| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 100/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 czerwca 2019 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 9 lit. d i h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.
W decyzji Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 89 i 143, z 2017 r. poz. 101 i 194, z 2018 r. poz. 106 oraz z 2019 r. poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 w ust. 6 skreśla się wyrazy "i Dyrektora Narodowego Centrum Kryptologii";

2) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji;

3) w załączniku Nr 2 w pkt 4:

a) uchyla się ppkt 1,

b) po ppkt 2 dodaje się ppkt 2a w brzmieniu:

"2a) Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej;",

c) ppkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni;",

d) uchyla się ppkt 10.

§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. d, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

Załącznik 1. [LIMIT ZATRUDNIENIA BAZOWEGO]

Załącznik do decyzji Nr 100/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 czerwca 2019 r. (poz. 126)

LIMIT ZATRUDNIENIA BAZOWEGO

Lp.

Wyszczególnienie

Zatrudnienie bazowe

1

2

3

1

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Tomasz Zdzikot

3 550

2

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Wojciech Skurkiewicz

1 634

3

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Marek Łapiński

978

4

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w tym z przeznaczeniem dla:

38 109

4a

Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w tym z przeznaczeniem na:

10 640

4aa

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych z podległymi jednostkami organizacyjnymi

10 219

4ab

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych z podległymi jednostkami organizacyjnymi

421

4b

Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych z podległymi jednostkami organizacyjnymi

369

4c

Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z podległymi jednostkami organizacyjnymi

22 776

4d

Dowódcy Garnizonu Warszawa z podległymi jednostkami organizacyjnymi

2 133

4e

Pozostałych jednostek organizacyjnych

2 191

5

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej

703

6

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

560

7

Dyrektor Departamentu Kontroli

30

8

Biskup Polowy Wojska Polskiego

52

9

Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego

12

10

Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego

6

11

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

342

12

Szef Służby Wywiadu Wojskowego

196

13

Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej

102

14

Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie

20

15

Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu

14

16

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie

19

17

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie

12

18

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie

11

19

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego we Wrocławiu

9

20

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie

13

21

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu

12

22

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Gdyni

10

OGÓŁEM

46 394

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »