REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 158

Sekretarz Stanu w MON

DECYZJA NR 146/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie wdrożenia programu pilotażowego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1, 5, 6, 9 i 21 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 2 lit. c, pkt 5 lit. d i pkt 7 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:

§ 1.

Wdraża się z dniem 1 października 2017 r. program pilotażowy edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej, zwany dalej „programem pilotażowym”.

§ 2.

Program pilotażowy prowadzi się w oparciu o program szkolenia, opracowany w trybie określonym w § 5 pkt 5.

§ 3.

Część praktyczną programu pilotażowego realizuje się przez przeprowadzenie szkolenia studentów, którzy pozytywnie zaliczyli część teoretyczną programu pilotażowego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej i ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych, w ramach tych ćwiczeń.

§ 4.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Michał Dworczyk, zwany dalej „Sekretarzem Stanu”:

1) monitoruje przebieg realizacji części teoretycznej programu pilotażowego;

2) sprawuje nadzór nad realizacją części praktycznej programu pilotażowego.

§ 5.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) dokona podziału limitu stanu średniorocznego przeznaczonego na realizację ćwiczeń wojskowych w 2018 r., zapewniającego organizację i przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w § 3;

2) określi termin opracowania przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych planu powołania studentów na ćwiczenia wojskowe, o których mowa w § 3, oraz wzór tego planu;

3) określi zasady postępowania terenowych organów administracji wojskowej w zakresie powoływania w trybie ochotniczym studentów na ćwiczenia wojskowe;

4) sprawuje nadzór nad procesem powoływania studentów na ćwiczenia wojskowe, o których mowa w § 3;

5) opracuje program szkolenia, o którym mowa w § 2, we współdziałaniu z Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej, wykorzystując doświadczenia uzyskane w czasie realizacji szkoleń podstawowych żołnierzy OT, w terminie do dnia:

a) 1 września 2017 r. – dla części teoretycznej programu pilotażowego,

b) 31 października 2017 r. – dla części praktycznej programu pilotażowego.

§ 6.

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych:

1) określi jednostki wojskowe, centra i ośrodki szkolenia, w których zostanie zrealizowane, w dwóch turach, szkolenie wskazane w § 3, uwzględniając możliwości szkoleniowe podległych jednostek wojskowych, centrów i ośrodków szkolenia, w tym pojemność obiektów koszarowych i obiektów szkoleniowych oraz możliwość udziału w tym szkoleniu do 5 tys. studentów w każdej turze;

2) opracuje plan powołania studentów na ćwiczenia wojskowe według wzoru i w terminie określonym przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

3) zabezpieczy uzbrojenie i sprzęt wojskowy, środki pozoracji pola walki oraz infrastrukturę szkoleniową, a w szczególności sale wykładowe, strzelnice, pasy taktyczne i urządzenia treningowe, niezbędną do przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 3;

4) wytypuje instruktorów, którzy przeprowadzą szkolenie wskazane w § 3;

5) zorganizuje, w porozumieniu z Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej, szkolenia i kursy instruktorsko-metodycznych dla instruktorów, o których mowa w pkt 4, wykorzystując mobilne zespoły szkoleniowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej;

6) przedstawi Sekretarzowi Stanu:

a) w terminie do dnia 27 lipca 2017 r. – wykaz jednostek wojskowych, centrów i ośrodków szkolenia, o których mowa w pkt 1,

b) w terminie do dnia 30 września 2017 r. – wykaz planowanych do przeprowadzenia szkoleń i kursów instruktorsko-metodycznych, o których mowa w pkt 5.

§ 7.

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej:

1) weźmie udział w opracowaniu programu szkolenia, o którym mowa w § 3, wykorzystując doświadczenia uzyskane w czasie realizacji szkoleń podstawowych żołnierzy OT;

2) stworzy i skieruje mobilny zespół szkoleniowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej do udziału w prowadzeniu szkoleń i kursów instruktorsko-metodycznych, o których mowa w § 6 pkt 5;

3) skieruje przedstawicieli mobilnych zespołów szkoleniowych Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej do jednostek wojskowych, centrów i ośrodków szkolenia, o których mowa w § 6 pkt 1, na czas prowadzenia szkolenia wskazanego w § 3.

§ 8.

Dyrektor Departamentu Budżetowego zapewni środki finansowe na realizację części praktycznej programu pilotażowego.

§ 9.

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci, kierownicy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stosownie do właściwości, udzielą niezbędnej pomocy zainteresowanym instytucjom w realizacji postanowień niniejszej decyzji.

§ 10.

Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Sekretarz Stanu.

§ 11.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-14
  • Data wejścia w życie: 2017-07-14
  • Data obowiązywania: 2017-07-14
  • Dokument traci ważność: 2019-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA