REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 89

DECYZJA NR 81/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291) oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2018 Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 1, 17, 30, 32, 52, 70 i 80) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2018 r." - ulegają zmianie wydatki, o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r." - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Łapiński

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 81/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 czerwca 2018 r. (poz. 89)

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(w zł)

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

DB

DGW

IWsp. SZ

WBE
Łódź

WBE
Olsztyn

WBE
Wroc
ław

752

 

 

0

-7 998

7 998

 

 

 

0

75201

 

 

 

5 000 000

 

 

 

5 000 000

3070

 

 

5 000 000

 

 

 

5 000 000

75202

 

 

 

5 000 000

 

 

 

5 000 000

3070

 

 

5 000 000

 

 

 

5 000 000

75203

 

 

 

3 000 000

 

 

 

3 000 000

3070

 

 

3 000 000

 

 

 

3 000 000

75206

 

 

-500

-25 000 000

 

 

 

-25 000 500

4060

 

-500

 

 

 

 

-500

4300

 

 

-25 000 000

 

 

 

-25 000 000

75220

 

 

 

10 000 000

 

 

 

10 000 000

3070

 

 

10 000 000

 

 

 

10 000 000

75295

 

0

-7 498

2 007 998

 

 

 

2 000 500

2130

3 600 000

 

 

 

 

 

3 600 000

3070

 

 

2 000 000

 

 

 

2 000 000

4060

 

-7 498

7 998

 

 

 

500

6420

-3 600 000

 

 

 

 

 

-3 600 000

753

 

 

 

 

 

0

0

0

0

75301

 

 

 

 

-3 079

-5 523

-7 993

-16 595

3110

 

 

 

-3 079

-5 523

-7 993

-16 595

75302

 

 

 

 

3 079

5 523

2 577

11 179

3110

 

 

 

3 079

5 523

2 577

11 179

75312

 

 

 

 

 

 

5 416

5 416

3110

 

 

 

 

 

5 416

5 416

2000

3 600 000

 

 

 

 

 

3 600 000

3000

 

 

 

0

0

0

0

4000

 

-7 998

7 998

 

 

 

0

6000

-3 600 000

 

 

 

 

 

-3 600 000

Cz. 29

0

-7 998

7 998

0

0

0

0

 

Załącznik 2. [WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2018 R.]

Załącznik Nr 2

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2018 R.

 

 

 

 

w tys. zł

Lp.

§

Wyszczególnienie

rozdział

kwota

I.

Dotacje podmiotowe

529 894

1.

2270

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na pozostałe zadania

x

277 366

 

x

232 866

Akademia Sztuki Wojennej

75295

31 000

Wojskowa Akademia Techniczna

78 866

Akademia Marynarki Wojennej

23 000

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

32 000

Akademia Wojsk Lądowych

68 000

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną (na realizację kursów i szkoleń)

80302

44 500

2.

2520

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną

x

210 386

Akademia Sztuki Wojennej

80302

9 176

Wojskowa Akademia Techniczna

98 952

Akademia Marynarki Wojennej

14 618

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

27 432

Akademia Wojsk Lądowych

47 481

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

8 827

Departament Budżetowy*

3 900

x

x

Ogółem uczelnie

x

487 752

Akademia Sztuki Wojennej

40 176

Wojskowa Akademia Techniczna

177 818

Akademia Marynarki Wojennej

37 618

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

59 432

Akademia Wojsk Lądowych

115 481

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

8 827

Departament Budżetowy*

3 900

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną (na realizację kursów i szkoleń)

44 500

3.

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury

x

36 557

 

x

28 633

Muzeum Wojska Polskiego

92118

19 036

Muzeum Marynarki Wojennej

 

3 062

Muzeum Wojsk Lądowych

 

4 094

Muzeum Sił Powietrznych

 

2 441

Wojskowy Instytut Wydawniczy

92114

7 924

4.

2570

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75295

5 585

II.

Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)

1 494 118

1.

2130

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację programu "Certyfikowanych wojskowych klas mundurowych"

75295

3 600

2.

2130

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie programu "Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe"

75295

900

3.

2130

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie programów "Budowa strzelnic" i "Ławka Niepodległości"

75295

45 000

4.

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

75295

6 800

5.

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

75295

10 000

6.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")

75215

104 900

7.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)

75295

1 200

8.

2830

Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych)

75295

2 500

9.

2830

Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii)

75295

2 960

10.

2830

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie specjalistycznego szkolenia z zakresu medycyny lotniczej (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)

75295

2 400

11.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)

85195

493

12.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW)

75222

765 589

13.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75295

200

14.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO

75295

590

15.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (Katedra Ad Hoc i Nobliści)

75295

2 225

16.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)

92118

1 500

17.

6220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75204

122 086

18.

6220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)

75295

1 520

19.

6220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)

x

154 000

Akademia Sztuki Wojennej

80302

8 178

Akademia Marynarki Wojennej

32 094

Wojskowa Akademia Techniczna

46 971

Akademia Wojsk Lądowych

28 539

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

38 218

20.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)

x

123 749

- inwestycje budowlane

85195

86 510

- zakupy inwestycyjne

37 239

21.

6220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)

x

114 455

Muzeum Wojska Polskiego

92118

113 005

Muzeum Marynarki Wojennej

1 450

22.

6230

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)

x

26 251

- inwestycje budowlane

85195

13 490

- zakupy inwestycyjne

12 761

23.

6430

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację programu "Informatyczne zielone garnizony"

75295

1 200

O g ó ł e m ( I +II )

2 024 012

 

* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2% ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego - co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2163).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-02
  • Data wejścia w życie: 2018-07-02
  • Data obowiązywania: 2018-07-02
  • Dokument traci ważność: 2018-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA