| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Budżetowy

DECYZJA NR 197/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2017 r.

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) ustala się, co następuje:

§ 1.

Blokuje się wydatki budżetowe, o których mowa w załączniku do decyzji.

§ 2.

Blokada obowiązuje do końca roku budżetowego.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2017 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik do decyzji Nr 197 /MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 grudnia 2017 r. (poz. 244)

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2017 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki blokowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

23 968 800

 

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

4 585 300

 

ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

4 577 300

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

500 000

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

200 000

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

10 200

4070

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

22 100

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

297 000

4120

Składki na Fundusz Pracy

43 000

4300

Zakup usług pozostałych

1 000 000

4420

Podróże służbowe zagraniczne

500 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 475 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

530 000

 

ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne

8 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 000

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

8 631 000

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

4 732 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 732 000

 

ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego

3 830 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 830 000

 

ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

69 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

69 000

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

358 000

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

358 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

283 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

75 000

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

2 281 200

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

2 281 200

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

109 000

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

552 000

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

10 500

4070

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

31 200

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

195 000

4300

Zakup usług pozostałych

399 700

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

943 800

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000

 

DZIAŁ 803 - Szkolnictwo Wyższe

43 000

 

ROZDZIAŁ 80302 - Uczelnie wojskowe

43 000

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

43 000

 

DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia

8 070 300

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.

856 100

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

856 100

 

ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność

7 214 200

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

274 000

4300

Zakup usług pozostałych

2 200

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

6 932 000

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »