REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 144

DECYZJA NR 117/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 września 2018 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 i art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 8 lit. a-c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

 W decyzji Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 112 i 166 oraz z 2017 r. poz. 44 i 245) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) odprawy modernizacyjne Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - cyklicznie organizowane przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego narady z udziałem Sekretarza Stanu, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Uzbrojenia, Szefa ZPR - P8, Szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5, oraz w zależności od potrzeb przedstawicieli Organizatorów, Gestorów oraz pozostałych szefów (dowódców, komendantów, dyrektorów) komórek organizacyjnych MON lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej dotyczące wypracowania decyzji realizacyjnych w zakresie modernizacji technicznej,";

2) w § 5 w ust. 7 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dyrektorowi Biura Ministra Obrony Narodowej oraz Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego - egzemplarz projektu Planu modernizacji technicznej (wraz z wersją elektroniczną).";

3) w § 6 w ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Dyrektorowi Biura Ministra Obrony Narodowej oraz Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego - zaktualizowany projekt Planu modernizacji technicznej (wraz z wersją elektroniczną)";

4) w § 7 w ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dyrektorowi Biura Ministra Obrony Narodowej oraz Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego - egzemplarz Planu modernizacji technicznej (wraz z wersją elektroniczną).";

5) w § 9 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, przesyła się wraz z uzasadnieniem jednocześnie do wiadomości Biura Ministra Obrony Narodowej.";

6) w § 10 w ust. 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Dyrektorowi Biura Ministra Obrony Narodowej oraz Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego - zatwierdzone korekty Planu modernizacji technicznej.";

7) w § 11 w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Dyrektorowi Biura Ministra Obrony Narodowej, jeżeli zmiany dotyczą Planu modernizacji technicznej.".

§ 2.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. S. Chwałek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-18
  • Data wejścia w życie: 2018-09-18
  • Data obowiązywania: 2018-09-18
  • Dokument traci ważność: 2022-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA