REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 143

ZARZĄDZENIE NR 34/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 września 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z późn. zm.1)) w § 25 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) prowadzenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, organami prowadzącymi szkoły i innymi podmiotami w zakresie:

a) spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych Ministra na:

- realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365), w tym weryfikacja celowości, cykliczna ewaluacja przydatności i korzyści wynikających z realizacji zadania publicznego,

- dofinansowanie zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji proobronnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530),

- dofinansowanie budowy i remontów pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- dofinansowanie zadań bieżących lub inwestycyjnych szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203),

b) spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności wynikających z rozliczenia dotacji, o których mowa w lit. a,

c) uzgadniania zakresu działalności stowarzyszeń prowadzących działalność bezpośrednio związaną z obronnością państwa, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723),

d) koordynowania procesu planowania i realizacji współpracy ze społeczeństwem, a także procedowanie porozumień Ministra o współpracy z partnerami społecznymi;".

§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. S. Chwałek

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 165, z 2017 r. poz. 103, 185 i 220 oraz z 2018 r. poz. 6 i 38.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-18
  • Data wejścia w życie: 2018-09-18
  • Data obowiązywania: 2018-09-18

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA