REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 40

DECYZJA NR 32/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 marca 2020 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 275, z 2016 r. poz. 146, 206 i 212, z 2017 r. poz. 71, z 2018 r. poz. 96 oraz z 2019 r. poz. 130) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) sprzęt wojskowy (SpW) - wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne. Dla potrzeb niniejszej decyzji SpW obejmuje także techniczne środki walki, sprzęt techniczny oraz jego wyposażenie i środki zaopatrzenia, jak również oprogramowanie, wyroby i technologie oraz sprzęt powszechnego użytku, wykorzystywane w resorcie obrony narodowej;";

2) w § 2 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) udział w realizacji zadań związanych z indeksacją wyrobów obronnych w przypisanych grupach SpW;";

3) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzenie zbiorczej bazy danych o ilości i jakości określonego SpW w resorcie obrony narodowej, w tym realizacja zadań związanych z tworzeniem bazy danych Jednolitego Indeksu Materiałowego w przypisanych grupach SpW, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;";

4) w § 5:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Wnioski w zakresie zmiany ustaleń określonych w załączniku do decyzji, komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej zgłaszają do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego za pośrednictwem Szefa Zarządu Logistyki - P4.

3. W uzasadnionych przypadkach Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wnioskuje o dokonanie zmian w załączniku do decyzji.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Wnioski zawierają analizę i uzasadnienie proponowanych zmian, w tym: nazwę grupy SpW, jej liczbę porządkową i numer pozycji oraz nazwę gestora SpW i COL SpW, a także charakterystykę grupy SpW ze wskazaniem funkcji użytkowych.

5. Komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej są zobowiązane do wykazania we wniosku, że wprowadzona zmiana nie będzie kolidowała z pełnieniem funkcji gestora SpW przez inne komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej lub wskazania sposobu rozstrzygania kompetencji. Do wniosku dołącza się opinie komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej rekomendowanych do pełnienia funkcji gestora SpW i COL SpW.";

5) w załączniku "Zestawienie gestorów i centralnych organów logistycznych SpW":

a) w Lp. II kolumna "GESTOR" otrzymuje brzmienie:

"Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni",

b) w Lp. VI po poz. 67 dodaje się poz. 68 w brzmieniu:

68. sprzęt przeładunkowy do zabezpieczenia transportu lotniczego.

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

 

c) Lp. VII otrzymuje brzmienie:

VII

SPRZĘT I MATERIAŁY SŁUŻBY ZDROWIA

 

1. samochody sanitarne i pojazdy specjalne służby zdrowia, w tym opancerzone;

2. wyposażenie medyczne wozów bojowych, statków powietrznych, jednostek pływających i obiektów stacjonarnych służby zdrowia;

3. indywidualne wyposażenie medyczne żołnierzy;

4. sprzęt, wyposażenie i zestawy medyczne;

5. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

6. wyroby medyczne (w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych);

7. produkty lecznicze, produkty lecznicze weterynaryjne, produkty biobójcze, suplementy diety, środki higieniczne, sanitarne i kosmetyki;

8. namioty i kontenery specjalistyczne (medyczne) wraz z wyposażeniem;

9. sanitarne urządzenia adaptacyjne do pojazdów samochodowych;

10. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

11. sprzęt i środki do indywidualnej ochronny przed skażeniami biologicznymi oraz promieniowaniem mikrofalowym (nie ujęte w Lp. VIII pkt 2);

12. chłodnie i worki do przechowywania i transportu zwłok;

13. moduł monitorowania życia systemu TYTAN;

14. komora niskich ciśnień;

15. sprzęt do udzielenia pomocy przedmedycznej,

16. sprzęt, aparatura i materiały do badań psychologicznych;

Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Wojskowej Służby Zdrowia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

17. pojazdy i przyczepy do przewozu psów służbowych.

Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna

Szefostwo Wojskowej Służby Zdrowia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

dLp. XI otrzymuje brzmienie:

XI

UZBROJENIE I SPRZĘT LOTNICZY

 

1. statki powietrzne, z wyłączeniem śmigłowców, o których mowa w Lp. XIII poz. 25;

2. bezzałogowe systemy powietrzne, z wyłączeniem przeznaczonych do rażenia celów przez samozniszczenie;

3. wyposażenie wysokościowo-ratownicze;

4. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

5. indywidualne wyposażenie specjalne pilotów, załóg statków powietrznych i nawigatorów naprowadzania;

6. specjalistyczne urządzenia do lokalizacji i wskazywania celów dla statków powietrznych;

7. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

8. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Zarząd Wojsk Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

9. lotnicze środki bojowe i pirotechniczne;

Zarząd Wojsk Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

10. oprzyrządowanie wspomagające procesy planowania załadunku i wyładunku na środki transportowe;

11. systemy informatyczne analizy i oceny stanu bezpieczeństwa lotów;

Zarząd Wojsk Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

12. sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej stosowany do zabezpieczenia lotnictwa Sił Zbrojnych RP;

13. specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do automatycznego przetwarzania, zobrazowania i wymiany danych hydrometeorologicznych;

14. sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej stosowany do naziemnego zabezpieczenia skoków spadochronowych;

15. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

16. stacje radiolokacyjne trójwspółrzędne, dwuwspółrzędne (odległościomierze), wysokościomierze (za wyjątkiem Lp. IX pkt 5 oraz Lp. XII pkt 5 i 17);

17. pasywne radary koherentne - Passive Coherent Locator (PCL) (za wyjątkiem Lp. IX pkt 5);

18. stacje radiolokacyjne bazujące na aerostatach;

19. brzegowe radary obserwacji nawodnej i powietrznej;

20. stacje zasilania stanowiące źródła zasilania mobilnych stacji radiolokacyjnych;

21. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Zarząd Wojsk Radiotechnicznych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

22. sprzęt ubezpieczenia lotów:

a) urządzenia radionawigacyjne,

b) urządzenia radiolokacyjne; mobilne wzrokowe pomoce nawigacyjne:

- urządzenia systemów oświetlenia podejść do lądowania,

- precyzyjne wskaźniki ścieżek zniżania,

- urządzenia systemów oświetlenia dróg startowych i kołowania,

Zarząd Wojsk Radiotechnicznych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

c) stacjonarne wzrokowe pomoce nawigacyjne:

- urządzenia systemów oświetlenia podejść do lądowania,

- precyzyjne wskaźniki ścieżek zniżania,

- urządzenia systemów oświetlenia dróg startowych i kołowania;

Zarząd Wojsk Radiotechnicznych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Infrastruktura Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

23. urządzenia, oprogramowanie i systemy zarządzania ruchem lotniczym;

24. urządzenia kontroli i zarządzania ruchem naziemnym na lotniskach;

25. mobilne stanowiska kontroli ruchu lotniczego oraz zabezpieczenia operacji powietrznych;

Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

26. stanowiska techniczne elaboracji i przygotowania lotniczych kierowanych pocisków rakietowych;

27. sprzęt i urządzenia naziemnej obsługi statków powietrznych przewoźne i stacjonarne:

a) dystrybutory wody do statków powietrznych,

b) holowniki sprzętu lotniczego,

c) podnośniki oraz urządzenia do przewozu uzbrojenia lotniczego,

d) urządzenia do produkcji i dystrybucji tlenu, azotu, powietrza do sprzętu lotniczego,

e) urządzenia hydrauliczne zasilające statki powietrzne,

f) urządzenia asenizacyjne do statków powietrznych,

g) urządzenia do odladzania statków powietrznych,

h) urządzenia, sprzęt warsztatowy specjalistyczny oraz diagnostyczny do obsługi sprzętu lotniczego,

i) urządzenia i sprzęt służący do obsługi akumulatorów sprzętu lotniczego,

j) urządzenia oświetleniowe sprzętu lotniczego,

k) urządzenia podgrzewająco-osuszające statki powietrzne,

l) urządzenia zasilająco-klimatyzujące do statków powietrznych,

m) zasilacze, rozruszniki elektroenergetyczne do statków powietrznych;

28. lotnicze warsztaty obsługowo-naprawcze oraz urządzenia, sprzęt i wyposażenie lotniczych warsztatów obsługowo-naprawczych stacjonarnych i polowych;

29. namioty-hangary typu lekkiego dla statków powietrznych.

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

eLp. XV otrzymuje brzmienie:

XV

SPRZĘT, MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE

 

1. sprzęt radiowo-telewizyjny oraz technik wideo;

2. sprzęt kinowy, projekcyjny i fotograficzny wraz ze sprzętem do przenoszenia;

3. kluby polowe;

4. nadajniki radiowo-telewizyjne polowe;

5. wyposażenie estradowe i sceniczne;

6. sprzęt, wyposażenie i akcesoria wystawiennicze do działalności artystycznej i promocyjnej;

7. sprzęt i gry klubowe;

8. instrumenty muzyczne;

9. sprzęt i urządzenia do prowadzenia operacji psychologicznych: urządzenia rozgłoszeniowe, rozgłośnie elektroakustyczne, polowe studia nagrań, sprzęt i urządzenia do produkcji poligraficznej, nadajniki komunikatów radiowych, elektroniczne systemy powiadamiania;

10. sprzęt elektroakustyczny;

11. urządzenia multimedialne do działalności wychowawczej;

12. sprzęt i urządzenia poligraficzne;

13. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

14. utwory plastyczne;

15. prasa;

16. repliki historycznej broni strzeleckiej;

17. repliki umundurowania historycznego;

18. urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

19. utwory filmowe i fotograficzne;

20. namioty do działalności wychowawczej i promocyjnej;

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

21. odznaki honorowe, odznaki i znaki tytułów honorowych oraz honorowa biała broń.

Departament Kadr

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

fLp. XVIII otrzymuje brzmienie:

XVIII

SPRZĘT ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

 

1. samochody interwencyjne, w tym opancerzone i specjalnego przeznaczenia;

2. motocykle ŻW;

3. pojazdy interwencyjne czterokołowe;

4. przyczepy specjalistyczne do transportu sprzętu ŻW;

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

5. broń strzelecka indywidualna gładkolufowa oraz pistolety maszynowe ŻW;

6. pistolety hukowe;

7. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

8. kamizelki balistyczne dla psów służbowych ŻW;

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

9. amunicja do broni strzeleckiej indywidualnej gładkolufowej ŻW;

10. amunicja do pistoletów hukowych;

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

11. łodzie patrolowo-interwencyjne ŻW;

12. środki przymusu bezpośredniego;

13. sprzęt i wyposażenie do zapewnienia bezpieczeństwa miejsc czasowego pobytu osób podlegających ochronie, w tym w środowisku wodnym;

14. sprzęt do wsparcia działań antyterrorystycznych realizowanych przez ŻW;

15. sprzęt i wyposażenie do zabezpieczania imprez masowych;

16. sprzęt i wyposażenie do prowadzenia poszukiwań;

17. sprzęt i wyposażenie do zatrzymywania, kierowania, kontroli pojazdów mechanicznych i ich kierowców oraz zabezpieczania miejsc zdarzeń i wypadków;

18. namioty i kontenery specjalistyczne do sprzętu ŻW;

19. chemiczne źródła zasilania do sprzętu ŻW;

20. trenażery, symulatory i urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej ŻW;

21. przyrządy i urządzenia oraz ich elementy do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych;

22. urządzenia, osprzęt oraz dodatkowe wyposażenie do prowadzenia psychofizjologicznych badań poligraficznych w ŻW;

23. urządzenia i wyposażenie specjalistyczne laboratorium przeznaczonego do ujawniania śladów chemicznych, biologicznych i daktyloskopijnych;

24. sprzęt, urządzenia i wyposażenie specjalistyczne przeznaczone do zabezpieczania czynności operacyjno-rozpoznawczych;

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

Oddział Planowania Zabezpieczenia Logistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

25. sprzęt, urządzenia i wyposażenie służące do rejestracji treści połączeń telefonicznych i radiowych;

26. sprzęt, urządzenia i wyposażenie do informatyki śledczej oraz systemy informatyczne przeznaczone do gromadzenia i wymiany informacji dochodzeniowo-śledczych;

27.sprzęt, urządzenia i wyposażenie informatyki do analizy kryminalnej oraz systemy informatyczne przeznaczone do gromadzenia i wymiany informacji kryminalnych.

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

Oddział Informatyki Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

 

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-05
  • Data wejścia w życie: 2020-03-05
  • Data obowiązywania: 2020-03-05
  • Dokument traci ważność: 2022-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA