REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 130

DECYZJA NR 104/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 lipca 2019 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

 W decyzji Nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 275, z 2016 r. poz. 146, 206 i 212, z 2017 r. poz. 71 oraz z 2018 r. poz. 96) w załączniku "Zestawienie gestorów i centralnych organów logistycznych SpW" wprowadza się następujące zmiany:

1) w Lp. III kolumna "GESTOR" otrzymuje brzmienie:

"Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni";

2) w Lp. IV kolumna "GESTOR" otrzymuje brzmienie:

"Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni";

3) w Lp. V po poz. 30 dodaje się poz. 31 w brzmieniu:

31. namioty sztabowe do budowy stanowisk dowodzenia.

Zarząd Wsparcia Dowodzenia
i
Łączności Inspektoratu Rodzajów
Wojsk Dowództwa Generalnego
Rodzaj
ów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu
Łą
czności, Informatyki i Walki
Elektronicznej
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

4) w Lp. X:

a) w poz. 9 nazwa grupy SpW otrzymuje brzmienie:

"9. granaty ręczne i nasadkowe, amunicja do wszystkich rodzajów granatników oraz środki pozoracji pola walki;",

b) w poz. 39 nazwa grupy SpW otrzymuje brzmienie:

"39. urządzenia i sprzęt meteorologiczny stosowany do zabezpieczenia działań wojsk rakietowych i artylerii;";

5) w Lp. XI po poz. 26 dodaje się poz. 27 i 28 w brzmieniu:

27. sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej stosowany do naziemnego zabezpieczenia skoków spadochronowych;

28. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora.

Szefostwo
S
łużby Hydrometeorologicznej
Si
ł Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia
i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia
Si
ł Zbrojnych

 

6) w Lp. XIII po poz. 26 dodaje się poz. 27-32 w brzmieniu:

27. systemy do wykrywania i zwalczania bezzałogowych środków, przeznaczone dla Wojsk Specjalnych;

28. bezzałogowe systemy powietrzne do rażenia celów, przeznaczone dla Wojsk Specjalnych;

29. wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych Wojsk Specjalnych;

30. przeciwpancerne pociski kierowane Wojsk Specjalnych;

31. jednorazowe wyrzutnie przeciwpancerne krótkiego zasięgu Wojsk Specjalnych;

32. roboty wsparcia bojowego Wojsk Specjalnych.

Dowództwo Komponentu
Wojsk Specjalnych

Dowództwo Komponentu
Wojsk Specjalnych

 

7) w Lp. XXII w poz. 1 i 2 nazwy grup SpW otrzymują brzmienie:

"1. urządzenia, sprzęt wyposażenia hal, sal i innych obiektów sportowych;

2. urządzenia i sprzęt specjalistyczny oraz ubiory na potrzeby dyscyplin sportowych;";

8) Lp. XXV otrzymuje brzmienie:

 

 

 

XXV

UZBROJENIE I SPRZĘT WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

 

1. kamizelki kuloodporne zintegrowane;

2. hełmy kompozytowe;

3. pistolety samopowtarzalne;

4. modułowe systemy broni strzeleckiej;

5. celowniki modułowe;

6. mobilne systemy przechowywania uzbrojenia;

7. balistyczne systemy do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych;

8. moździerze kal. 60 mm;

9. inteligentne systemy kierowane do rażenia celów;

10. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Dowództwo
Wojsk Obrony Terytorialnej

Szefostwo Służby Uzbrojenia
i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Si
ł Zbrojnych

 

11. łodzie patrolowe;

Dowództwo
Wojsk Obrony Terytorialnej

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

12. systemy min inteligentnych;

Dowództwo
Wojsk Obrony Terytorialnej

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego
i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Si
ł Zbrojnych

13. niebalistyczne systemy do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych;

Dowództwo
Wojsk Obrony Terytorialnej

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

14. środki bojowe do inteligentnych systemów kierowanych do rażenia celów;

15. środki bojowe do systemów min inteligentnych;

16. amunicja moździerzowa kal. 60 mm;

17. przeciwpancerne granatniki jednorazowe.

Dowództwo
Wojsk Obrony Terytorialnej

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

§ 2.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-10
  • Data wejścia w życie: 2019-07-10
  • Data obowiązywania: 2019-07-10
  • Dokument traci ważność: 2022-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA