REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 43

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

DECYZJA NR 46/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej, proporców rozpoznawczych dowódców oraz proporczyka na berety żołnierzy 104. Batalionu Logistycznego „Ziemi Wałeckiej” Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b oraz § 30 i § 32 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1.

 Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, proporce rozpoznawcze dowódcy batalionu oraz dowódców jego pododdziałów, zwane dalej „proporcami”, oraz proporczyk na berety żołnierzy 104. Batalionu Logistycznego „Ziemi Wałeckiej” Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód.

§ 2.

 Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzory oznaki rozpoznawczej, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do decyzji;

4) wzór proporca dowódcy 104. Batalionu Logistycznego „Ziemi Wałeckiej”, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji;

5) wzór proporca dowódcy kompanii logistycznej 104. batalionu logistycznego „Ziemi Wałeckiej”, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji;

6) wzór proporca dowódcy kompanii zabezpieczenia 104. batalionu logistycznego „Ziemi Wałeckiej”, stanowiący załącznik Nr 7 do decyzji;

7) wzór proporca dowódcy kompanii technicznej 104. batalionu logistycznego „Ziemi Wałeckiej”, stanowiący załącznik Nr 8 do decyzji;

8) wzór proporczyka na berety żołnierzy, stanowiący załącznik Nr 9 do decyzji;

§ 3.

 Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 10 do decyzji.

§ 4.

 Traci moc:

1) decyzja Nr 512/MON z dnia 31 grudnia 2010 r. Ministra Obrony Narodowej z dnia w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 104. Batalionu Zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2011 r. poz. 9);

2) decyzja Nr 35/MON z dnia 16 lutego 2012 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych dowódców 104. Batalionu Zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 49).

§ 5.

 Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 104. BATALIONU LOGISTYCZNEGO „ZIEMI WAŁECKIEJ” BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD]

Załączniki do decyzji Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 43)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 104. BATALIONU LOGISTYCZNEGO „ZIEMI WAŁECKIEJ” BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 104. BATALIONU LOGISTYCZNEGO „ZIEMI WAŁECKIEJ” BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 104. BATALIONU LOGISTYCZNEGO „ZIEMI WAŁECKIEJ” BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 104. BATALIONU LOGISTYCZNEGO „ZIEMI WAŁECKIEJ” BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 104. BATALIONU LOGISTYCZNEGO „ZIEMI WAŁECKIEJ” BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD NA MUNDUR WYJŚCIOWY

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 104. BATALIONU LOGISTYCZNEGO „ZIEMI WAŁECKIEJ” BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 104. BATALIONU LOGISTYCZNEGO „ZIEMI WAŁECKIEJ” BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD NA MUNDUR POLOWY

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 104. BATALIONU LOGISTYCZNEGO „ZIEMI WAŁECKIEJ” BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD]

Załącznik nr 5

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 104. BATALIONU LOGISTYCZNEGO „ZIEMI WAŁECKIEJ” BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII LOGISTYCZNEJ 104. BATALIONU LOGISTYCZNEGO „ZIEMI WAŁECKIEJ” BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD]

Załącznik Nr 6

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII LOGISTYCZNEJ 104. BATALIONU LOGISTYCZNEGO „ZIEMI WAŁECKIEJ” BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII ZABEZPIECZENIA 104. BATALIONU LOGISTYCZNEGO „ZIEMI WAŁECKIEJ” BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD]

Załącznik Nr 7

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII ZABEZPIECZENIA 104. BATALIONU LOGISTYCZNEGO „ZIEMI WAŁECKIEJ” BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII TECZNICZNEJ 104. BATALIONU LOGISTYCZNEGO „ZIEMI WAŁECKIEJ” BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD]

Załącznik Nr 8

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII TECZNICZNEJ 104. BATALIONU LOGISTYCZNEGO „ZIEMI WAŁECKIEJ” BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYK NA BERET 104. BATALIONU LOGISTYCZNEGO „ZIEMI WAŁECKIEJ” BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD]

Załącznik Nr 9

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYK NA BERET 104. BATALIONU LOGISTYCZNEGO „ZIEMI WAŁECKIEJ” BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD

infoRgrafika

Załącznik 10. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 104. BATALIONU LOGISTYCZNEGO „ZIEMI WAŁECKIEJ” BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD]

Załącznik Nr 10

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 104. BATALIONU LOGISTYCZNEGO „ZIEMI WAŁECKIEJ” BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką”, 104. Batalionu Logistycznego „Ziemi Wałeckiej” Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, zwanego dalej „104. Batalionem”, stanowi formę wyróżnienia żołnierzy, za nienaganną służbę oraz osób szczególnie zasłużonych dla 104. Batalionu.

2. Odznaka ma kształt krzyża równoramiennego nałożonego na srebrzyste koło, którego elementami składowymi są: z prawej strony koło kierownicy, a z lewej koło zębate. Symbole te nawiązują do służb logistycznych. Ramiona krzyża wypełnione są emalią barwy pomarańczowo-czarno-chabrową. Barwa czarna nawiązuje do barw jednostek zabezpieczenia technicznego, a barwa pomarańczowa i chabrowa do jednostek dowodzenia i jednostek samochodowych. w centralnej części krzyża umieszczony jest herb miasta Wałcza, miejsca stacjonowania 104. Batalionu. Na górnym ramieniu krzyża umieszczone są cyfry „104” – numer Batalionu, a na dolnym „2006” – rok utworzenia.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) dowódcy 104. Batalionu, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom, po co najmniej rocznej, nienagannej służbie w 104. Batalionie;

3) żołnierzom rezerwy pozostającym na przydziałach mobilizacyjnych w 104. Batalionie, po odbyciu co najmniej 2 ćwiczeń;

4) wyjątkowo innym osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie zasłużonym dla 104. Batalionu.

4. Odznakę nadaje dowódca na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

5. Dowódca powołuje Komisję, w składzie:

1) zastępca dowódcy – szef sztabu;

2) mąż zaufania korpusu oficerów;

3) mąż zaufania korpusu podoficerów;

4) mąż zaufania korpusu szeregowych;

5) starszy podoficer dowództwa;

6) przewodniczący związków zawodowych pracowników wojska.

6. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w jej składzie ogłasza się w rozkazie dziennym dowódcy 104. Batalionu.

7. Do zadań Komisji należy:

1) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej posiadania;

2) przedkładanie ww. wniosków dowódcy 104. Batalionu;

3) przygotowywanie odznak i legitymacji oraz prowadzenie ich ewidencji.

8. Opinie Komisji formułowane są na zasadzie jednomyślności. Treść opinii odnotowuje się na wniosku przedłożonym do rozpatrzenia.

9. Dla ważności posiedzeń Komisji zwoływanych w celu rozpatrzenia przedłożonych wniosków, wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu Komisji.

10. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym dowódcy 104. Batalionu.

11. Odznakę wręcza się na uroczystej zbiórce z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

12. Odznaka nadawana jest imiennie i niedopuszczalne jest przekazywanie jej innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych, za zgodą dowódcy 104. Batalionu.

15. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

16. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. Ponadto prawo do odznaki, w uzasadnionych przypadkach, tracą żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne.

17. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje dowódca 104. Batalionu z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

18. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

19. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-15
  • Data wejścia w życie: 2017-03-02
  • Data obowiązywania: 2017-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA