REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 170

Departament Strategii i Planowania Obronnego

DECYZJA NR 153/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. poz. 1101 i 1116) ustala się, co następuje:

§ 1.

 Decyzja określa procedury realizacji przedsięwzięć w resorcie obrony narodowej w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym moduły zadaniowe dla każdego stopnia alarmowego i stopnia alarmowego CRP.

§ 2.

1. W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej realizują zadania wymienione w module zadaniowym dla wprowadzanego stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP.

2. Moduły zadaniowe dla stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP określa załącznik do decyzji.

§ 3.

 Informacja o wydaniu przez Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych zarządzenia o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, w trybie określonym w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904 i 1948), jest przekazywana niezwłocznie w systemie dyżurnych służb operacyjnych, służb dyżurnych resortu obrony narodowej oraz poprzez osoby wyznaczone do pełnienia ich funkcji.

§ 4.

 Wydanie przez Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych zarządzenia o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP nie powoduje konieczności wydawania odrębnego zarządzenia przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 5.

 Komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej realizująca zadania centralnego ośrodka alarmowania:

1) przyjmuje informację z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP oraz potwierdza jej otrzymanie;

2) przekazuje osobom zajmującym kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz ośrodkom zaszeregowanym do pierwszej grupy alarmowania informację o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP;

3) sporządza i przekazuje do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa raport o stanie realizacji w resorcie obrony narodowej zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od otrzymania informacji o jego wprowadzeniu;

4) sporządza meldunek dla Ministra Obrony Narodowej o działaniach podjętych w związku z wprowadzonym stopniem alarmowym lub stopniem alarmowym CRP w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej realizujących zadania w ramach poszczególnych stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP.

§ 6.

 Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz osoby kierujące komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej:

1) niezwłocznie powiadamiają podległy personel o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP;

2) sprawują nadzór nad realizacją zadań wymienionych w module zadaniowym właściwym dla wprowadzonego stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP;

3) przekazują do Dyżurnej Służby Operacyjnej Ministra Obrony Narodowej, bezpośrednio, w ramach systemu dyżurnych służb operacyjnych, służb dyżurnych resortu obrony narodowej lub poprzez osoby wyznaczone do pełnienia ich funkcji, informację o stanie realizacji przedsięwzięć wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od otrzymania informacji o jego wprowadzeniu lub zmianie.

§ 7.

 Zadania określone w modułach zadaniowych należy ująć w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie decyzji w dokumentach regulujących działanie dyżurnych służb operacyjnych, służb dyżurnych, służb ochrony oraz systemów teleinformatycznych w resorcie obrony narodowej w formie odpowiednich procedur działania, zgodnie z właściwością i strukturą kierowanej komórki lub jednostki organizacyjnej.

§ 8.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [MODUŁY ZADANIOWE OKREŚLAJĄCE ZADANIA DO WYKONANIA W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ W PRZYPADKU WPROWADZENIA STOPNI ALARMOWYCH I STOPNI ALARMOWYCH CRP]

Załącznik do decyzji Nr 153/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2017 r. (poz. 170)

MODUŁY ZADANIOWE OKREŚLAJĄCE ZADANIA DO WYKONANIA W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ W PRZYPADKU WPROWADZENIA STOPNI ALARMOWYCH I STOPNI ALARMOWYCH CRP

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-08-29
  • Data wejścia w życie: 2017-08-29
  • Data obowiązywania: 2017-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA