REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 98

DECYZJA NR 89/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 7 lit. b i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa:

1) wartości pieniężne norm wyżywienia żołnierzy;

2) kwoty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie;

3) asortyment środków spożywczych, na które ustala się ceny rozliczeniowe (ewidencyjne) i wysokość tych cen;

4) wartość pieniężną karmy dla psów;

5) wartość pieniężną paszy dla koni służbowych.

§ 2.

Jednostki wojskowe prowadzące gospodarkę żywnościową stosują wartości pieniężne ustalone dla rejonów zaopatrywania poszczególnych regionalnych baz logistycznych, zwanych dalej "RBLog", stosownie do miejsca stacjonowania.

§ 3.

Wartości pieniężne:

1) zasadniczych norm wyżywienia:

a) żołnierskiej - 010,

b) szkolnej - 020,

c) specjalnej - 030,

d) operacyjnej - 040;

2) dodatkowych norm wyżywienia:

a) ogólnej - 110,

b) chleba - 111,

c) napoju -160

- odrębnie dla każdej RBLog, ustala się w wysokościach, określonych w załączniku do decyzji.

§ 4.

Kwoty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie wynoszą dla:

1) zasadniczych norm wyżywienia:

a) żołnierskiej - 010 - 15,65 zł,

b) szkolnej - 020 - 16,82 zł,

c) specjalnej - 030 - 21,18 zł,

d) operacyjnej - 040 - 23,24 zł;

2) dodatkowej normy wyżywienia ogólnej - 110 - 6,49 zł.

§ 5.

Wartościami pieniężnymi indywidualnych i grupowych paczkowanych norm wyżywienia (racji żywnościowych) są ich ewidencyjne (średnioważone) ceny zakupu.

§ 6.

Wartością pieniężną zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej - 044 i wojennej - 050 jest równowartość normatywu rzeczowego środków spożywczych w niej ujętych, ustalona według cen ich zakupu.

§ 7.

Ustala się ceny rozliczeniowe za 1 kilogram dla następujących środków spożywczych:

1) chleb trwały w opakowaniu foliowym - 2,61 zł;

2) zupy zagęszczone specjalne - 3,33 zł;

3) konserwy warzywno-mięsne - 9,74 zł;

4) baton zbożowo-owocowy - 27,44 zł;

5) pieczywo chrupkie lekkie żytnie - 11,32 zł;

6) pieczywo chrupkie wafle pełnoziarniste ryżowe - 13,21 zł.

§ 8.

Wartością pieniężną karmy dla psów etatowych wykonujących zadania służbowe jest równowartość normatywu rzeczowego karmy, ustalona w jednostce wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową na podstawie cen jej zakupu z zachowaniem zwiększenia wymiaru rzeczowego karmy o:

1) 25% - dla psów odbywających tresurę w Ośrodku Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej;

2) 15% - w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego jako sezonowy dodatek energetyczny - niezależnie od zwiększenia, o którym mowa w pkt 1.

§ 9.

Wartością pieniężną paszy dla koni służbowych jest równowartość normatywu rzeczowego karmy, ustalona w jednostce wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową na podstawie cen jej zakupu.

§ 10.

Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 11.

Traci moc decyzja Nr 97/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 93).

§ 12.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

Załącznik 1. [WARTOŚCI PIENIĘŻNE NORM WYŻYWIENIA (W ZŁOTYCH)]

Załącznik do decyzji Nr 89/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 lipca 2018 r. (poz. 98)

WARTOŚCI PIENIĘŻNE NORM WYŻYWIENIA (W ZŁOTYCH)

Lp.

Wyszczególnienie

Zasadnicze normy wyżywienia

Dodatkowe normy wyżywienia

żołnierska - 010

szkolna - 020

specjalna - 030

operacyjna - 040

ogólna - 110

chleba - 111

Napojów - 160

od 1 stycznia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. - dla żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką oraz żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, ćwiczenia wojskowe, przeszkolenie wojskowe i pełniących służbę przygotowawczą, służbę wojskową w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny, terytorialną służbę wojskową pełnioną rotacyjnie.

od 1 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r - dla żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

od 1 lipca 2018 r. - dla żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

od 1 maja 2018 r. - dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, ćwiczenia wojskowe, przeszkolenie wojskowe i pełniących służbę przygotowawczą, służbę wojskową w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny, terytorialną służbę wojskową pełnioną rotacyjnie.

1.

1 RBLog Wałcz

15,12

16,24

20,39

22,41

6,38

1,82

0,84

0,84

1,68

1,68

2.

2 RBLog Warszawa

16,02

17,28

21,13

23,39

6,70

1,82

0,83

0,83

1,65

1,65

3.

3 RBLog Kraków

15,57

16,71

21,45

23,52

6,54

1,82

0,93

0,93

1,83

1,83

4.

4 RBLog Wrocław

15,89

17,06

21,73

23,64

6,34

1,82

0,90

0,90

1,80

1,80

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-24
  • Data wejścia w życie: 2018-07-24
  • Data obowiązywania: 2018-07-24
  • Z mocą od: 2018-01-01
  • Dokument traci ważność: 2019-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA