REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 103

DECYZJA NR 80/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zasad organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych, prowadzonego w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2019 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) i § 1 pkt 7 lit. b oraz § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 9 ust. 1 pkt 4 i § 14 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 565 oraz z 2011 r. poz. 258), ustala się, co następuje:

§ 1.

W okresie od dnia 22 czerwca do dnia 31 sierpnia 2019 r. organizuje się wypoczynek w formie kolonii i obozów z pełnym pokryciem jego kosztów, dla dzieci żołnierzy zawodowych w wieku od 7 do 17 lat, pozostających na ich utrzymaniu, zwany dalej "wypoczynkiem".

§ 2.

Wysokość i zasady ustalania dochodu w rodzinie żołnierza zawodowego, uprawniającego do wypoczynku, ustala się w oparciu o uregulowania § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych.

§ 3.

Wypoczynek, zgodnie z § 4 i § 15 Umowy o świadczenie usług z dnia 18 listopada 2010 r. zawartej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej i Wojskową Agencją Mieszkaniową1), organizuje się na bazie ośrodków wypoczynkowych w Solinie, Waplewie oraz Rogowie, zwanych dalej "ośrodkami".

§ 4.

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni - spowodują wyznaczenie osób odpowiedzialnych za koordynację wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych z podległych i zaopatrywanych jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej.

§ 5.

Do zadań osób odpowiedzialnych za koordynację wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych należą w szczególności: bezpośrednie kontakty z ośrodkami w zakresie ustalania liczby chętnych i dokonywania rezerwacji, koordynacja kierowania dzieci na wypoczynek oraz monitorowanie jego przebiegu.

§ 6.

Kolonie i obozy planowane do zorganizowania w 2019 r. wraz z liczbą miejsc i terminami wypoczynku określa załącznik do decyzji.

§ 7.

Osoby, o których mowa w § 4, na zasadach współdziałania, spowodują zapewnienie dowozu dzieci żołnierzy zawodowych z podległych i zaopatrywanych jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej do uzgodnionych z ośrodkami miejsc - punktów zbiórek, z których dzieci zostaną odebrane przez przedstawicieli ośrodków i do których zostaną odwiezione po zakończeniu wypoczynku.

§ 8.

Transport na kolonie i obozy z uzgodnionych punktów zbiórek, o których mowa w § 7, zapewniają ośrodki. Terminy i miejsca odbioru oraz odwiezienia dzieci po zakończeniu wypoczynku, zostaną uzgodnione między ośrodkami i osobami odpowiedzialnymi za koordynację wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych.

§ 9.

Koszt wypoczynku jednego dziecka, obejmujący cenę pobytu i faktyczny koszt transportu poniesiony przez ośrodek, nie może przekraczać 1.500 zł - w odniesieniu do kolonii sportowo-rekreacyjnych oraz 1.650 zł - w odniesieniu do obozów specjalistycznych, z poszerzonym programem pobytu.

§ 10.

Po zakończeniu wypoczynku ośrodki wystawiają rachunki (faktury VAT) z wyszczególnieniem ceny pobytu i faktycznego kosztu transportu, obciążające jednostkę wojskową, w której żołnierz zawodowy pozostaje na zaopatrzeniu w dniu złożenia wniosku o wypoczynek dziecka.

§ 11.

Pełne pokrycie kosztów wypoczynku, z zachowaniem przepisów § 9 i § 10, podlega sfinansowaniu ze środków budżetowych resortu obrony narodowej, w ramach posiadanego planu finansowego zawartego w decyzji budżetowej na rok 2019 Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, 27, 37, 45, 52 i 75).

§ 12.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

 

1) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa z dniem 1 października 2015 r. po przejęciu Agencji Mienia Wojskowego otrzymała nazwę "Agencja Mienia Wojskowego" - art. 120 i 121 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2308 oraz z 2019 r. poz. 492).

Załącznik 1. [KOLONIE I OBOZY PLANOWANE DO ZORGANIZOWANIA W SEZONIE LETNIM 2019 r. W RAMACH WYPOCZYNKU DZIECI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH Z PEŁNYM POKRYCIEM JEGO KOSZTÓW]

Załącznik do decyzji Nr 80/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. (poz. 103)

KOLONIE I OBOZY PLANOWANE DO ZORGANIZOWANIA W SEZONIE LETNIM 2019 r. W RAMACH WYPOCZYNKU DZIECI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH Z PEŁNYM POKRYCIEM JEGO KOSZTÓW

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

LICZBA MIEJSC

KOLONIE

OBOZY

Program

Wiek

Terminy turnusów

Program

Wiek

Terminy turnusów

SOLINA

120

Sport i rekreacja

7-15 lat

16.08-30.08

Obóz pływacki

10-17 lat*

16.08-30.08

WAPLEWO

160

Sport i rekreacja

7-15 lat

14.07-28.07
28.07-11.08

-

-

-

ROGOWO

120

Sport i rekreacja

7-13 lat

06.07-20.07

Obóz językowo-sportowy

14-17 lat*

06.07-20.07

* dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia na dzień zakończenia obozu

 

Transport autokarowy w obie strony z/do Warszawy zapewnia organizator kolonii/obozu. Istnieje możliwość dołączania grup dzieci na trasie przejazdu autokaru, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-17
  • Data wejścia w życie: 2019-05-17
  • Data obowiązywania: 2019-05-17
  • Dokument traci ważność: 2019-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA