REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 153

DECYZJA NR 127/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 września 2018 r.

zmieniająca decyzję w sprawie systemu planowania zasobów, usług i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 8 lit. a-d, w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:

§ 1.

 W decyzji Nr 412/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2014 r. w sprawie systemu planowania zasobów, usług i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 335) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej propozycje zmian w załączniku, o którym mowa w ust. 1, opracowane na podstawie wniosków składanych za pośrednictwem Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przez organy planujące drugiego i trzeciego stopnia bezpośrednio podległe organowi planującemu pierwszego stopnia.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, przed wysłaniem do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podlegają uzgodnieniu z zainteresowanymi dyrektorami (szefami, dowódcami) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz Dyrektorem Departamentu Budżetowego, organizatorem systemu informatycznego oraz właściwym centralnym organem logistycznym i gestorem SpW";

2) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

 Do procesu planowania zasobów, usług i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej na rok 2018 stosuje się załącznik Nr 1 do decyzji Nr 412/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2014 r. w sprawie systemu planowania zasobów, usług i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3.

 Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

Załącznik 1. [PODZIAŁ KOMPETENCJI W ZAKRESIE PLANOWANIA I POZYSKIWANIA ZASOBÓW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH]

Załącznik do decyzji Nr 127/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 września 2018 r. (poz. 153)

PODZIAŁ KOMPETENCJI W ZAKRESIE PLANOWANIA I POZYSKIWANIA ZASOBÓW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-25
  • Data wejścia w życie: 2018-10-10
  • Data obowiązywania: 2018-10-10
  • Dokument traci ważność: 2019-09-30

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA