REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 93

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

DECYZJA NR 97/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. b i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa:

1) wartości pieniężne norm wyżywienia żołnierzy;

2) kwoty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie;

3) asortyment środków spożywczych, na które ustala się ceny rozliczeniowe (ewidencyjne) i wysokość tych cen;

4) wartość pieniężną karmy dla psów;

5) wartość pieniężną paszy dla koni służbowych.

§ 2.

Jednostki wojskowe prowadzące gospodarkę żywnościową stosują wartości pieniężne ustalone dla rejonów zaopatrywania poszczególnych regionalnych baz logistycznych, zwanych dalej „RBLog”, stosownie do miejsca stacjonowania.

§ 3.

Wartości pieniężne:

1) zasadniczych norm wyżywienia:

a) żołnierskiej – 010,

b) szkolnej – 020,

c) specjalnej – 030,

d) operacyjnej – 040;

2) dodatkowych norm wyżywienia:

a) ogólnej – 110,

b) chleba – 111,

c) napojów – 160

– odrębnie dla każdej RBLog, ustala się w wysokościach, określonych w załączniku do decyzji.

§ 4.

Kwoty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie wynoszą dla:

1) zasadniczych norm wyżywienia:

 

a) żołnierskiej – 010

– 14,86 zł,

 

b) szkolnej – 020

– 15,77 zł,

 

c) specjalnej – 030

– 19,96 zł,

 

d) operacyjnej – 040

– 22,03 zł;

2) dodatkowej normy wyżywienia ogólnej – 110

– 5,99 zł.

§ 5.

Wartościami pieniężnymi indywidualnych i grupowych paczkowanych norm wyżywienia (racji żywnościowych) są ich ewidencyjne (średnioważone) ceny zakupu.

§ 6.

Wartością pieniężną zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej – 044 i wojennej – 050 jest równowartość normatywu rzeczowego środków spożywczych w niej ujętych, ustalona według cen ich zakupu.

§ 7.

Ustala się ceny rozliczeniowe w złotych za 1 kilogram dla następujących środków spożywczych:

1) chleb trwały w opakowaniu foliowym

– 2,35 zł;

2) zupy zagęszczone specjalne

– 3,55 zł;

3) konserwy warzywno-mięsne

– 8,29 zł.

§ 8.

Wartością pieniężną karmy dla psów etatowych wykonujących zadania służbowe jest równowartość normatywu rzeczowego karmy, ustalona w jednostce wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową na podstawie cen jej zakupu z zachowaniem zwiększenia wymiaru rzeczowego karmy o:

1) 25% – dla psów odbywających tresurę w Ośrodku Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej;

2) 15% – w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego jako sezonowy dodatek energetyczny – niezależnie od zwiększenia, o którym mowa w pkt 1.

§ 9.

Wartością pieniężną paszy dla koni służbowych jest równowartość normatywu rzeczowego karmy, ustalona w jednostce wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową na podstawie cen jej zakupu.

§ 10.

Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 11.

Traci moc decyzja Nr 345/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 213).

§ 12.

Decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [WARTOŚCI PIENIĘŻNE NORM WYŻYWIENIA (W ZŁOTYCH)]

Załącznik do decyzji Nr 97/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 maja 2017 r. (poz. 93)

WARTOŚCI PIENIĘŻNE NORM WYŻYWIENIA
(W ZŁOTYCH)

Lp.

Wyszczególnienie

Zasadnicze normy wyżywienia

Dodatkowe normy wyżywienia

żołnierska
- 010

szkolna
- 020

specjalna
- 030

operacyjna
- 040

ogólna
- 110

chleba
- 111

napojów
- 160

1.

1 RBLog Wałcz

13,75

14,71

18,68

20,61

5,72

1,65

0,62

2.

2 RBLog Warszawa

16,02

16,59

21,13

23,39

6,33

1,65

1,10

3.

3 RBLog Kraków

14,71

15,78

19,69

21,79

6,02

1,65

0,93

4.

4 RBLog Wrocław

14,94

16,01

20,34

22,32

5,87

1,65

1,08

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-18
  • Data wejścia w życie: 2017-06-01
  • Data obowiązywania: 2017-06-01
  • Dokument traci ważność: 2018-07-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA