REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 67

DECYZJA NR 54/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W kierowaniu Ministerstwem Obrony Narodowej w bezpośredniej podległości Ministra Obrony Narodowej pozostaje Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Ministra Obrony Narodowej;

2) Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej;

3) Departament Budżetowy;

4) Departament Kadr;

5) Departament Kontroli;

6) Departament Ochrony Informacji Niejawnych;

7) Departament Prawny;

8) Departament Strategii i Planowania Obronnego.

§ 2.

Ministerstwem Obrony Narodowej kieruje Minister Obrony Narodowej za pośrednictwem osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem § 1, z podporządkowaniem następujących komórek organizacyjnych:

1) Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Wojciechowi Skurkiewiczowi:

a) Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa,

b) Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w zakresie wykonywania czynności nadzoru nad działalnością uczelni wojskowych oraz w zakresie realizacji zadań na rzecz procesu przygotowania i doskonalenia zawodowego,

c) Departament Spraw Socjalnych,

d) Departament Wojskowej Służby Zdrowia;

2) Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Sebastianowi Chwałkowi:

a) Departament Infrastruktury,

b) Departament Polityki Zbrojeniowej;

3) Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Marcinowi Ociepa:

a) Biuro do Spraw Umów Offsetowych,

b) Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w zakresie zarządzania działalnością naukowo-badawczą;

4) Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Pawłowi Woźnemu:

a) Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,

b) Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych;

5) Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - komórki organizacyjne tworzące Sztab Generalny Wojska Polskiego:

a) Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1,

b) Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2,

c) Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7,

d) Zarząd Logistyki - P4,

e) Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5,

f) Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6,

g) Zarząd Planowania Rzeczowego - P8;

6) Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej:

a) Biuro Dyrektora Generalnego,

b) Departament Administracyjny.

§ 3.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Wojciech Skurkiewicz:

1) uczestniczy w posiedzeniach:

a) Stałego Komitetu Rady Ministrów,

b) Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

2) podpisuje - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - dokumenty na posiedzenia Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz związane z procesem uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych w ramach procedury legislacyjnej;

3) koordynuje całość spraw związanych z działalnością:

a) parlamentarną,

b) proobronną;

4) udziela - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie.

§ 4.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Sebastian Chwałek:

1) koordynuje w państwie - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - prace związane z Programem Mobilizacji Gospodarki;

2) sprawuje - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - nadzór nad Agencją Mienia Wojskowego.

§ 5.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Marcin Ociepa:

1) uczestniczy - jako przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej - w posiedzeniach:

a) Komitetu do Spraw Umów Offsetowych,

b) Komitetu Offsetowego;

2) koordynuje całość spraw związanych z implementacją innowacyjnych technologii obronnych;

3) reprezentuje Ministra Obrony Narodowej w sprawach projektów dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa.

§ 6.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Paweł Woźny:

1) koordynuje całość spraw dotyczących współpracy z Unią Europejską, w tym uczestniczy - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich, z wyłączeniem transpozycji prawa wtórnego Unii Europejskiej;

2) podpisuje - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - pisma związane z uzgadnianiem i negocjowaniem projektów umów międzynarodowych opracowanych z inicjatywy resortu obrony narodowej, a także z zawieraniem tych umów i ich ogłaszaniem.

§ 7.

Traci moc decyzja Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 53).

§ 8.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-20
  • Data wejścia w życie: 2020-04-20
  • Data obowiązywania: 2020-04-20
  • Dokument traci ważność: 2021-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA