REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 71

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

DECYZJA NR 76/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 kwietnia 2017 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 275 oraz z 2016 r. poz. 146, 206 i 212) w załączniku „Zestawienie gestorów i centralnych organów logistycznych SpW” wprowadza się następujące zmiany:

1) w Lp. X:

a) poz. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. przyrządy i urządzenia optyczne, optoelektroniczne oraz pomiarowe sprzętu gestora, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 5;”,

b) poz. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. kamizelki kuloodporne i odłamkoodporne stanowiące indywidualną ochronę balistyczną żołnierza, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 1;”,

c) poz. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. broń strzelecka indywidualna (z wyłączeniem broni, dla której gestorem jest Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej i broni ujętej w Lp. XXV poz. 3 i 4), zespołowa, pokładowa oraz moździerze kalibru do 60 mm;”,

d) poz. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. hełmy wojskowe, z wyłączeniem ujętych w Lp. X poz. 30 i Lp. XXV poz. 2;”,

e) poz. 19 otrzymuje brzmienie:

„19. podsystem obserwacji i rozpoznania, uzbrojenia (z wyłączeniem ujętego w Lp. XXV poz. 4), obrony balistycznej oraz urządzenia do ochrony wzroku i egzoszkielet systemu TYTAN;”,

f) poz. 46 otrzymuje brzmienie:

„46. środki minersko-zaporowe, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 9;”;

2) w Lp. XI poz. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. bezzałogowe systemy powietrzne, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 8;”;

3) w Lp. XII poz. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. jachty morskie, łodzie okrętowe: motorowe, wiosłowe, transportowe, robocze, patrolowe, abordażowe i pontony, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 7);”;

4) w Lp. XIII

a) poz. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. broń strzelecka indywidualna, zespołowa, pokładowa, maszynowa, wyborowa oraz granatniki i moździerze Wojsk Specjalnych wraz z wyposażeniem, z wyłączeniem ujętych Lp. XXV poz. 3–5;”,

b) poz. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. kamizelki kuloodporne, taktyczne oraz osłony i ubiory bojowe stanowiące ochronę balistyczną i mechaniczną Wojsk Specjalnych (modułowe systemy indywidualnej walki), z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 1;”,

c) poz. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. hełmy wojskowe Wojsk Specjalnych, z wyłączeniem ujętych Lp. XXV poz. 2);”,

d) poz. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. środki pozoracji pola walki i środki bojowe do uzbrojenia Wojsk Specjalnych, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 9;”,

e) poz. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. łodzie motorowe i bojowe, pontony, pojazdy podwodne, przyczepy podłodziowe Wojsk Specjalnych, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 7;”;

5) dodaje się Lp. XXV w brzmieniu:

 

XXV

UZBROJENIE I SPRZĘT WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

 

1. kamizelka zintegrowana;

2. hełm kompozytowy;

3. pistolet samopowtarzalny;

4. modułowy system broni strzeleckiej;

5. celownik modułowy;

6. mobilny system przechowywania uzbrojenia (MSPU);

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

7. łodzie patrolowe;

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

8. drony uderzeniowe krótkiego zasięgu;

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

9. system min inteligentnych;

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

10. urządzenia do zwalczania dronów powietrznych;

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

11. sprzęt i wyposażenie służące do szkolenia żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW).

Inspektorat Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-05
  • Data wejścia w życie: 2017-04-05
  • Data obowiązywania: 2017-04-05
  • Dokument traci ważność: 2022-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA