REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 206

Departament Prawny

DECYZJA NR 336/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 grudnia 2016 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 275 oraz z 2016 r. poz. 146) załącznik „Zestawienie gestorów i centralnych organów logistycznych SpW” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2016 r.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz


Załącznik 1. [ZESTAWIENIE GESTORÓW I CENTRALNYCH ORGANÓW LOGISTYCZNYCH SpW]

Załącznik do decyzji Nr 336/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 grudnia 2016 r. (poz. 206)

ZESTAWIENIE GESTORÓW I CENTRALNYCH ORGANÓW LOGISTYCZNYCH SpW

Lp.

NAZWA GRUPY SpW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

I

SPRZĘT ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ ORAZ GEOGRAFII WOJSKOWEJ

 

1. bojowe wozy rozpoznawcze;

2. wozy dowodzenia rozpoznawcze;

3. wozy dowodzenia walką elektroniczną;

4. bezzałogowe pojazdy rozpoznawcze;

5. sprzęt rozpoznania i zakłóceń łączności radiowej;

6. sprzęt rozpoznania i zakłóceń łączności radioliniowej oraz satelitarnej;

7. sprzęt rozpoznania i zakłóceń środków radionawigacyjnych;

8. sprzęt rozpoznania i zakłóceń środków radiolokacyjnych;

9. przyrządy optyczne i optoelektroniczne rozpoznawcze;

10. nadajniki zakłóceń jednorazowego użytku;

11. fotolaboratoria polowe;

12. urządzenia rozpoznania optoelektronicznego i radioelektronicznego oraz walki elektronicznej, stacjonarne, przenośne, morskie i montowane na pojazdach oraz morskie-brzegowe;

13. zautomatyzowane systemy zbierania, gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych rozpoznawczych;

14. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

15. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

16. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

17. urządzenia do nasłuchu i monitorowania dostępnych źródeł informacji (polowe i stacjonarne);

18. zestawy zakłóceń pasywnych;

Zarząd Rozpoznania i Walki Elektronicznej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

19. urządzenia rozpoznania obrazowego, radioelektronicznego, radarowego oraz walki elektronicznej zamontowane na załogowych i bezzałogowych statkach powietrznych;

Zarząd Rozpoznania i Walki Elektronicznej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

20. transportery-elaboratory rakiet ulotkowych;

21. zestawy uzupełniające do amunicji i zasobników ulotkowych;

22. amunicja i rakiety ulotkowe;

23. lotnicze bojowe środki ulotkowe;

Zarząd Rozpoznania i Walki Elektronicznej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

24. sprzęt, przyrządy i materiały kartograficzno-poligraficzne;

25. instrumenty i przyrządy pomiarowe, sprzęt i wyposażenie topograficzne, geodezyjne i fotogrametryczne;

26. sprzęt do automatycznego przetwarzania danych geograficznych, oprogramowanie i środki materiałowe wspomagające zbieranie, przetwarzanie, obrazowanie, analizowanie, zarządzanie i udostępnianie danych geograficznych;

27. sprzęt i urządzenia poligraficzne, introligatorskie oraz materiały do drukowania, powielania map i wydawnictw geograficznych;

28. sprzęt i urządzenia oraz materiały fotograficzne, reprograficzne do opracowania map i wydawnictw geograficznych;

29. kontenery specjalistyczne mobilnych pododdziałów geograficznych;

30. analogowe i cyfrowe mapy, atlasy i inne wydawnictwa geograficzne lotnicze i lądowe;

31. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora.

Szefostwo Geografii Wojskowej

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

II

SPRZĘT INFORMATYKI I OPROGRAMOWANIE

 

1. oprogramowanie systemowe i narzędziowe;

2. systemy informatyczne wspomagające zarządzanie i kierowanie resortem obrony narodowej;

3. sprzęt, urządzenia i wyposażenie serwisów kontrolno-pomiarowych dla sprzętu informatyki;

4. sprzęt i wyposażenie informatyki;

5. systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) oraz chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

6. sprzęt i urządzenia sieci komputerowych;

7. stacjonarny i mobilny sprzęt i urządzenia wideokonferencji;

8. kontenery specjalistyczne do SpW gestora.

Inspektorat Systemów Informacyjnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

III

SPRZĘT, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA KRYPTOLOGICZNE

 

1. urządzenia ochrony kryptograficznej;

2. oprogramowanie kryptograficzne;

3. algorytmy i protokoły kryptograficzne;

4. generatory dokumentów kryptograficznych;

5. systemy zarządzania kryptografią;

6. nośniki dokumentów kryptograficznych;

7. kancelarie kryptograficzne;

8. aparatownie kryptograficzne, kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

9. specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby tworzenia środowisk do projektowania, badania, wytwarzania i prowadzenia analiz na potrzeby kryptologii;

10. specjalistyczne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie i kierowanie kryptologią;

11. systemy zasilania bezprzerwowego oraz chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

12. sprzęt, urządzenia i wyposażenie serwisów kontrolno-pomiarowych dla SpW gestora;

13. trenażery, symulatory, urządzenia i sprzęt szkolno-treningowy dla SpW gestora.

Narodowe Centrum Kryptologii

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

IV

SPRZĘT, URZĄDZENIA I ŚRODKI CYBERBEZPIECZEŃSTWA ORAZ DO PROWADZENIA OPERACJI W CYBERPRZESTRZENI

 

1. specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia oraz laboratoria inżynierii wstecznej wykorzystywane na potrzeby operacji w cyberprzestrzeni oraz na potrzeby cyberbezpieczeństwa;

2. oprogramowanie do odzyskiwania i kasowania danych;

Narodowe Centrum Kryptologii

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

3. specjalistyczne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie i kierowanie cyberbezpieczeństwem;

4. sprzęt i urządzenia ekranujące;

5. systemy zasilania bezprzerwowego oraz chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

6. sprzęt, urządzenia i wyposażenie serwisów kontrolno-pomiarowych dla SpW gestora;

7. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

8. trenażery, symulatory, urządzenia i sprzęt szkolno-treningowy dla SpW gestora;

9. bramy międzysystemowe i urządzenia do bezpiecznego łączenia systemów teleinformatycznych o różnych poziomach wrażliwości.

Narodowe Centrum Kryptologii

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

V

SPRZĘT DOWODZENIA, ŁĄCZNOŚCI, IDENTYFIKACJI I NAWIGACJI

 

1. zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania środkami walki, w tym reagowania kryzysowego funkcjonujące w resorcie obrony narodowej;

2. wozy dowodzenia i aparatownie łączności;

3. sprzęt i urządzenia radiowe, radioliniowe, radiotelefoniczne;

4. sprzęt i urządzenia komutacyjne, teletransmisyjne oraz terminale abonenckie;

5. sprzęt i urządzenia łączności troposferycznej i satelitarnej;

6. sprzęt i urządzenia identyfikacji bojowej (naziemne);

7. sprzęt i urządzenia monitorowania położenia wojsk własnych (naziemne);

8. taktyczne systemy transmisji danych (LINK);

9. samochody sztabowe i mobilne moduły stanowisk dowodzenia;

10. sprzęt i wyposażenie poczty wojskowej;

11. sprzęt, urządzenia i wyposażenie serwisów kontrolno-pomiarowych systemów łączności;

12. trenażery, symulatory urządzeń, sprzętu, systemów dowodzenia, łączności, identyfikacji i nawigacji;

13. urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

14. ręczne i naziemne odbiorniki nawigacji satelitarnej;

15. indywidualna łączność ratunkowa;

16. systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) jako bateryjne lub tymczasowe awaryjne źródła energii elektrycznej do SpW gestora;

17. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

18. urządzenia RFID, sprzęt i oprogramowanie do monitorowania przesyłek w SZ RP oraz urządzenia i materiały eksploatacyjne do nadruku oraz odczytu kodów kreskowych dla potrzeb automatycznej identyfikacji wyrobów (ADC);

19. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

20. podsystem C4I systemu TYTAN;

21. stacja naziemna Ground Support System Aerosystems Generic Integrated Link Environment (GSS AGILE);

Zarząd Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

22. sprzęt i urządzenia identyfikacji bojowej (lotnicze);

23. sprzęt i urządzenia monitorowania położenia wojsk własnych (lotnicze);

24. lotnicze odbiorniki nawigacji satelitarnej;

Zarząd Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

25. sprzęt i urządzenia identyfikacji bojowej (okrętowe);

26. okrętowe odbiorniki nawigacji satelitarnej;

27. sprzęt i urządzenia łączności podwodnej;

28. morskie urządzenia łączności radiowej, ratowniczej i ratunkowej;

29. systemy łączności wewnątrz okrętowej (rozgłośnie okrętowe, okrętowe centrale telefoniczne);

30. sprzęt i urządzenia monitorowania położenia wojsk własnych (morskie).

Zarząd Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

VI

SPRZĘT I ŚRODKI ZAOPATRZENIA LOGISTYCZNEGO

 

1. specjalistyczny sprzęt do przechowywania i transportu środków spożywczych oraz wody, przygotowywania i wydawania posiłków w warunkach polowych;

2. wyposażenie obiektów żywienia i magazynowych: urządzenia chłodnicze, maszyny gastronomiczne i sprzęt stołowo-kuchenny;

3. środki spożywcze i konfekcjonowana woda oraz ich opakowania;

4. technologiczne meble kuchenne oraz urządzenia i środki do higienizacji stołówek i polowych punktów żywnościowych;

5. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej i laboratoryjnej dla SpW gestora;

6. kontenery specjalistyczne służby żywnościowej;

7. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Służby Żywnościowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Żywnościowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

8. materiały pędne i smary oraz płyny i specyfiki eksploatacyjne do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej;

9. rakietowe materiały napędowe i sprzęt do rakietowych materiałów napędowych;

10. sprzęt transportowo-dystrybucyjny i filtracyjny do mps do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej, w tym opancerzony;

11. sprzęt i urządzenia filtracyjne i dystrybucyjne do mps do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej;

12. urządzenia magazynowo-dystrybucyjne do mps do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej oraz ich wyposażenie;

13. okrętowy sprzęt mps;

14. zbiorniki magazynowe nie zamontowane i nie będące obiektem budowlanym oraz zbiorniki transportowe do mps;

15. urządzenia szkolno-treningowe i laboratoryjne dla SpW gestora;

16. kontenery specjalistyczne służby mps nie będące obiektem budowlanym;

17. sprzęt rozlewczy i pomiarowy do mps;

18. rurociągi polowe do mps wraz z ich wyposażeniem;

19. odczynniki chemiczne do sprzętu laboratoryjnego służby mps;

20. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Służby MPS Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby MPS Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

21. przedmioty umundurowania i wyekwipowania;

22. sprzęt polowy służby mundurowej;

23. wyposażenie specjalistyczne Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej oraz warsztatów dla SpW gestora;

24. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej dla SpW gestora;

25. kontenery specjalistyczne służby mundurowej;

26. podsystem przenoszenia wyposażenia systemu TYTAN;

27. podgrzewacze chemiczne do rąk i nóg;

Szefostwo Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

28. namioty techniczne służby uzbrojenia i elektroniki wraz z wyposażeniem specjalistycznym;

29. warsztaty obsługowo-naprawcze służby uzbrojenia i elektroniki wraz z wyposażeniem specjalistycznym;

30. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

31. kontenery specjalistyczne służby uzbrojenia i elektroniki;

32. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

33. namioty techniczne służby czołgowo-samochodowej wraz z wyposażeniem specjalistycznym;

34. samochody transportowe, w tym opancerzone:

a) ciężarowo-osobowe wysokiej mobilności,

b) małej ładowności wysokiej mobilności,

c) średniej ładowności wysokiej mobilności,

d) dużej ładowności powiększonej mobilności,

e) ogólnego przeznaczenia:

– osobowe,

– autobusy i mikrobusy,

– małej ładowności,

– średniej ładowności,

– dużej ładowności;

35. pojazdy samochodowe czterokołowe typu QUAD;

36. bezzałogowa platforma lądowa w wersji bazowej i logistycznej;

37. motocykle, motocykle z wózkiem;

38. pojazdy do prac pomocniczych: Inspektoratu Wsparcia Inspektoratu Wsparcia

a) traktory kołowe, Sił Zbrojnych Sił Zbrojnych

b) gąsienicowe,

c) samochody wywrotki;

39. sprzęt i pojazdy do ewakuacji i transportu SpW;

40. ogumienie pneumatyczne do pojazdów oraz jego elementy składowe;

41. warsztaty obsługowo-naprawcze służby czołgowo-samochodowej;

42. wyposażenie obsługowo-naprawcze i diagnostyczne stacjonarnych warsztatów naprawczych stacji kontroli pojazdów;

43. przyczepy transportowe;

44. naczepy;

45. urządzenia dźwigowe na samochodach;

46. kontenery specjalistyczne służby czołgowo-samochodowej;

47. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

48. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

49. podnośniki widłowe i chwytakowe, wózki transportowe z napędem spalinowym oraz akumulatorowym, w tym do pracy w strefie zagrożenia wybuchem;

50. dźwigniki platformowe oraz przyczepy i podesty rolkowe do obsługi ładunków na paletach lotniczych wykonanych w systemie 463L;

51. schody ruchome samobieżne;

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

 

52. wózki widłowe unoszące, w tym wysokiego unoszenia i składowania przeznaczone do obsługi paletowych jednostek ładunkowych;

53. palety ładunkowe oraz pojemniki transportowe typu EUR, palety lotnicze wykonane w systemie 463L wraz z siatkami;

54. kontener ładunkowy ogólnego przeznaczenia ISO serii 1;

55. konstrukcje nośne kontenerów specjalistycznych;

56. stanowiska do formowania ładunków na palecie lotniczej wykonanej w systemie 463L;

57. wojskowe pojazdy kolejowe do obsługi transportu wewnętrznego jednostek wojskowych oraz środki wiążące do mocowania pojazdów na wagonach kolejowych;

58. zestawy sprzętu zabezpieczenia ruchu wojsk stanowiące wyposażenie pododdziałów regulacji ruchu;

59. tablice rejestracyjne pojazdów, nalepki kontrolne, dowody rejestracyjne pojazdów, karty pojazdów;

60. symulatory nauki jazdy;

61. urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

62. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

 

63. warsztaty obsługowo-naprawcze do sprzętu łączności i informatyki, rozpoznania i walki elektronicznej oraz geografii wojskowej wraz z wyposażeniem specjalistycznym;

64. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

65. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

66. warsztaty środków bojowych wraz z wyposażeniem specjalistycznym;

67. mobilne instalacje do pozbawiania cech bojowych amunicji metodą termiczną.

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

VII

SPRZĘT I MATERIAŁY SŁUŻBY ZDROWIA

 

1. samochody sanitarne i pojazdy specjalne służby zdrowia, w tym opancerzone;

2. wyposażenie medyczne wozów bojowych, statków powietrznych, jednostek pływających i obiektów stacjonarnych służby zdrowia;

3. indywidualne wyposażenie medyczne żołnierzy;

4. sprzęt, wyposażenie i zestawy medyczne;

5. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

6. wyroby medyczne (w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych);

7. produkty lecznicze, produkty lecznicze weterynaryjne, produkty biobójcze, szczepionki, suplementy diety, środki higieniczne, sanitarne i kosmetyki;

8. namioty i kontenery specjalistyczne (medyczne) wraz z wyposażeniem;

9. sanitarne urządzenia adaptacyjne do pojazdów samochodowych;

10. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

11. sprzęt i środki do indywidualnej ochronny przed skażeniami biologicznymi oraz promieniowaniem mikrofalowym (nie ujęte w Lp. VIII pkt 2);

12. chłodnie i worki do przechowywania i transportu zwłok;

13. zwierzęta służbowe wykorzystywane w resorcie obrony narodowej;

14. moduł monitorowania życia systemu TYTAN;

15. komora niskich ciśnień;

16. sprzęt do udzielenia pomocy przedmedycznej;

17. sprzęt, aparatura i materiały do badań psychologicznych.

Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Wojskowej Służby Zdrowia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

Lp.

NAZWA GRUPY SpW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

VIII

SPRZĘT I ŚRODKI OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA

 

1. aparatownie i wozy dowodzenia obrony przed bronią masowego rażenia;

2. sprzęt i środki indywidualnej ochrony przed skażeniami;

3. sprzęt i środki zbiorowej ochrony przed skażeniami;

4. sprzęt i środki do rozpoznania i kontroli skażeń;

5. sprzęt i środki do likwidacji skażeń;

6. sprzęt do zadymiania;

7. sprzęt do kontroli napromieniowania;

8. sprzęt do pobierania próbek na potrzeby obrony przed bronią masowego rażenia;

9. sprzęt do określania warunków meteorologicznych na potrzeby obrony przed bronią masowego rażenia;

10. sprzęt do pozoracji skażeń;

11. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

12. namioty i kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

13. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Zarząd Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

14. środki bojowe obrony przed bronią masowego rażenia;

Zarząd Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

15. warsztaty obsługowo-naprawcze do sprzętu obrony przed bronią masowego rażenia wraz z wyposażeniem specjalistycznym.

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

IX

UZBROJENIE, SPRZĘT I ŚRODKI OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ

 

1. przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe;

2. przeciwlotnicze zestawy rakietowe (nie ujęte w Lp. XII pkt. 7);

3. przeciwlotnicze zestawy rakietowo-artyleryjskie i artyleryjskie (nie ujęte w Lp. XII pkt. 7);

4. wozy dowodzenia i kierowania środkami obrony przeciwlotniczej;

5. sprzęt i systemy lokacji obrony przeciwlotniczej;

6. stacje kontrolno-pomiarowe przeciwlotniczych zestawów rakietowych;

7. przyrządy i urządzenia optyczne i optoelektroniczne oraz pomiarowe sprzętu gestora;

8. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

9. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

10. stacje zasilania stanowiące źródło zasilania sprzętu radiolokacyjnego gestora;

11. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

12. stacje zasilania stanowiące źródło zasilania zestawów rakietowych OPL;

13. sprzęt do transportu i elaboracji rakiet do zestawów rakietowych oraz do transportu amunicji dla SpW gestora (nie ujęty w Lp. XII pkt. 7);

Zarząd Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

14. stacje kontrolno-pomiarowe do sprawdzania rakiet;

15. amunicja i rakiety przeciwlotnicze;

16. imitatory celów powietrznych do szkolenia z wykorzystaniem SpW gestora.

Zarząd Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

X

UZBROJENIE I SPRZĘT LĄDOWY

 

1. czołgi;

2. bojowe wozy piechoty;

3. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

4. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

5. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

6. opancerzenie wozów bojowych i systemy aktywnej ochrony platform bojowych;

Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

7. urządzenia nawigacji lądowej (zliczeniowej);

Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

8. amunicja czołgowa, do bojowych wozów piechoty, moździerzowa kal. 60 mm, amunicja do broni strzeleckiej indywidualnej, zespołowej i pokładowej z wyłączeniem amunicji kal. 30 mm oraz amunicji, dla której gestorem jest Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej;

9. granaty ręczne i nasadkowe, przeciwpancerne granatniki jednorazowe, amunicja do wszystkich rodzajów granatników oraz środki pozoracji pola walki;

Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

10. szable wojskowe, bagnety;

11. przyrządy i urządzenia optyczne, optoelektroniczne oraz pomiarowe sprzętu gestora;

12. kamizelki kuloodporne i odłamkoodporne stanowiące indywidualną ochronę balistyczną żołnierza;

13. przekroje i broń strzelecka szkolna oraz sprzęt szkolno-treningowy dla SpW gestora;

14. broń strzelecka indywidualna z wyłączeniem broni, dla której gestorem jest Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, zespołowa, pokładowa oraz moździerze kalibru do 60 mm;

15. hełmy wojskowe (za wyjątkiem ujętych w Lp. X poz.30);

16. akustyczne systemy wykrywania strzału;

17. kontenery specjalistyczne dla SpW gestora;

18. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

19. podsystem obserwacji i rozpoznania, uzbrojenia, obrony balistycznej oraz urządzenia do ochrony wzroku i egzoszkielet systemu TYTAN;

Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

20. sprzęt spadochronowo-desantowy;

21. urządzenia i sprzęt do zrzutu towarów z pokładu statku powietrznego nie stanowiące wyposażenia statku powietrznego;

Zarząd Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

22. pojazd Wojsk Aeromobilnych o wysokiej mobilności;

23. transportery opancerzone (kołowe) nie wymienione u innych gestorów;

24. samochody opancerzone z uzbrojeniem pokładowym;

25. opancerzenie pojazdów będących w kompetencji gestora;

26. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

27. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

28. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Zarząd Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

29. amunicja kalibru 30x173 mm;

Zarząd Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

30. hełmy przystosowane do wykonywania skoków spadochronowych;

31. noże bojowe;

32. armaty 30 mm dla SpW gestora;

Zarząd Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

33. zestawy rakietowe rakiet taktycznych i taktyczno-operacyjnych;

34. wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych;

35. artyleria lufowa (działa) i rakietowa (wyrzutnie);

36. moździerze powyżej 60 mm;

37. wozy dowodzenia wojsk rakietowych i artylerii;

38. sprzęt rozpoznania artyleryjskiego;

39. sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej stosowany do zabezpieczenia wojsk rakietowych i artylerii;

40. sprzęt do transportu amunicji dla SpW gestora;

41. przyrządy i urządzenia optyczne i optoelektroniczne oraz pomiarowe sprzętu gestora;

42. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

43. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

44. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Zarząd Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

45. przeciwpancerne pociski kierowane (przenośne i na pojazdach), rakiety, amunicja artyleryjska, rakietowa i moździerzowa, w tym amunicja szkolna, treningowa i przekroje;

Zarząd Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

46. środki minersko-zaporowe;

47. kontenerowe magazyny do przechowywania środków minersko-zaporowych;

Zarząd Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

48. maszyny, sprzęt i urządzenia do robót drogowych;

49. maszyny, sprzęt i narzędzia specjalistyczne do budowy mostów, wiaduktów (nisko i wysokowodnych):

a) konstrukcje do budowy wiaduktów oraz mostów drogowych i kolejowych (nisko i wysokowodnych),

b) zestawy do czyszczenia i konserwacji konstrukcji stalowych,

c) laboratoria drogowo-mostowe na przyczepach,

d) zestawy pomiarowo-rozpoznawcze dróg i mostów,

50. urządzenia, zestawy, sprzęt i narzędzia do budowy, naprawy i konserwacji torów kolejowych;

51. sprzęt do prac minersko-zaporowych;

52. podwodny pojazd minerski;

53. sprzęt i środki do maskowania;

54. sprzęt przeprawowy;

55. sprzęt i urządzenia rozpoznania inżynieryjnego, w tym urządzenia umożliwiające prowadzenie bliskiego rozpoznania saperskiego;

56. roboty inżynieryjne do prac saperskich;

57. maszyny, sprzęt i środki do prac ziemnych oraz fortyfikacyjnych;

58. sprzęt do wydobywania i oczyszczania wody;

59. elektrownie i zestawy oświetleniowe, w tym latarki stanowiące indywidualne wyposażenie żołnierza;

60. mobilne zespoły spalinowo-elektryczne;

61. mosty towarzyszące na podwoziu gąsienicowym i kołowym;

62. przyrządy i sprzęt pomiarowy używany do prac inżynieryjnych;

63. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

64. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

65. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Zarząd Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

66. warsztaty obsługowo-naprawcze sprzętu inżynieryjnego wraz z wyposażeniem specjalistycznym.

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XI

UZBROJENIE I SPRZĘT LOTNICZY

 

1. statki powietrzne, z wyłączeniem śmigłowców, o których mowa w Lp. XIII poz. 11;

2. bezzałogowe systemy powietrzne;

3. wyposażenie wysokościowo-ratownicze;

4. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

5. indywidualne wyposażenie specjalne pilotów, załóg statków powietrznych i nawigatorów naprowadzania;

6. specjalistyczne urządzenia do lokalizacji i wskazywania celów dla statków powietrznych;

7. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

8. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Zarząd Wojsk Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

9. lotnicze środki bojowe i pirotechniczne;

Zarząd Wojsk Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

10. oprzyrządowanie wspomagające procesy planowania załadunku i wyładunku na środki transportowe;

Zarząd Wojsk Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

11. sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej stosowany do zabezpieczenia lotnictwa Sił Zbrojnych RP;

12. specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do automatycznego przetwarzania, zobrazowania i wymiany danych hydrometeorologicznych;

Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

13. stacje radiolokacyjne trójwspółrzędne, dwuwspółrzędne (odległościomierze), wysokościomierze (za wyjątkiem ujętych w Lp. IX pkt 5 oraz Lp. XII pkt. 5 i 17);

14. pasywne radary koherentne – Passive Coherent Locator (PCL) (za wyjątkiem ujętych w Lp. IX pkt 5);

15. stacje radiolokacyjne bazujące na aerostatach;

16. brzegowe radary obserwacji nawodnej i powietrznej;

17. stacje zasilania stanowiące źródła zasilania mobilnych stacji radiolokacyjnych;

18. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Zarząd Wojsk Radiotechnicznych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

19. sprzęt ubezpieczenia lotów:

a. urządzenia radionawigacyjne;

b. urządzenia radiolokacyjne;

c. mobilne wzrokowe pomoce nawigacyjne:

– urządzenia systemów oświetlenia podejść do lądowania,

– precyzyjne wskaźniki ścieżek zniżania,

– urządzenia systemów oświetlenia dróg startowych i kołowania,

Zarząd Wojsk Radiotechnicznych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

d. stacjonarne wzrokowe pomoce nawigacyjne

– urządzenia systemów oświetlenia podejść do lądowania,

– precyzyjne wskaźniki ścieżek zniżania;

– urządzenia systemów oświetlenia dróg startowych i kołowania;

Zarząd Wojsk Radiotechnicznych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Infrastruktura Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

20. urządzenia, oprogramowanie i systemy zarządzania ruchem lotniczym;

Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

21. stanowiska techniczne elaboracji i przygotowania lotniczych kierowanych pocisków rakietowych;

22. sprzęt naziemnego zabezpieczenia statków powietrznych;

23. urządzenia i sprzęt obsługi naziemnej statków powietrznych – przewoźne;

24. lotnicze warsztaty obsługowo-naprawcze oraz urządzenia, sprzęt i wyposażenie lotniczych warsztatów obsługowo-naprawczych stacjonarnych i polowych;

25. namioty-hangary typu lekkiego dla statków powietrznych.

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

Lp.

NAZWA GRUPY SpW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

XII

UZBROJENIE I SPRZĘT MORSKI

 

1. okręty bojowe;

2. okręty rozpoznawcze, dowodzenia, szkolne, pomocnicze i bazowe jednostki pływające oraz bezzałogowe platformy morskie;

3. jachty morskie, łodzie okrętowe: motorowe, wiosłowe, transportowe, robocze, patrolowe, abordażowe i pontony;

4. systemy kierowania uzbrojeniem morskim;

5. okrętowe stacje radiolokacyjne obserwacji nawodnej i powietrznej wchodzące w skład systemów kierowania uzbrojeniem;

6. morskie urządzenia optoelektroniczne i optyczne;

7. morskie uzbrojenie i sprzęt broni podwodnej, artyleryjskiej i rakietowej;

8. morski sprzęt hydroakustyczny systemów uzbrojenia;

9. stacje kontrolno-pomiarowe pól fizycznych okrętów, sprzęt i urządzenia obrony biernej oraz poligonów demagnetyzacyjnych;

10. sprzęt i urządzenia techniczno-okrętowe, w tym okrętowe (stacjonarne) systemy do walki z wodą i pożarem;

11. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

12. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora, z wyłączeniem źródeł do morskich środków bojowych;

13. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Zarząd Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

14. rakietowozy do przewozu rakiet morskich;

15. torpedowozy do przewozu torped;

16. sprzęt i urządzenia do załadunku rakiet i torped na okręty – ruchomy (dźwigi i żurawie);

Zarząd Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

17. stacje radiolokacyjne mobilnych lądowych zestawów rakietowych MW;

18. wyrzutnie mobilnych lądowych zestawów rakietowych Marynarki Wojennej;

19. samochody transportowo-załadowcze mobilnych lądowych zestawów rakietowych Marynarki Wojennej;

20. ruchomy warsztat remontowo-naprawczy mobilnych lądowych zestawów rakietowych Marynarki Wojennej;

21. urządzenia szkolno-treningowe dla mobilnych zestawów rakietowych MW;

Zarząd Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

22. środki bojowe dla mobilnych zestawów rakietowych Marynarki Wojennej;

23. morskie środki bojowe (rakietowe, artyleryjskie, broni podwodnej) wraz z chemicznymi źródłami zasilania;

24. okrętowy sprzęt i systemy do przechowywania broni i środków bojowych;

25. kontenery specjalistyczne do przechowywania (transportu) morskich środków bojowych;

Zarząd Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

26. urządzenia i sprzęt warsztatów techniki morskiej;

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

27. okręty i kutry ratownicze;

28. łodzie ratownicze, ratunkowe oraz zabezpieczenia prac nurkowych;

29. sprzęt ratunkowy, ratowniczy i nurkowy z wyłączeniem ratunkowego i ratowniczego sprzętu przeciwpożarowego i medycznego;

30. komory hiperbaryczne i dekompresyjne stacjonarne okrętowe i transportowe;

31. zespoły sprężarkowe techniki hiperbarycznej i dekompresyjnej;

32. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe SpW gestora;

Zarząd Morski Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

33. okręty, kutry, motorówki i łodzie hydrograficzne;

34. sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej i oceanograficznej stosowany do zabezpieczenia sił Marynarki Wojennej;

35. morskie radary nawigacyjne, morski sprzęt nawigacyjny i hydrograficzny;

36. urządzenia i systemy radionawigacji morskiej (w tym satelitarne);

37. urządzenia morskiej sygnalizacji wzrokowej;

38. sprzęt, oprogramowanie i środki materiałowe do automatycznego przetwarzania danych morskiej informacji geoprzestrzennej oraz tworzenia hydrograficznych produktów końcowych dla wsparcia geoprzestrzennego sił Marynarki Wojennej;

39. sprzęt i wyposażenie geodezyjne do zabezpieczenia hydrograficznych pomiarów morskich;

40. analogowe i cyfrowe mapy morskie, publikacje nautyczne i wydawnictwa specjalne morskiej informacji geoprzestrzennej;

41. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora.

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XIII

UZBROJENIE I SPRZĘT WOJSK SPECJALNYCH

 

1. broń strzelecka indywidualna, zespołowa, pokładowa, maszynowa, wyborowa oraz granatniki i moździerze Wojsk Specjalnych wraz z wyposażeniem;

2. bagnety, maczety i noże bojowe Wojsk Specjalnych;

3. kamizelki kuloodporne, taktyczne oraz osłony i ubiory bojowe stanowiące ochronę balistyczną i mechaniczną Wojsk Specjalnych (modułowe systemy indywidualnej walki);

4. hełmy wojskowe Wojsk Specjalnych;

5. przyrządy i urządzenia optyczne, optoelektroniczne (noktowizyjne i termowizyjne) oraz pomiarowe SpW Wojsk Specjalnych;

6. przekroje i broń strzelecka szkolna Wojsk Specjalnych;

7. systemy wykrywania strzału Wojsk Specjalnych;

8. sprzęt taktyczno-abordażowy Wojsk Specjalnych;

9. środki pozoracji pola walki i środki bojowe do uzbrojenia Wojsk Specjalnych;

10. sprzęt pirotechniczny;

11. śmigłowce przeznaczone do działań wojsk specjalnych;

12. pojazdy bojowe z uzbrojeniem, pojazdy operacyjne, rampy szturmowe Wojsk Specjalnych;

13. łodzie motorowe i bojowe, pontony, pojazdy podwodne, przyczepy podłodziowe Wojsk Specjalnych;

14. rozpoznawcze bezzałogowe systemy powietrzne Wojsk Specjalnych;

15. sprzęt ratunkowy, ratowniczy i nurkowy Wojsk Specjalnych;

16. przedmioty umundurowania i wyekwipowania Wojsk Specjalnych;

17. latarki stanowiące indywidualne wyposażenie żołnierza Wojsk Specjalnych;

18. sprzęt i urządzenia rozpoznania inżynieryjnego Wojsk Specjalnych;

19. sprzęt i środki indywidualnej ochrony przed skażeniami Wojsk Specjalnych;

Inspektorat Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych

 

20. sprzęt i środki do rozpoznania skażeń Wojsk Specjalnych;

21. sprzęt rozpoznania i walki radioelektronicznej Wojsk Specjalnych;

22. sprzęt spadochronowo-desantowy Wojsk Specjalnych;

23. sprzęt wyważeniowo-wyłomowy Wojsk Specjalnych;

24. trenażery, symulatory, urządzenia i sprzęt szkolno-treningowy oraz wyposażenie bazy szkoleniowej Wojsk Specjalnych;

25. kontenery specjalistyczne do SpW Wojsk Specjalnych.

Inspektorat Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych

XIV

WYPOSAŻENIE RATUNKOWE DO PRZETRWANIA WE WROGIM ŚRODOWISKU W WYPADKU IZOLACJI

 

1. zestawy sprzętu i wyposażenia ratunkowego do przetrwania i bytowania.

Oddział Rażenia, Ochrony Wojsk, Gestorstwa i Rozwoju Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Oddział Szkolenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XV

SPRZĘT, MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE

 

1. sprzęt radiowo-telewizyjny oraz technik wideo;

2. sprzęt kinowy, projekcyjny i fotograficzny;

3. studia nagrań radiowo-telewizyjne polowe i stacjonarne;

4. nadajniki radiowo-telewizyjne polowe;

5. wyposażenie estradowe i sceniczne;

6. wyposażenie i akcesoria wystawowe do działalności artystycznej i promocyjnej;

7. sprzęt i gry klubowe;

8. instrumenty muzyczne;

9. urządzenia specjalne na pojazdach mechanicznych: urządzenia rozgłoszeniowe, rozgłośnie elektroakustyczne, studia nagrań, kluby, zestawy sprzętu i urządzeń do produkcji poligraficznej;

10. sprzęt elektroakustyczny;

11. urządzenia multimedialne do działalności wychowawczej;

12. sprzęt i urządzenia poligraficzne;

13. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

14. utwory plastyczne;

15. prasa;

16. repliki historycznej broni strzeleckiej;

17. repliki umundurowania historycznego;

18. urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

19. utwory filmowe i fotograficzne;

20. namioty do działalności wychowawczej;

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

 

21. odznaki honorowe, odznaki i znaki tytułów honorowych oraz honorowa biała broń.

Departament Kadr

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

Lp.

NAZWA GRUPY SpW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

XVI

URZĄDZENIA I SPRZĘT INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ

 

1. specjalistyczny sprzęt do budowy i naprawy sztucznych nawierzchni lotniskowych oraz do utrzymania lotnisk;

2. awaryjne systemy hamowania samolotów;

3. zespoły sprężarkowe infrastruktury portowej;

4. zespoły spalinowo-elektryczne do awaryjnego zasilania systemów, urządzeń i obiektów infrastruktury lotniskowej i portowej;

5. sprzęt, wyposażenie i urządzenia portowe;

6. polowe zestawy noclegowe;

7. wyposażenie obiektów specjalnych (oprócz sprzętu innych gestorów);

8. urządzenia techniczne infrastruktury ogólnej stanowiące wyposażenie stałych obiektów garnizonowych i poligonowych;

9. pojazdy gospodarki komunalnej;

10. paliwa stałe, gazowe i ciekłe do celów grzewczych i technologicznych;

11. maszyny i urządzenia budowlane;

12. studnie stacjonarne;

13. warsztaty infrastruktury wojskowej;

14. wyposażenie stacjonarnych warsztatów sprzętu kwaterunkowego i pożarniczego;

15. maszyny, sprzęt i środki do utrzymania czystości;

16. sprzęt i urządzenia gospodarki komunalnej;

17. sprzęt kwaterunkowy (koszarowy, polowy, biurowy, sakralny, sądowy, kasynowy, klubowy, świetlicowy, mieszkaniowy, szpitalny, gabinetowy);

18. materiały budowlane;

19. przyrządy optyczne i pomiarowe do celów budowlanych;

20. kontenery mieszkalne;

21. kontenery specjalistyczne infrastruktury (oczyszczalnie ścieków, kotłownie, sanitariaty);

22. zespoły spalinowo-elektryczne służące do awaryjnego zasilania infrastruktury ogólnej nieruchomości wojskowych;

23. instalacje systemów zabezpieczających przechowywanie SpW metodami dynamicznego osuszania powietrza;

24. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

25. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Infrastruktura Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Infrastruktura Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XVII

SPRZĘT POŻARNICZY I ŚRODKI GAŚNICZE WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

1. pojazdy specjalne pożarnicze;

2. sprzęt i środki gaśnicze;

3. sprzęt i armatura wodna;

4. sprzęt ratowniczy;

5. sprzęt do usuwania katastrof ekologicznych;

6. sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny dla straży pożarnej;

7. odzież specjalna i środki ochrony osobistej strażaka;

8. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej dla SpW gestora;

9. kontenery specjalistyczne (pożarnicze) dla SpW gestora;

10. chemiczne i spalinowe źródła zasilania dla SpW gestora.

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Infrastruktura Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

Lp.

NAZWA GRUPY SpW

GESTOR

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

XVIII

SPRZĘT ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

 

1. samochody interwencyjne, w tym opancerzone i specjalnego przeznaczenia;

2. motocykle ŻW;

3. pojazdy interwencyjne czterokołowe;

4. przyczepy specjalistyczne do transportu sprzętu ŻW;

Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

5. broń strzelecka indywidualna gładkolufowa ŻW;

6. pistolety hukowe;

7. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

8. kamizelki balistyczne dla psów służbowych ŻW;

Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

9. amunicja do broni strzeleckiej indywidualnej gładkolufowej ŻW;

10. amunicja do pistoletów hukowych;

Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

11. środki przymusu bezpośredniego;

12. sprzęt i wyposażenie do zapewnienia bezpieczeństwa miejsc czasowego pobytu osób podlegających ochronie, w tym w środowisku wodnym;

13. sprzęt do wsparcia działań antyterrorystycznych realizowanych przez ŻW;

14. sprzęt i wyposażenie do zabezpieczenia imprez masowych;

15. sprzęt i wyposażenie do prowadzenia poszukiwań;

16. sprzęt i wyposażenie do zatrzymywania, kierowania, kontroli pojazdów mechanicznych i ich kierowców oraz zabezpieczenia miejsc zdarzeń i wypadków;

17. łodzie patrolowo-interwencyjne ŻW;

18. namioty i kontenery specjalistyczne do sprzętu ŻW;

19. chemiczne źródła zasilania do sprzętu ŻW;

20. trenażery, symulatory i urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej ŻW;

21. systemy i urządzenia łączności indywidualnej do pracy w sieci resortu MSW wraz z wyposażeniem, w tym radiotelefony samochodowe;

Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Oddział Planowania Zabezpieczenia Logistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

 

22. przyrządy i urządzenia oraz ich elementy do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych;

23. urządzenia, osprzęt oraz dodatkowe wyposażenie do prowadzenia psychofizjologicznych badań poligraficznych w ŻW;

24. urządzenia i wyposażenie specjalistyczne laboratorium przeznaczonego do ujawniania śladów chemicznych, biologicznych i daktyloskopijnych;

Zarząd Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Oddział Planowania Zabezpieczenia Logistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

 

25. sprzęt, urządzenia i wyposażenie informatyki do analizy kryminalnej oraz systemy informatyczne przeznaczone do gromadzenia i wymiany informacji kryminalnych.

Zarząd Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Oddział Łączności i Informatyki Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

XIX

SYSTEMY I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE DO OCHRONY OBIEKTÓW

 

1. systemy i urządzenia alarmowe;

2. systemy i urządzenia kontroli dostępu;

3. systemy i urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru;

4. urządzenia transmisji alarmów;

5. mobilne urządzenia do ochrony obiektów;

Oddział Operacyjny Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Infrastruktura Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

6. elektroniczne depozytory kluczy;

7. budki wartownicze;

8. oprogramowanie dedykowane do SpW gestora;

9. drukarki dedykowane do SpW gestora;

10. źródła zasilania do SpW gestora.

Oddział Operacyjny Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Infrastruktura Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XX

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DO ZABEZPIECZENIA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

1. sprzęt do przechowywania dokumentów niejawnych i elektronicznych nośników informacji;

2. sprzęt do niszczenia dokumentów niejawnych i elektronicznych nośników informacji;

3. wykrywacze telefonów komórkowych;

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

Infrastruktura Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

4. ruchome kancelarie tajne z wyłączeniem kancelarii kryptograficznych.

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XXI

WZORCE POMIAROWE ODNIESIENIA, WZORCE POMIAROWE ROBOCZE, WYPOSAŻENIE POMIAROWE I RUCHOME LABORATORIA METROLOGICZNE WOJSKOWYCH OŚRODKÓW METROLOGII ORAZ INNYCH WOJSKOWYCH LABORATORIÓW METROLOGICZNYCH

Wojskowe Centrum Metrologii

Wojskowe Centrum Metrologii

XXII

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PROCES SZKOLENIA WOJSK I SPRZĘT SPORTOWY

 

1. urządzenia, sprzęt wyposażenia hal, sal i innych obiektów sportowych;

2. urządzenia i sprzęt specjalistyczny oraz ubiory na potrzeby dyscyplin sportowych;

3. sprzęt wspinaczkowy;

4. rowery;

5. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Oddział Wychowania Fizycznego i Sportu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Oddział Szkolenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

6. systemy symulacji pola walki;

7. wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej);

8. specjalistyczne przyrządy, wyposażenie i sprzęt pomiarowy do obsługi SpW gestora;

Inspektorat Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Oddział Szkolenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XXIII

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE ARCHIWÓW WOJSKOWYCH

 

1. dokumator – kamera do mikrofilmowania dokumentów archiwalnych;

2. czytnik do mikrofilmów;

3. kopiarka do mikrofilmów;

4. komora do dezynfekcji zasobu archiwalnego.

Wojskowe Biuro Historyczne

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XXIV

DOKUMENTY EWIDENCYJNE I PIECZĘCIE

 

1. karty i tabliczki tożsamości;

2. tabliczki identyfikacyjne;

3. wklejki „NATO-SOFA”;

4. opaski ze znakiem czerwonego krzyża;

5. pieczęcie urzędowe;

6. pieczęcie służbowe;

7. pieczęcie pomocnicze;

8. kamienie do plombownic;

9. znakowniki metalowe;

10. urządzenia do wytwarzania dokumentów ewidencyjnych i pieczęci;

Biuro Ewidencji Osobowej WP

Biuro Ewidencji Osobowej WP

 

11. legitymacje weterana i legitymacje weterana poszkodowanego.

Departament Spraw Socjalnych

Biuro Ewidencji Osobowej WP

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-12
  • Data wejścia w życie: 2016-12-12
  • Data obowiązywania: 2016-12-12
  • Dokument traci ważność: 2022-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA