REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 70

DECYZJA NR 55/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. b i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa:

1) wartości pieniężne norm wyżywienia żołnierzy;

2) kwoty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie;

3) asortyment środków spożywczych, na które ustala się ceny rozliczeniowe (ewidencyjne) i wysokość tych cen;

4) wartość pieniężną karmy dla psów;

5) wartość pieniężną paszy dla koni służbowych.

§ 2.

Jednostki wojskowe prowadzące gospodarkę żywnościową stosują wartości pieniężne ustalone dla rejonów zaopatrywania poszczególnych regionalnych baz logistycznych, zwanych dalej "RBLog", stosownie do miejsca stacjonowania.

§ 3.

Wartości pieniężne:

1) zasadniczych norm wyżywienia:

a) żołnierskiej - 010,

b) szkolnej - 020,

c) specjalnej - 030,

d) operacyjnej - 040,

2) dodatkowych norm wyżywienia:

a) ogólnej - 110,

b) chleba - 111,

c) napoju - 160

- odrębnie dla każdej RBLog, ustala się w wysokościach, określonych w załączniku do decyzji.

§ 4.

Kwoty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie wynoszą dla:

1)

zasadniczych norm wyżywienia:

 

 

a) żołnierskiej - 010

- 18,09 zł,

 

b) szkolnej - 020

- 19,33 zł,

 

c) specjalnej - 030

- 24,02 zł,

 

d) operacyjnej - 040

- 25,91 zł;

2)

dodatkowej normy wyżywienia ogólnej - 110

- 7,04 zł.

 

§ 5.

Wartościami pieniężnymi indywidualnych i grupowych paczkowanych norm wyżywienia (racji żywnościowych) są ich ewidencyjne (średnioważone) ceny zakupu.

§ 6.

Wartością pieniężną zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej - 044 i wojennej - 050 jest równowartość normatywu rzeczowego środków spożywczych w niej ujętych, ustalona według cen ich zakupu.

§ 7.

Ustala się ceny rozliczeniowe za 1 kilogram dla następujących środków spożywczych:

1)

chleb trwały w opakowaniu foliowym

- 3,57 zł;

2)

zupy zagęszczone specjalne

- 3,56 zł;

3)

konserwy warzywno-mięsne

- 9,70 zł;

4)

baton zbożowo-owocowy

- 26,86 zł;

5)

pieczywo chrupkie lekkie żytnie

- 11,30 zł;

6)

pieczywo chrupkie wafle pełnoziarniste ryżowe

- 13,15 zł.

 

§ 8.

Wartością pieniężną karmy dla psów etatowych wykonujących zadania służbowe jest równowartość normatywu rzeczowego karmy, ustalona w jednostce wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową na podstawie cen jej zakupu z zachowaniem zwiększenia wymiaru rzeczowego karmy o:

1) 25% - dla psów odbywających tresurę w Ośrodku Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej;

2) 15% - w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego jako sezonowy dodatek energetyczny - niezależnie od zwiększenia, o którym mowa w pkt 1.

§ 9.

Wartością pieniężną paszy dla koni służbowych jest równowartość normatywu rzeczowego karmy, ustalona w jednostce wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową na podstawie cen jej zakupu.

§ 10.

Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 11.

Traci moc decyzja Nr 114/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 142).

§ 12.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [WARTOŚCI PIENIĘŻNE NORM WYŻYWIENIA (W ZŁOTYCH)]

Załącznik do decyzji Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 kwietnia 2020 r. (poz. 70)

WARTOŚCI PIENIĘŻNE NORM WYŻYWIENIA (W ZŁOTYCH)

Lp.

Wyszczególnienie

Zasadnicze normy wyżywienia

Dodatkowe normy wyżywienia

żołnierska
- 010

szkolna
- 020

specjalna
- 030

operacyjna
- 040

ogólna
- 110

chleba
- 111

napojów
- 160

1.

1 RBLog Wałcz

17,24

18,50

23,35

25,31

6,93

2,50

2,37

2.

2 RBLog Warszawa

17,79

18,97

23,84

25,83

6,98

2,50

1,80

3.

3 RBLog Kraków

18,70

19,97

24,52

26,37

7,19

2,50

2,12

4.

4 RBLog Wrocław

18,63

19,87

24,38

26,11

7,07

2,50

1,95

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-22
  • Data wejścia w życie: 2020-04-22
  • Data obowiązywania: 2020-04-22
  • Z mocą od: 2020-01-01
  • Dokument traci ważność: 2022-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA