REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 104

DECYZJA NR 95/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych
do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w 2018 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz.138) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

 W 2018 r. prowadzony jest nabór do służby w charakterze kandydata na podoficera zawodowego do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

§ 2.

 Nabór do szkoły podoficerskiej przeprowadzi się spośród osób posiadających wykształcenie średnie.

§ 3.

 Limity miejsc w korpusach osobowych (grupach osobowych) określa załącznik do decyzji.

§ 4.

 Osoby, o których mowa w § 2, ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r.

§ 5.

 Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały wykształcenia określonego w § 2. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej stosownego świadectwa (zaświadczenia wydanego przez szkołę), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w szkole podoficerskiej.

§ 6.

 1. Podstawę przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w szkole podoficerskiej stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego, prowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71).

2. W procesie postępowania rekrutacyjnego zobowiązani są uczestniczyć przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Departamentu Kadr.

§ 7.

 Za przeprowadzenie naboru kandydatów do szkoły podoficerskiej odpowiadają:

1) Dyrektor Departamentu Kadr - w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem limitów miejsc określonych w załączniku;

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez terenowe organy administracji wojskowej;

3) Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych - w zakresie określenia potrzeb szkoleniowych oraz wskazania stanowisk w podległych jednostkach dla kandydatów po ukończeniu szkolenia wojskowego;

4) Komendant Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie - za prawidłowy przebieg postępowania rekrutacyjnego oraz w zakresie powołania do służby kandydackiej.

§ 8.

 W przypadku niewykorzystania w pełni limitu miejsc w zasadniczym terminie postępowania rekrutacyjnego, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.

§ 9.

 Termin przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 8, ustala Komendant Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, informując o tym: Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dyrektora Departamentu Kadr.

§ 10.

 Komendant Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie przesyła Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dyrektorowi Departamentu Kadr:

1) sprawozdanie z wyników postępowania rekrutacyjnego oraz meldunek o liczbie osób zakwalifikowanych na szkolenie wojskowe - niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania, jednak nie później niż w terminie 14 dni po jego zakończeniu;

2) meldunek o liczbie osób powołanych do służby kandydackiej - w terminie 14 dni od dnia ich powołania.

§ 11.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot


Załącznik 1. [LIMITY MIEJSC NA SZKOLENIE WOJSKOWE W 2018 R. W SZKOLE PODOFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE W OKREŚLONYCH KORPUSACH OSOBOWYCH (GRUPACH OSOBOWYCH)]

Załącznik do decyzji Nr 95/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 lipca 2018 r. (poz. 104)

LIMITY MIEJSC NA SZKOLENIE WOJSKOWE W 2018 R. W SZKOLE PODOFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE W OKREŚLONYCH KORPUSACH OSOBOWYCH (GRUPACH OSOBOWYCH)

Szkoła Podoficerska

Kod i nazwa korpusu osobowego

Kod i nazwa grupy osobowej

Dla potrzeb
Dow
ództwa
Generalnego
RSZ

Czas
szkolenia

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

22

Sił Powietrznych

E

ruchu lotniczego

6

9 miesięcy*

J

inżynieryjno-lotnicza

50

12 miesięcy

RAZEM W SZKOLE PODOFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

56

 

* - szkolenie specjalistyczne zostanie przeprowadzone na bazie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i sfinansowane w ramach dotacji dla uczelni wojskowych przeznaczonej na realizację kursów i szkoleń

 


 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-27
  • Data wejścia w życie: 2018-07-27
  • Data obowiązywania: 2018-07-27
  • Dokument traci ważność: 2018-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA