REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 96

DECYZJA NR 87/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 lipca 2018 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 275, z 2016 r. poz. 146, 206 i 212 oraz z 2017 r. poz. 71) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) gestor SpW - komórkę lub jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej, a także komórkę wewnętrzną, odpowiedzialną za określanie kierunków rozwoju SpW oraz organizację procesu wdrażania i ustalanie procesów eksploatacji (w tym wykorzystania bojowego) i wycofywania określonego rodzaju (grupy) SpW, realizującą zadania na rzecz wszystkich komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;";

2) w załączniku "Zestawienie gestorów i centralnych organów logistycznych SpW":

a) w Lp. I:

- w poz. 24-31 kolumna GESTOR otrzymuje brzmienie:

"Szefostwo Rozpoznania Geoprzestrzennego",

- w poz. 25 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"25. instrumenty i przyrządy pomiarowe, sprzęt i wyposażenie topograficzne, geodezyjne i fotogrametryczne oraz systemy ich przenoszenia;",

b) w Lp. II:

- kolumna GESTOR otrzymuje brzmienie:

"Inspektorat Informatyki",

- po poz. 8 dodaje się poz. 9 w brzmieniu:

9. systemy i urządzenia telefonii komórkowej.

Inspektorat Informatyki

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

c) w Lp. VI w poz. 6 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"6. namioty do przygotowania, wydania i spożywania posiłków oraz kontenery specjalistyczne wraz z wyposażeniem;",

d) w Lp. X:

- w poz. 8 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"8. amunicja czołgowa, do bojowych wozów piechoty, do broni strzeleckiej indywidualnej, zespołowej i pokładowej z wyłączeniem amunicji kal. 30 mm oraz amunicji, dla której gestorem jest Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej;",

- w poz. 14 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"14. broń strzelecka indywidualna (z wyłączeniem broni, dla której gestorem jest Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej i broni ujętej w Lp. XXV poz. 3 i 4), zespołowa i pokładowa;",

- w poz. 19 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"19. podsystem obserwacji i rozpoznania, uzbrojenia (z wyłączeniem Lp. XXV poz. 3 i 4), obrony balistycznej (z wyłączeniem Lp. XXV poz. 1 i 2) oraz urządzenia do ochrony wzroku i egzoszkielet TYTAN;",

- w poz. 46 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"46. środki minersko-zaporowe, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 12 i 16;",

e) w Lp. XI:

- w poz. 2 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"2. bezzałogowe systemy powietrzne, z wyłączeniem przeznaczonych do rażenia celów przez samozniszczenie;",

- po poz. 25 dodaje się poz. 26 w brzmieniu:

26. urządzenia kontroli i zarządzania ruchem naziemnym na lotniskach.

Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

f) w Lp. XII w poz. 3 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"3. jachty morskie, łodzie okrętowe: motorowe, wiosłowe, transportowe, robocze, patrolowe, abordażowe i pontony, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 11;",

g) w Lp. XIII:

- kolumna GESTOR otrzymuje brzmienie:

"Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych",

- w poz. 9 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"9. środki pozoracji pola walki i środki bojowe do uzbrojenia Wojsk Specjalnych, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 12 i 16;",

- w poz. 12 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"12. łodzie motorowe i bojowe, pontony, pojazdy podwodne, przyczepy podłodziowe Wojsk Specjalnych, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 11;",

- po poz. 25 dodaje się poz. 26 w brzmieniu:

26. namioty obozowe Wojsk Specjalnych.

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych

 

h) w Lp. XV w poz. 2 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"2. sprzęt kinowy, projekcyjny i fotograficzny wraz ze sprzętem do przenoszenia;",

i) w Lp. XVIII:

- w poz. 5 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"5. broń strzelecka indywidualna gładkolufowa oraz pistolety maszynowe ŻW;",

- w poz. 21 kolumna Centralny Organ Logistyczny otrzymuje brzmienie:

"Oddział Łączności i Informatyki Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej",

- w poz. 25 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"25. sprzęt, urządzenia i wyposażenie do informatyki śledczej oraz systemy informatyczne przeznaczone do gromadzenia i wymiany informacji dochodzeniowo-śledczych;",

- po poz. 25 dodaje się poz. 26 i 27 w brzmieniu:

26. sprzęt, urządzenia i wyposażenie informatyki do analizy kryminalnej oraz systemy informatyczne przeznaczone do gromadzenia i wymiany informacji kryminalnych;

Zarząd Kryminalny Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Oddział Łączności i Informatyki Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

27. urządzenia, sprzęt i wyposażenie specjalistyczne przeznaczone do zabezpieczenia czynności kryminalnych.

Zarząd Kryminalny Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Oddział Planowania Zabezpieczenia Logistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

 

j) w Lp. XXII:

- w poz. 1 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"1. urządzenia, sprzęt wyposażenia hal, sal i innych obiektów sportowych, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 14;",

- w poz. 2 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"2. urządzenia i sprzęt specjalistyczny oraz ubiory na potrzeby dyscyplin sportowych, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 14;",

k) w Lp. XXIII:

- w poz. 1 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"1. skaner do mikrofilmów;",

- w poz. 4 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"4. komora fumigacyjna.",

I) Lp. XXV otrzymuje brzmienie:

 

 

 

XXV

UZBROJENIE I SPRZĘT WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

 

1. kamizelki kuloodporne zintegrowane;

2. hełmy kompozytowe;

3. pistolety samopowtarzalne;

4. modułowe systemy broni strzeleckiej;

5. celowniki modułowe;

6. mobilne systemy przechowywania uzbrojenia;

7. balistyczne systemy do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych;

8. moździerze kal. 60 mm;

9. inteligentne systemy kierowane do rażenia celów;

10. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

11. łodzie patrolowe;

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

12. systemy min inteligentnych;

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

13. niebalistyczne systemy do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych;

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

14. urządzenia i sprzęt sportowy wraz z chemicznymi źródłami zasilania oraz ubiory na potrzeby dyscyplin sportowych;

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Oddział Szkolenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

15. środki bojowe do inteligentnych systemów kierowanych do rażenia celów;

16. środki bojowe do systemów min inteligentnych;

17. amunicja moździerzowa kal. 60 mm.

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-19
  • Data wejścia w życie: 2018-07-19
  • Data obowiązywania: 2018-07-19
  • Dokument traci ważność: 2022-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA