REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 7

DECYZJA NR 6/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. w grupie osobowej prokuratorskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. w grupie osobowej prokuratorskiej przeprowadzi Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, zwana dalej "Akademią Wojsk Lądowych".

§ 2.

Nabór na szkolenie wojskowe w Akademii Wojsk Lądowych przeprowadzi się spośród osób wykonujących zawód prokuratora w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

§ 3.

Limit miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. przygotowujące do pełnienia zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej prokuratorskiej określa załącznik do decyzji.

§ 4.

Osoby, o których mowa w § 2, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w Akademii Wojsk Lądowych, składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w terminie do dnia 16 lutego 2018 r.

§ 5.

Podstawę przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w Akademii Wojsk Lądowych stanowią:

1) zgoda Prokuratora Krajowego na przeniesienie prokuratora na inne miejsce służbowe, celem pełnienia zawodowej służby wojskowej w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach wojskowych;

2) wyniki postępowania rekrutacyjnego, prowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71).

§ 6.

Za przeprowadzenie naboru kandydatów na szkolenie wojskowe w Akademii Wojsk Lądowych w 2018 r. odpowiadają:

1) Dyrektor Departamentu Kadr - w zakresie określenia i nadzoru nad przestrzeganiem limitu przyjęć określonego w załączniku do niniejszej decyzji oraz w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez terenowe organy administracji wojskowej;

2) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Akademii Wojsk Lądowych;

3) Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych - za prawidłowy przebieg postępowania rekrutacyjnego oraz w zakresie powołania na szkolenie wojskowe;

4) Dyrektor Departamentu Budżetowego w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na realizację szkolenia wojskowego.

§ 7.

Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych przesyła:

1) Dyrektorowi Departamentu Kadr:

a) harmonogram realizacji szkolenia wojskowego oraz sprawozdanie z wyników postępowania rekrutacyjnego - niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania, jednak nie później niż 7 dni po jego zakończeniu,

b) imienną listę zakwalifikowanych na szkolenie wojskowe, zawierającą numer PESEL i miejsce wykonywania zawodu prokuratora oraz kopie decyzji o zakwalifikowaniu - niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania, jednak nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia,

c) meldunek o liczbie osób powołanych na szkolenie wojskowe - w terminie 7 dni od dnia ich powołania;

2) Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1 lit. a, w terminie w nim wskazanym;

3) Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych - imienną listę prokuratorów zakwalifikowanych i powołanych na szkolenie wojskowe.

§ 8.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot


Załącznik 1. [ZESTAWIENIE LIMITÓW MIEJSC NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2018 R. W GRUPIE OSOBOWEJ PROKURATORSKIEJ W AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WROCŁAWIU]

Załącznik do decyzji Nr 6/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 lutego 2018 r. (poz. 7)

ZESTAWIENIE LIMITÓW MIEJSC NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2018 R. W GRUPIE OSOBOWEJ PROKURATORSKIEJ W AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WROCŁAWIU

Kod i nazwa korpusu osobowego

Kod i nazwa grupy osobowej

CZAS SZKOLENIA

3 miesiące

1/

46

Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej

B

prokuratorska

25

 

1/ Limit dla osób ze środowiska cywilnego wykonujących zawód prokuratora w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.


 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-08
  • Data wejścia w życie: 2018-02-08
  • Data obowiązywania: 2018-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA