REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 136

DECYZJA NR 109/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291) oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2018 Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 1, z późn. zm.1)) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Łapiński

 

1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2018 r. poz. 17, 30, 32, 52, 70, 80, 89, 105 i 108

Załącznik 1. [Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej]

Załącznik do decyzji Nr 109/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 sierpnia 2018 r. (poz. 136)

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

 

(w zł)

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

DB

DGW

DORSZ

IWsp. SZ

JW 2305

JW 4026

SKW

SWW

WBE Warszawa

752

 

 

-1 908 163

-787 037

13 221

1 364 657

300 000

180 243

-13 221

745 000

105 300

0

75201

 

 

 

 

1 500

 

 

 

 

 

1 500

4060

 

 

 

1 500

 

 

 

 

 

1 500

75202

 

 

 

 

1 002 500

 

 

 

 

 

1 002 500

3070

 

 

 

1 000 000

 

 

 

 

 

1 000 000

4060

 

 

 

2 500

 

 

 

 

 

2 500

75203

 

 

 

 

-1 110 343

 

 

 

 

 

-1 110 343

3070

 

 

 

-1 112 343

 

 

 

 

 

-1 112 343

4060

 

 

 

2 000

 

 

 

 

 

2 000

75206

 

 

-1 699 400

 

-8 182 000

 

 

 

 

 

-9 881 400

4010

 

-162 000

 

 

 

 

 

 

 

-162 000

4210

 

-1 537 400

 

 

 

 

 

 

 

-1 537 400

4300

 

 

 

-8 182 000

 

 

 

 

 

-8 182 000

75213

 

-1 450 300

93 000

 

 

 

 

 

 

 

-1 357 300

4010

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

100 000

4060

 

-7 000

 

 

 

 

 

 

 

-7 000

4110

-1 450 300

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 450 300

75216

 

 

 

13 221

 

 

 

 

 

 

13 221

4300

 

 

13 221

 

 

 

 

 

 

13 221

75217

 

 

 

 

 

 

 

 

745 000

 

745 000

4080

 

 

 

 

 

 

 

174 000

 

174 000

4180

 

 

 

 

 

 

 

571 000

 

571 000

75218

 

 

 

 

400 000

 

 

-13 221

 

 

386 779

4270

 

 

 

400 000

 

 

 

 

 

400 000

4300

 

 

 

 

 

 

-13 221

 

 

-13 221

75219

 

 

 

 

 

300 000

112 343

 

 

 

412 343

3070

 

 

 

 

 

112 343

 

 

 

112 343

4410

 

 

 

 

300 000

 

 

 

 

300 000

75220

 

-457 863

659 363

 

9 253 000

 

67 900

 

 

 

9 522 400

4010

-457 863

659 863

 

 

 

 

 

 

 

202 000

4060

 

-500

 

1 500

 

 

 

 

 

1 000

4210

 

 

 

832 600

 

65 400

 

 

 

898 000

4270

 

 

 

-400 000

 

 

 

 

 

-400 000

4300

 

 

 

8 818 900

 

2 500

 

 

 

8 821 400

75295

 

 

160 000

 

 

 

 

 

 

105 300

265 300

4010

 

-140 000

 

 

 

 

 

 

 

-140 000

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

105 300

105 300

4420

 

300 000

 

 

 

 

 

 

 

300 000

755

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

75503

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

4050

 

 

 

-151 876

 

 

 

 

 

-151 876

4070

 

 

 

14 984

 

 

 

 

 

14 984

4180

 

 

 

136 892

 

 

 

 

 

136 892

3000

 

 

 

-112 343

 

 

 

 

 

-112 343

4000

-1 908 163

-787 037

13 221

1 477 000

300 000

180 243

-13 221

745 000

105 300

112 343

Cz. 29

-1 908 163

-787 037

13 221

1 364 657

300 000

180 243

-13 221

745 000

105 300

0

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-31
  • Data wejścia w życie: 2018-08-31
  • Data obowiązywania: 2018-08-31
  • Dokument traci ważność: 2018-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA