REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 152

DECYZJA NR 126/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 września 2018 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie powołania Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 375 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

"2. Koordynatora wskazuje Minister Obrony Narodowej, na wniosek Dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. Koordynator jest wyznaczany albo zatrudniany na podstawie odrębnych przepisów.

3. Stanowisko Koordynatora usytuowane jest w Centrum Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej.

4. Koordynator w zakresie realizacji zadań podlega Dyrektorowi Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej.";

2) w pkt 5:

a) ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) upowszechnianie i koordynowanie w resorcie obrony narodowej zadań wynikających z krajowych i międzynarodowych regulacji dotyczących aspektów równościowych;",

b) ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) współpraca z dyrektorami (szefami) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, dowódcami (dyrektorami, szefami, komendantami) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, organami przedstawicielskimi żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej oraz Przewodniczącą Rady do Spraw Kobiet w sprawach dotyczących równego traktowania, a także z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi krajowymi i międzynarodowymi, które zgodnie z kompetencjami realizują zadania dotyczące problematyki równego traktowania;",

c) ppkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) wypowiadanie się w mediach w sprawach dotyczących równego traktowania, po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej;",

d) po ppkt 9 dodaje się ppkt 10 w brzmieniu:

"10) opiniowanie projektów aktów prawnych pod kątem spełniania zasady równego traktowania.";

3) w pkt 6:

a) ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) projektowania tematyki kształcenia uzupełniającego żołnierzy;",

b) po ppkt 4 dodaje się ppkt 5 w brzmieniu:

"5) badań społecznych w obszarze równego traktowania.";

4) uchyla się pkt 8.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-25
  • Data wejścia w życie: 2018-09-25
  • Data obowiązywania: 2018-09-25

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA