REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 207

Departament Budżetowy

DECYZJA NR 337/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2016 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) ustala się, co następuje:

§ 1.

 Blokuje się wydatki budżetowe, o których mowa w załączniku do decyzji.

§ 2.

 Blokada obowiązuje do końca roku budżetowego.

§ 3.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1.

Załącznik do decyzji Nr 337/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 grudnia 2016 r. (poz. 207)

Paragraf

Wyszczególnienie

Blokowana
kwota wydatków
(w zł)

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

41 190 303

 

Dział 750 Administracja publiczna

14 580 533

 

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

13 156 303

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

7 180 000

4060

Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

308 051

4070

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

450 000

4270

Zakup usług remontowych

3 355 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 849 500

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

13 752

 

Rozdział 75057 Placówki zagraniczne

1 424 230

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

1 180 000

4060

Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

20 000

4070

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

73 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

151 230

 

Dział 752 Obrona narodowa

14 254 174

 

75201 Wojska Lądowe

547 048

4060

Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

547 048

 

75202 Siły Powietrzne

238 654

4060

Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

238 654

 

75203 Marynarka Wojenna

120 796

4060

Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

120 796

 

Rozdział 75204 Centralne wsparcie

10 755 000

4300

Zakup usług pozostałych

449 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 782 000

6160

Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE

953 000

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

6 571 000

 

Rozdział 75218 Służba Kontrwywiadu Wojskowego

2 289 500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 289 500

 

Rozdział 75219 Wojska Specjalne

47 439

4060

Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

47 439

 

75220 Zabezpieczenie wojsk

230 102

4060

Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

230 102

 

75295 Pozostała działalność

25 635

4060

Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

25 635

 

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

123 090

 

Rozdział 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

123 090

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

113 300

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

9 790

 

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

1 208 968

 

Rozdział 75503 Sądy wojskowe

1 208 968

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

217 755

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

325 820

4060

Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

10 792

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

652 371

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

2 230

 

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

6 255 460

 

Rozdział 80302 Uczelnie wojskowe

6 255 460

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

5 000

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

6 250 460

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

1 444 078

 

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

141 161

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

141 161

 

Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne

727 517

4320

Staże i specjalizacje medyczne

727 517

 

Rozdział 85195 Pozostała działalność

575 400

4290

Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

80 000

4300

Zakup usług pozostałych

495 400

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 324 000

 

Rozdział 92118 Muzea

3 324 000

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

3 324 000

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-15
  • Data wejścia w życie: 2016-12-15
  • Data obowiązywania: 2016-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA