. specjalistyczny sprzęt do przechowywania i transportu środków spożywczych oraz wody, przygotowywania i wydawania posiłków w warunkach polowych;

2. wyposażenie obiektów żywienia i magazynowych: urządzenia chłodnicze, maszyny gastronomiczne i sprzęt stołowo-kuchenny;

3. środki spożywcze i konfekcjonowana woda oraz ich opakowania;

4. technologiczne meble kuchenne oraz urządzenia i środki do higienizacji stołówek i polowych punktów żywnościowych;

5. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej i laboratoryjnej dla SpW gestora;

6. kontenery specjalistyczne służby żywnościowej;

7. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Służby Żywnościowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Żywnościowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

8. materiały pędne i smary oraz płyny i specyfiki eksploatacyjne do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej;

9. rakietowe materiały napędowe i sprzęt do rakietowych materiałów napędowych;

10. sprzęt transportowo-dystrybucyjny i filtracyjny do mps do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej, w tym opancerzony;

11. sprzęt i urządzenia filtracyjne i dystrybucyjne do mps do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej;

12. urządzenia magazynowo-dystrybucyjne do mps do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej oraz ich wyposażenie;

13. okrętowy sprzęt mps;

14. zbiorniki magazynowe nie zamontowane i nie będące obiektem budowlanym oraz zbiorniki transportowe do mps;

15. urządzenia szkolno-treningowe i laboratoryjne dla SpW gestora;

16. kontenery specjalistyczne służby mps nie będące obiektem budowlanym;

17. sprzęt rozlewczy i pomiarowy do mps;

18. rurociągi polowe do mps wraz z ich wyposażeniem;

19. odczynniki chemiczne do sprzętu laboratoryjnego służby mps;

20. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Służby MPS Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby MPS Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

21. przedmioty umundurowania i wyekwipowania;

22. sprzęt polowy służby mundurowej;

23. wyposażenie specjalistyczne Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej oraz warsztatów dla SpW gestora;

24. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej dla SpW gestora;

25. kontenery specjalistyczne służby mundurowej;

26. podsystem przenoszenia wyposażenia systemu TYTAN;

27. podgrzewacze chemiczne do rąk i nóg;

Szefostwo Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

28. namioty techniczne służby uzbrojenia i elektroniki wraz z wyposażeniem specjalistycznym;

29. warsztaty obsługowo - naprawcze służby uzbrojenia i elektroniki wraz z wyposażeniem specjalistycznym;

30. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora

31. kontenery specjalistyczne służby uzbrojenia i elektroniki;

32. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

33. namioty techniczne służby czołgowo-samochodowej wraz z wyposażeniem specjalistycznym;

34. samochody transportowe, w tym opancerzone:

a) ciężarowo-osobowe wysokiej mobilności,

b) małej ładowności wysokiej mobilności,

c) średniej ładowności wysokiej mobilności,

d) dużej ładowności powiększonej mobilności,

e) ogólnego przeznaczenia:

– osobowe,

– autobusy i mikrobusy,

– małej ładowności,

– średniej ładowności,

– dużej ładowności;

35. pojazdy samochodowe czterokołowe typu QUAD;

36. bezzałogowa platforma lądowa w wersji bazowej i logistycznej;

37. motocykle, motocykle z wózkiem;

38. pojazdy do prac pomocniczych:

a) traktory kołowe,

b) gąsienicowe,

c) samochody wywrotki;

39. sprzęt i pojazdy do ewakuacji i transportu SpW;

40. ogumienie pneumatyczne do pojazdów oraz jego elementy składowe;

41. warsztaty obsługowo-naprawcze służby czołgowo-samochodowej;

42. wyposażenie obsługowo-naprawcze i diagnostyczne stacjonarnych warsztatów naprawczych stacji kontroli pojazdów;

43. przyczepy transportowe;

44. naczepy;

45. urządzenia dźwigowe na samochodach;

46. kontenery specjalistyczne służby czołgowo-samochodowej;

47. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

48. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

49. podnośniki widłowe i chwytakowe, wózki transportowe z napędem spalinowym oraz akumulatorowym, w tym do pracy w strefie zagrożenia wybuchem;

50. dźwigniki platformowe oraz przyczepy i podesty rolkowe do obsługi ładunków na paletach lotniczych wykonanych w systemie 463L;

51. schody ruchome samobieżne;

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

 

52. wózki widłowe unoszące, w tym wysokiego unoszenia i składowania przeznaczone do obsługi paletowych jednostek ładunkowych;

53. palety ładunkowe oraz pojemniki transportowe typu EUR, palety lotnicze wykonane w systemie 463L wraz z siatkami;

54. kontener ładunkowy ogólnego przeznaczenia ISO serii 1;

55. konstrukcje nośne kontenerów specjalistycznych;

56. stanowiska do formowania ładunków na palecie lotniczej wykonanej w systemie 463L;

57. wojskowe pojazdy kolejowe do obsługi transportu wewnętrznego jednostek wojskowych oraz środki wiążące do mocowania pojazdów na wagonach kolejowych;

58. zestawy sprzętu zabezpieczenia ruchu wojsk stanowiące wyposażenie pododdziałów regulacji ruchu;

59. tablice rejestracyjne pojazdów, nalepki kontrolne, dowody rejestracyjne pojazdów, karty pojazdów;

60. symulatory nauki jazdy;

61. urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

62. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

 

63. warsztaty obsługowo-naprawcze do sprzętu łączności i informatyki, rozpoznania i walki elektronicznej oraz geografii wojskowej wraz z wyposażeniem specjalistycznym;

64. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

65. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

66. warsztaty środków bojowych wraz z wyposażeniem specjalistycznym;

67. mobilne instalacje do pozbawiania cech bojowych amunicji metodą termiczną.

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

VII

SPRZĘT I MATERIAŁY SŁUŻBY ZDROWIA

 

1. samochody sanitarne i pojazdy specjalne służby zdrowia, w tym opancerzone;

2. wyposażenie medyczne wozów bojowych, statków powietrznych, jednostek pływających i obiektów stacjonarnych służby zdrowia;

3. indywidualne wyposażenie medyczne żołnierzy;

4. sprzęt, wyposażenie i zestawy medyczne;

5. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

6. wyroby medyczne (w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych);

7. produkty lecznicze, produkty lecznicze weterynaryjne, produkty biobójcze, szczepionki, suplementy diety, środki higieniczne, sanitarne i kosmetyki;

8. namioty i kontenery specjalistyczne (medyczne) wraz z wyposażeniem;

9. sanitarne urządzenia adaptacyjne do pojazdów samochodowych;

10. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

11. sprzęt i środki do indywidualnej ochronny przed skażeniami biologicznymi oraz promieniowaniem mikrofalowym (nie ujęte w Lp. VIII pkt 2);

12. chłodnie i worki do przechowywania i transportu zwłok;

13. zwierzęta służbowe wykorzystywane w resorcie obrony narodowej;

14. moduł monitorowania życia systemu TYTAN;

15. komora niskich ciśnień;

16. sprzęt do udzielenia pomocy przedmedycznej;

17. sprzęt, aparatura i materiały do badań psychologicznych.

Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Wojskowej Służby Zdrowia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

VIII

SPRZĘT I ŚRODKI OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA

 

1. aparatownie i wozy dowodzenia obrony przed bronią masowego rażenia;

2. sprzęt i środki indywidualnej ochrony przed skażeniami;

3. sprzęt i środki zbiorowej ochrony przed skażeniami;

4. sprzęt i środki do rozpoznania i kontroli skażeń;

5. sprzęt i środki do likwidacji skażeń;

6. sprzęt do zadymiania;

7. sprzęt do kontroli napromieniowania;

8. sprzęt do pobierania próbek na potrzeby obrony przed bronią masowego rażenia;

9. sprzęt do określania warunków meteorologicznych na potrzeby obrony przed bronią masowego rażenia;

10. sprzęt do pozoracji skażeń;

11. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

12. namioty i kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

13. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Zarząd Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

14. środki bojowe obrony przed bronią masowego rażenia;

Zarząd Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

15. warsztaty obsługowo-naprawcze do sprzętu obrony przed bronią masowego rażenia wraz z wyposażeniem specjalistycznym.

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

IX

UZBROJENIE, SPRZĘT I ŚRODKI OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ

 

1. przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe;

2. przeciwlotnicze zestawy rakietowe (nie ujęte w Lp. XII pkt. 7);

3. przeciwlotnicze zestawy rakietowo-artyleryjskie i artyleryjskie (nie ujęte w Lp. XII pkt. 7);

4. wozy dowodzenia i kierowania środkami obrony przeciwlotniczej;

5. sprzęt i systemy lokacji obrony przeciwlotniczej;

6. stacje kontrolno-pomiarowe przeciwlotniczych zestawów rakietowych;

7. przyrządy i urządzenia optyczne i optoelektroniczne oraz pomiarowe sprzętu gestora;

8. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

9. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

10. stacje zasilania stanowiące źródło zasilania sprzętu radiolokacyjnego gestora;

11. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

12. stacje zasilania stanowiące źródło zasilania zestawów rakietowych OPL;

13. sprzęt do transportu i elaboracji rakiet do zestawów rakietowych oraz do transportu amunicji dla SpW gestora (nie ujęty w Lp. XII pkt. 7);

Zarząd Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

14. stacje kontrolno-pomiarowe do sprawdzania rakiet;

15. amunicja i rakiety przeciwlotnicze;

16. imitatory celów powietrznych do szkolenia z wykorzystaniem SpW gestora.

Zarząd Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

X

UZBROJENIE I SPRZĘT LĄDOWY

 

1. czołgi;

2. bojowe wozy piechoty;

3. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

4. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

5. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

6. opancerzenie wozów bojowych i systemy aktywnej ochrony platform bojowych;

Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

7. urządzenia nawigacji lądowej (zliczeniowej);

Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

8. amunicja czołgowa, do bojowych wozów piechoty, moździerzowa kal. 60 mm, amunicja do broni strzeleckiej indywidualnej, zespołowej i pokładowej z wyłączeniem amunicji kal. 30 mm oraz amunicji, dla której gestorem jest Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej;

9. granaty ręczne i nasadkowe, przeciwpancerne granatniki jednorazowe, amunicja do wszystkich rodzajów granatników oraz środki pozoracji pola walki;

Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

10. szable wojskowe, bagnety;

11. przyrządy i urządzenia optyczne, optoelektroniczne oraz pomiarowe sprzętu gestora;

12. kamizelki kuloodporne i odłamkoodporne stanowiące indywidualną ochronę balistyczną żołnierza;

13. przekroje i broń strzelecka szkolna oraz sprzęt szkolno-treningowy dla SpW gestora;

14. broń strzelecka indywidualna z wyłączeniem broni, dla której gestorem jest Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, zespołowa, pokładowa oraz moździerze kalibru do 60 mm;

15. hełmy wojskowe (za wyjątkiem ujętych w Lp. X poz.30);

16. akustyczne systemy wykrywania strzału;

17. kontenery specjalistyczne dla SpW gestora;

18. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

19. podsystem obserwacji i rozpoznania, uzbrojenia, obrony balistycznej oraz urządzenia do ochrony wzroku i egzoszkielet systemu TYTAN;

Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

20. sprzęt spadochronowo-desantowy;

21. urządzenia i sprzęt do zrzutu towarów z pokładu statku powietrznego nie stanowiące wyposażenia statku powietrznego;

Zarząd Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

Lp.

NAZWA GRUPY SpW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

 

22. pojazd Wojsk Aeromobilnych o wysokiej mobilności;

23. transportery opancerzone (kołowe) nie wymienione u innych gestorów;

24. samochody opancerzone z uzbrojeniem pokładowym;

25. opancerzenie pojazdów będących w kompetencji gestora;

26. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

27. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

28. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Zarząd Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

29. amunicja kalibru 30x173 mm;

Zarząd Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

30. hełmy przystosowane do wykonywania skoków spadochronowych;

31. noże bojowe;

32. armaty 30 mm dla SpW gestora;

Zarząd Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

33. zestawy rakietowe rakiet taktycznych i taktyczno-operacyjnych;

34. wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych;

35. artyleria lufowa (działa) i rakietowa (wyrzutnie);

36. moździerze powyżej 60 mm;

37. wozy dowodzenia wojsk rakietowych i artylerii;

38. sprzęt rozpoznania artyleryjskiego;

39. sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej stosowany do zabezpieczenia wojsk rakietowych i artylerii;

40. sprzęt do transportu amunicji dla SpW gestora;

41. przyrządy i urządzenia optyczne i optoelektroniczne oraz pomiarowe sprzętu gestora;

42. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

43. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

44. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Zarząd Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

45. przeciwpancerne pociski kierowane (przenośne i na pojazdach), rakiety, amunicja artyleryjska, rakietowa i moździerzowa, w tym amunicja szkolna, treningowa i przekroje;

Zarząd Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

46. środki minersko-zaporowe;

47. kontenerowe magazyny do przechowywania środków minersko-zaporowych;

Zarząd Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

48. maszyny, sprzęt i urządzenia do robót drogowych;

49. maszyny, sprzęt i narzędzia specjalistyczne do budowy mostów, wiaduktów (nisko i wysokowodnych):

a) konstrukcje do budowy wiaduktów oraz mostów drogowych i kolejowych (nisko i wysokowodnych),

b) zestawy do czyszczenia i konserwacji konstrukcji stalowych,

c) laboratoria drogowo-mostowe na przyczepach,

d) zestawy pomiarowo-rozpoznawcze dróg i mostów,

50. urządzenia, zestawy, sprzęt i narzędzia do budowy, naprawy i konserwacji torów kolejowych;

51. sprzęt do prac minersko-zaporowych;

52. podwodny pojazd minerski;

53. sprzęt i środki do maskowania;

54. sprzęt przeprawowy;

55. sprzęt i urządzenia rozpoznania inżynieryjnego, w tym urządzenia umożliwiające prowadzenie bliskiego rozpoznania saperskiego;

56. roboty inżynieryjne do prac saperskich;

57. maszyny, sprzęt i środki do prac ziemnych oraz fortyfikacyjnych;

58. sprzęt do wydobywania i oczyszczania wody;

59. elektrownie i zestawy oświetleniowe, w tym latarki stanowiące indywidualne wyposażenie żołnierza;

60. mobilne zespoły spalinowo-elektryczne;

61. mosty towarzyszące na podwoziu gąsienicowym i kołowym;

62. przyrządy i sprzęt pomiarowy używany do prac inżynieryjnych;

63. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

64. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

65. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Zarząd Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

66. warsztaty obsługowo-naprawcze sprzętu inżynieryjnego wraz z wyposażeniem specjalistycznym.

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XI

UZBROJENIE I SPRZĘT LOTNICZY

 

1. statki powietrzne;

2. bezzałogowe systemy powietrzne;

3. wyposażenie wysokościowo-ratownicze;

4. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

5. indywidualne wyposażenie specjalne pilotów, załóg statków powietrznych i nawigatorów naprowadzania;

6. specjalistyczne urządzenia do lokalizacji i wskazywania celów dla statków powietrznych;

7. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

8. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Zarząd Wojsk Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

9. lotnicze środki bojowe i pirotechniczne;

Zarząd Wojsk Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

10. oprzyrządowanie wspomagające procesy planowania załadunku i wyładunku na środki transportowe;

Zarząd Wojsk Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

11. sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej stosowany do zabezpieczenia lotnictwa Sił Zbrojnych RP;

12. specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do automatycznego przetwarzania, zobrazowania i wymiany danych hydrometeorologicznych;

Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

13. stacje radiolokacyjne trójwspółrzędne, dwuwspółrzędne (odległościomierze), wysokościomierze (za wyjątkiem ujętych w Lp. IX pkt 5 oraz Lp. XII pkt. 5 i 17);

14. pasywne radary koherentne – Passive Coherent Locator (PCL) (za wyjątkiem ujętych w Lp. IX pkt 5);

15. stacje radiolokacyjne bazujące na aerostatach;

16. brzegowe radary obserwacji nawodnej i powietrznej;

17. stacje zasilania stanowiące źródła zasilania mobilnych stacji radiolokacyjnych;

18. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Zarząd Wojsk Radiotechnicznych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

19. sprzęt ubezpieczenia lotów:

a. urządzenia radionawigacyjne;

b. urządzenia radiolokacyjne;

c. mobilne wzrokowe pomoce nawigacyjne:

– urządzenia systemów oświetlenia podejść do lądowania,

– precyzyjne wskaźniki ścieżek zniżania,

– urządzenia systemów oświetlenia dróg startowych i kołowania,

Zarząd Wojsk Radiotechnicznych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

d. stacjonarne wzrokowe pomoce nawigacyjne

– urządzenia systemów oświetlenia podejść do lądowania,

– precyzyjne wskaźniki ścieżek zniżania;

– urządzenia systemów oświetlenia dróg startowych i kołowania;

Zarząd Wojsk Radiotechnicznych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Infrastruktura Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

20. urządzenia, oprogramowanie i systemy zarządzania ruchem lotniczym;

Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

21. stanowiska techniczne elaboracji i przygotowania lotniczych kierowanych pocisków rakietowych;

22. sprzęt naziemnego zabezpieczenia statków powietrznych;

23. urządzenia i sprzęt obsługi naziemnej statków powietrznych – przewoźne;

24. lotnicze warsztaty obsługowo-naprawcze oraz urządzenia, sprzęt i wyposażenie lotniczych warsztatów obsługowo-naprawczych stacjonarnych i polowych;

25. namioty-hangary typu lekkiego dla statków powietrznych.

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XII

UZBROJENIE I SPRZĘT MORSKI

 

1. okręty bojowe;

2. okręty rozpoznawcze, dowodzenia, szkolne, pomocnicze i bazowe jednostki pływające oraz bezzałogowe platformy morskie;

3. jachty morskie, łodzie okrętowe: motorowe, wiosłowe, transportowe, robocze, patrolowe, abordażowe i pontony;

4. systemy kierowania uzbrojeniem morskim;

5. okrętowe stacje radiolokacyjne obserwacji nawodnej i powietrznej wchodzące w skład systemów kierowania uzbrojeniem;

6. morskie urządzenia optoelektroniczne i optyczne;

7. morskie uzbrojenie i sprzęt broni podwodnej, artyleryjskiej i rakietowej;

8. morski sprzęt hydroakustyczny systemów uzbrojenia;

9. stacje kontrolno-pomiarowe pól fizycznych okrętów, sprzęt i urządzenia obrony biernej oraz poligonów demagnetyzacyjnych;

10. sprzęt i urządzenia techniczno-okrętowe, w tym okrętowe (stacjonarne) systemy do walki z wodą i pożarem;

11. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

12. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora, z wyłączeniem źródeł do morskich środków bojowych;

13. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Zarząd Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

14. rakietowozy do przewozu rakiet morskich;

15. torpedowozy do przewozu torped;

16. sprzęt i urządzenia do załadunku rakiet i torped na okręty – ruchomy (dźwigi i żurawie);

Zarząd Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

17. stacje radiolokacyjne mobilnych lądowych zestawów rakietowych MW;

18. wyrzutnie mobilnych lądowych zestawów rakietowych Marynarki Wojennej;

19. samochody transportowo-załadowcze mobilnych lądowych zestawów rakietowych Marynarki Wojennej;

20. ruchomy warsztat remontowo-naprawczy mobilnych lądowych zestawów rakietowych Marynarki Wojennej;

21. urządzenia szkolno-treningowe dla mobilnych zestawów rakietowych MW;

Zarząd Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

22. środki bojowe dla mobilnych zestawów rakietowych Marynarki Wojennej;

23. morskie środki bojowe (rakietowe, artyleryjskie, broni podwodnej) wraz z chemicznymi źródłami zasilania;

24. okrętowy sprzęt i systemy do przechowywania broni i środków bojowych;

25. kontenery specjalistyczne do przechowywania (transportu) morskich środków bojowych;

Zarząd Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

26. urządzenia i sprzęt warsztatów techniki morskiej;

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

27. okręty i kutry ratownicze;

28. łodzie ratownicze, ratunkowe oraz zabezpieczenia prac nurkowych;

29. sprzęt ratunkowy, ratowniczy i nurkowy z wyłączeniem ratunkowego i ratowniczego sprzętu przeciwpożarowego i medycznego;

30. komory hiperbaryczne i dekompresyjne stacjonarne okrętowe i transportowe;

31. zespoły sprężarkowe techniki hiperbarycznej i dekompresyjnej;

32. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe SpW gestora;

Zarząd Morski Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

33. okręty, kutry, motorówki i łodzie hydrograficzne;

34. sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej i oceanograficznej stosowany do zabezpieczenia sił Marynarki Wojennej;

35. morskie radary nawigacyjne, morski sprzęt nawigacyjny i hydrograficzny;

36. urządzenia i systemy radionawigacji morskiej (w tym satelitarne);

37. urządzenia morskiej sygnalizacji wzrokowej;

38. sprzęt, oprogramowanie i środki materiałowe do automatycznego przetwarzania danych morskiej informacji geoprzestrzennej oraz tworzenia hydrograficznych produktów końcowych dla wsparcia geoprzestrzennego sił Marynarki Wojennej;

39. sprzęt i wyposażenie geodezyjne do zabezpieczenia hydrograficznych pomiarów morskich;

40. analogowe i cyfrowe mapy morskie, publikacje nautyczne i wydawnictwa specjalne morskiej informacji geoprzestrzennej;

41. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora.

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XIII

UZBROJENIE I SPRZĘT WOJSK SPECJALNYCH

 

1. broń strzelecka indywidualna, zespołowa, pokładowa, maszynowa, wyborowa oraz granatniki i moździerze Wojsk Specjalnych wraz z wyposażeniem;

2. bagnety, maczety i noże bojowe Wojsk Specjalnych;

3. kamizelki kuloodporne, taktyczne oraz osłony i ubiory bojowe stanowiące ochronę balistyczną i mechaniczną Wojsk Specjalnych (modułowe systemy indywidualnej walki);

4. hełmy wojskowe Wojsk Specjalnych;

5. przyrządy i urządzenia optyczne, optoelektroniczne (noktowizyjne i termowizyjne) oraz pomiarowe SpW Wojsk Specjalnych;

6. przekroje i broń strzelecka szkolna Wojsk Specjalnych;

7. systemy wykrywania strzału Wojsk Specjalnych;

8. sprzęt taktyczno-abordażowy Wojsk Specjalnych;

9. środki pozoracji pola walki i środki bojowe do uzbrojenia Wojsk Specjalnych;

10. sprzęt pirotechniczny;

11. pojazdy bojowe z uzbrojeniem, pojazdy operacyjne, rampy szturmowe Wojsk Specjalnych;

12. łodzie motorowe i bojowe, pontony, pojazdy podwodne, przyczepy podłodziowe Wojsk Specjalnych;

13. rozpoznawcze bezzałogowe systemy powietrzne Wojsk Specjalnych;

14. sprzęt ratunkowy, ratowniczy i nurkowy Wojsk Specjalnych;

15. przedmioty umundurowania i wyekwipowania Wojsk Specjalnych;

16. latarki stanowiące indywidualne wyposażenie żołnierza Wojsk Specjalnych;

17. sprzęt i urządzenia rozpoznania inżynieryjnego Wojsk Specjalnych;

18. sprzęt i środki indywidualnej ochrony przed skażeniami Wojsk Specjalnych;

Inspektorat Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych

 

Lp.

NAZWA GRUPY SpW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

 

19. sprzęt i środki do rozpoznania skażeń Wojsk Specjalnych;

20. sprzęt rozpoznania i walki radioelektronicznej Wojsk Specjalnych;

21. sprzęt spadochronowo-desantowy Wojsk Specjalnych;

22. sprzęt wyważeniowo-wyłomowy Wojsk Specjalnych;

23. trenażery, symulatory, urządzenia i sprzęt szkolno-treningowy oraz wyposażenie bazy szkoleniowej Wojsk Specjalnych;

24. kontenery specjalistyczne do SpW Wojsk Specjalnych.

Inspektorat Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych

XIV

WYPOSAŻENIE RATUNKOWE DO PRZETRWANIA WE WROGIM ŚRODOWISKU W WYPADKU IZOLACJI

 

1. zestawy sprzętu i wyposażenia ratunkowego do przetrwania i bytowania.

Oddział Rażenia, Ochrony Wojsk, Gestorstwa i Rozwoju Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Oddział Szkolenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XV

SPRZĘT, MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE

 

1. sprzęt radiowo-telewizyjny oraz technik wideo;

2. sprzęt kinowy, projekcyjny i fotograficzny;

3. studia nagrań radiowo-telewizyjne polowe i stacjonarne;

4. nadajniki radiowo-telewizyjne polowe;

5. wyposażenie estradowe i sceniczne;

6. wyposażenie i akcesoria wystawowe do działalności artystycznej i promocyjnej;

7. sprzęt i gry klubowe;

8. instrumenty muzyczne;

9. urządzenia specjalne na pojazdach mechanicznych: urządzenia rozgłoszeniowe, rozgłośnie elektroakustyczne, studia nagrań, kluby, zestawy sprzętu i urządzeń do produkcji poligraficznej;

10. sprzęt elektroakustyczny;

11. urządzenia multimedialne do działalności wychowawczej;

12. sprzęt i urządzenia poligraficzne;

13. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

14. utwory plastyczne;

15. prasa;

16. repliki historycznej broni strzeleckiej;

17. repliki umundurowania historycznego;

18. urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

19. utwory filmowe i fotograficzne;

20. namioty do działalności wychowawczej;

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

21. odznaki honorowe, odznaki i znaki tytułów honorowych oraz honorowa biała broń.

Departament Kadr

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

XVI

URZĄDZENIA I SPRZĘT INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ

 

1. specjalistyczny sprzęt do budowy i naprawy sztucznych nawierzchni lotniskowych oraz do utrzymania lotnisk;

2. awaryjne systemy hamowania samolotów;

3. zespoły sprężarkowe infrastruktury portowej;

4. zespoły spalinowo-elektryczne do awaryjnego zasilania systemów, urządzeń i obiektów infrastruktury lotniskowej i portowej;

5. sprzęt, wyposażenie i urządzenia portowe;

6. polowe zestawy noclegowe;

7. wyposażenie obiektów specjalnych (oprócz sprzętu innych gestorów);

8. urządzenia techniczne infrastruktury ogólnej stanowiące wyposażenie stałych obiektów garnizonowych i poligonowych;

9. pojazdy gospodarki komunalnej;

10. paliwa stałe, gazowe i ciekłe do celów grzewczych i technologicznych;

11. maszyny i urządzenia budowlane;

12. studnie stacjonarne;

13. warsztaty infrastruktury wojskowej;

14. wyposażenie stacjonarnych warsztatów sprzętu kwaterunkowego i pożarniczego;

15. maszyny, sprzęt i środki do utrzymania czystości;

16. sprzęt i urządzenia gospodarki komunalnej;

17. sprzęt kwaterunkowy (koszarowy, polowy, biurowy, sakralny, sądowy, kasynowy, klubowy, świetlicowy, mieszkaniowy, szpitalny, gabinetowy);

18. materiały budowlane;

19. przyrządy optyczne i pomiarowe do celów budowlanych;

20. kontenery mieszkalne;

21. kontenery specjalistyczne infrastruktury (oczyszczalnie ścieków, kotłownie, sanitariaty);

22. zespoły spalinowo-elektryczne służące do awaryjnego zasilania infrastruktury ogólnej nieruchomości wojskowych;

23. instalacje systemów zabezpieczających przechowywanie SpW metodami dynamicznego osuszania powietrza;

24. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

25. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Infrastruktura Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Infrastruktura Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XVII

SPRZĘT POŻARNICZY I ŚRODKI GAŚNICZE WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

1. pojazdy specjalne pożarnicze;

2. sprzęt i środki gaśnicze;

3. sprzęt i armatura wodna;

4. sprzęt ratowniczy;

5. sprzęt do usuwania katastrof ekologicznych;

6. sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny dla straży pożarnej;

7. odzież specjalna i środki ochrony osobistej strażaka;

8. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej dla SpW gestora;

9. kontenery specjalistyczne (pożarnicze) dla SpW gestora;

10. chemiczne i spalinowe źródła zasilania dla SpW gestora.

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Infrastruktura Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XVIII

SPRZĘT ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

 

1. samochody interwencyjne, w tym opancerzone i specjalnego przeznaczenia;

2. motocykle ŻW;

3. pojazdy interwencyjne czterokołowe;

4. przyczepy specjalistyczne do transportu sprzętu ŻW;

Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

5. broń strzelecka indywidualna gładkolufowa ŻW;

6. pistolety hukowe;

7. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

8. kamizelki balistyczne dla psów służbowych ŻW;

Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

9. amunicja do broni strzeleckiej indywidualnej gładkolufowej ŻW;

10. amunicja do pistoletów hukowych;

Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

11. środki przymusu bezpośredniego;

12. sprzęt i wyposażenie do zapewnienia bezpieczeństwa miejsc czasowego pobytu osób podlegających ochronie, w tym w środowisku wodnym;

13. sprzęt do wsparcia działań antyterrorystycznych realizowanych przez ŻW;

14. sprzęt i wyposażenie do zabezpieczenia imprez masowych;

15. sprzęt i wyposażenie do prowadzenia poszukiwań;

16. sprzęt i wyposażenie do zatrzymywania, kierowania, kontroli pojazdów mechanicznych i ich kierowców oraz zabezpieczenia miejsc zdarzeń i wypadków;

17. łodzie patrolowo-interwencyjne ŻW;

18. namioty i kontenery specjalistyczne do sprzętu ŻW;

19. chemiczne źródła zasilania do sprzętu ŻW;

20. trenażery, symulatory i urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej ŻW;

21. systemy i urządzenia łączności indywidualnej do pracy w sieci resortu MSW wraz z wyposażeniem, w tym radiotelefony samochodowe;

Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Oddział Planowania Zabezpieczenia Logistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

 

22. przyrządy i urządzenia oraz ich elementy do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych;

23. urządzenia, osprzęt oraz dodatkowe wyposażenie do prowadzenia psychofizjologicznych badań poligraficznych w ŻW;

24. urządzenia i wyposażenie specjalistyczne laboratorium przeznaczonego do ujawniania śladów chemicznych, biologicznych i daktyloskopijnych;

Zarząd Dochodzeniowo -Śledczy Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Oddział Planowania Zabezpieczenia Logistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

 

25. sprzęt, urządzenia i wyposażenie informatyki do analizy kryminalnej oraz systemy informatyczne przeznaczone do gromadzenia i wymiany informacji kryminalnych.

Zarząd Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Oddział Łączności i Informatyki Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

XIX

SYSTEMY I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE DO OCHRONY OBIEKTÓW

 

1. systemy i urządzenia alarmowe;

2. systemy i urządzenia kontroli dostępu;

3. systemy i urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru;

4. urządzenia transmisji alarmów;

5. mobilne urządzenia do ochrony obiektów;

Oddział Operacyjny Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Infrastruktura Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

6. elektroniczne depozytory kluczy;

7. budki wartownicze;

8. oprogramowanie dedykowane do SpW gestora;

9. drukarki dedykowane do SpW gestora;

10. źródła zasilania do SpW gestora.

Oddział Operacyjny Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Infrastruktura Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XX

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DO ZABEZPIECZENIA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

1. sprzęt do przechowywania dokumentów niejawnych i elektronicznych nośników informacji;

2. sprzęt do niszczenia dokumentów niejawnych i elektronicznych nośników informacji;

3. wykrywacze telefonów komórkowych;

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

Infrastruktura Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

4. ruchome kancelarie tajne z wyłączeniem kancelarii kryptograficznych.

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XXI

WZORCE POMIAROWE ODNIESIENIA, WZORCE POMIAROWE ROBOCZE, WYPOSAŻENIE POMIAROWE I RUCHOME LABORATORIA METROLOGICZNE WOJSKOWYCH OŚRODKÓW METROLOGII ORAZ INNYCH WOJSKOWYCH LABORATORIÓW METROLOGICZNYCH

Wojskowe Centrum Metrologii

Wojskowe Centrum Metrologii

XXII

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PROCES SZKOLENIA WOJSK I SPRZĘT SPORTOWY

 

1. urządzenia, sprzęt wyposażenia hal, sal i innych obiektów sportowych;

2. urządzenia i sprzęt specjalistyczny oraz ubiory na potrzeby dyscyplin sportowych;

3. sprzęt wspinaczkowy;

4. rowery;

5. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Oddział Wychowania Fizycznego i Sportu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Oddział Szkolenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

6. systemy symulacji pola walki;

7. wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej);

8. specjalistyczne przyrządy, wyposażenie i sprzęt pomiarowy do obsługi SpW gestora;

Inspektorat Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Oddział Szkolenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XXIII

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE ARCHIWÓW WOJSKOWYCH

 

1. dokumator – kamera do mikrofilmowania dokumentów archiwalnych;

2. czytnik do mikrofilmów;

3. kopiarka do mikrofilmów;

4. komora do dezynfekcji zasobu archiwalnego.

Wojskowe Biuro Historyczne

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XXIV

DOKUMENTY EWIDENCYJNE I PIECZĘCIE

 

1. karty i tabliczki tożsamości;

2. tabliczki identyfikacyjne;

3. wklejki „NATO-SOFA”;

4. opaski ze znakiem czerwonego krzyża;

5. pieczęcie urzędowe;

6. pieczęcie służbowe;

7. pieczęcie pomocnicze;

8. kamienie do plombownic;

9. znakowniki metalowe;

10. urządzenia do wytwarzania dokumentów ewidencyjnych i pieczęci;

Biuro Ewidencji Osobowej WP

Biuro Ewidencji Osobowej WP

 

11. legitymacje weterana i legitymacje weterana poszkodowanego.

Departament Spraw Socjalnych

Biuro Ewidencji Osobowej WP

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-01
  • Data wejścia w życie: 2016-09-01
  • Data obowiązywania: 2016-09-01
  • Dokument traci ważność: 2022-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA