REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 94

ZARZĄDZENIE NR 13/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 lipca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771 i 1000) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 3, z 2013 r. poz. 114 oraz z 2014 r. poz. 115) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) składanie osobie zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury za pośrednictwem dyrektora (szefa) komórki organizacyjnej właściwej do spraw infrastruktury corocznie, w terminie do dnia 31 stycznia, informacji o działalności WIGE;";

2) załącznik Nr 2 do zarządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

Załącznik 1. [UPOWAŻNIENIE]

Załącznik do zarządzenia Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 lipca 2018 r. (poz. 94)

UPOWAŻNIENIE

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-16
  • Data wejścia w życie: 2018-07-16
  • Data obowiązywania: 2018-07-16
  • Dokument traci ważność: 2021-09-15

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA