REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 145

DECYZJA NR 118/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 września 2018 r.

zmieniająca decyzję w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 8 lit. a i b i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

 W decyzji Nr 299/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 248) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 33 otrzymuje brzmienie:

"33. Po zatwierdzeniu planu wieloletniego, Dyrektor DNiSW przesyła jego odpis do Dyrektora Generalnego, Dyrektora Departamentu Budżetowego oraz Dyrektora Biura Ministra Obrony Narodowej, a wyciąg z planu do koordynatorów oraz pozostałych dysponentów środków budżetowych wskazanych w planie w części ich dotyczącej.";

2) pkt 44 otrzymuje brzmienie:

"44. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o NCBR Minister wskazuje swojego przedstawiciela oraz przedstawicieli środowisk gospodarczych do Komitetu Sterującego NCBR. Ogłoszenie o możliwości oraz terminie zgłaszania kandydatów środowisk gospodarczych zamieszcza się na stronie internetowej MON. Kandydaci zgłaszają wnioski w tej sprawie do Ministra. Wyboru kandydatów dokonuje komisja powołana w tym celu przez Ministra. W skład komisji wchodzą Dyrektor DNiSW, Dyrektor Biura Ministra Obrony Narodowej, Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej. Komisji przewodniczy Sekretarz Stanu w MON właściwy do spraw badań naukowych.".

§ 2.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. S. Chwałek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-18
  • Data wejścia w życie: 2018-09-18
  • Data obowiązywania: 2018-09-18
  • Dokument traci ważność: 2022-03-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA