REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 146

DECYZJA NR 125/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 września 2020 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 275, z późn. zm.1) z 2016 r. poz. 146, 206 i 212, z 2017 r. poz. 71, z 2018 r. poz. 96, z 2019 r. poz. 130 oraz z 2020 r. poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) realizacja zadań wynikających z przyjętych procedur w zakresie pozyskiwania, wprowadzania, eksploatacji i wycofywania z użytkowania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej SpW, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym na rzecz gestora złożonego SpW";

2) w załączniku "Zestawienie gestorów i centralnych organów logistycznych SpW":

a) w Lp. VI po poz. 68 dodaje się poz. 69 i 70 w brzmieniu:

69. urządzenia do ochrony wzroku systemu TYTAN;

70. umundurowanie bojowe systemu TYTAN.

Szefostwo Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

b) w Lp. VIII po poz. 15 dodaje się poz. 16 w brzmieniu:

16. podsystem obrony przed bronią masowego rażenia systemu TYTAN.

Zarząd Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

c) w Lp. IX po poz. 16 dodaje się poz. 17 i 18 w brzmieniu:

17. balistyczne systemy do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych;

Zarząd Obrony Powietrznej
i Przeciwrakietowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

18. niebalistyczne systemy do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

Zarząd Obrony Powietrznej
i Przeciwrakietowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

d) w Lp. X:

- w poz. 19 nazwa grupy SpW otrzymuje brzmienie:

"19. podsystem obserwacji i rozpoznania, uzbrojenia (z wyłączeniem Lp. XXV poz. 3, 4 i 15) oraz egzoszkielet systemu TYTAN;",

- w poz. 46 nazwa grupy SpW otrzymuje brzmienie:

"46. środki minersko-zaporowe, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 11 i 14;"

- po poz. 66 dodaje się poz. 67 w brzmieniu:

67. Zaawansowane Indywidualne Systemy Walki kryptonim TYTAN.

Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

e) w Lp. XI w poz. 22 nazwa grupy SpW otrzymuje brzmienie:

"22. sprzęt ubezpieczenia lotów:

a) urządzenia radionawigacyjne,

b) urządzenia radiolokacyjne,

c) mobilne wzrokowe pomoce nawigacyjne:

- urządzenia systemów oświetlenia podejść do lądowania,

- precyzyjne wskaźniki ścieżek zniżania,

- urządzenia systemów oświetlenia dróg startowych i kołowania,

d) stacjonarne wzrokowe pomoce nawigacyjne:

- urządzenia systemów oświetlenia podejść do lądowania,

- precyzyjne wskaźniki ścieżek zniżania,

- urządzenia systemów oświetlenia dróg startowych i kołowania;",

f) w Lp. XII w poz. 3 nazwa grupy SpW otrzymuje brzmienie:

"3. jachty morskie, łodzie okrętowe: motorowe, wiosłowe, transportowe, robocze, patrolowe, abordażowe i pontony, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 10;",

g) w Lp. XIII:

- w poz. 9 nazwa grupy SpW otrzymuje brzmienie:

"9. środki pozoracji pola walki i środki bojowe do uzbrojenia Wojsk Specjalnych, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 11 i 14;",

- w poz. 12 nazwa grupy SpW otrzymuje brzmienie:

"12. łodzie motorowe i bojowe, pontony, pojazdy podwodne, przyczepy podłodziowe Wojsk Specjalnych, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 10;",

h) w Lp. XVI w poz. 6 nazwa grupy SpW otrzymuje brzmienie:

"6. polowe bazy noclegowe;",

i) Lp. XXV otrzymuje brzmienie:

XXV

UZBROJENIE I SPRZĘT WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

 

1. kamizelki kuloodporne zintegrowane, w tym wchodzące w skład systemu TYTAN;

2. hełmy kompozytowe, w tym wchodzące w skład systemu TYTAN;

3. pistolety samopowtarzalne, w tym wchodzące w skład systemu TYTAN;

4. modułowe systemy broni strzeleckiej, w tym wchodzące w skład systemu TYTAN;

5. celowniki modułowe;

6. mobilne systemy przechowywania uzbrojenia;

7. moździerze kal. 60 mm;

8. inteligentne systemy kierowane do rażenia celów;

9. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Szefostwo Służby Uzbrojenia
i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

10. łodzie patrolowe;

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

11. systemy min inteligentnych;

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego
i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

12. środki bojowe do inteligentnych systemów kierowanych do rażenia celów;

13. środki bojowe do systemów min inteligentnych;

14. amunicja moździerzowa kal. 60 mm;

15. przeciwpancerne granatniki jednorazowe, w tym wchodzące w skład systemu TYTAN.

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. S. Chwałek

 

 

1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 146, 206 i 212, z 2017 r. poz. 71, z 2018 r. poz. 96, z 2019 r. poz. 130 oraz z 2020 r. poz. 40.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-16
  • Data wejścia w życie: 2020-09-16
  • Data obowiązywania: 2020-09-16
  • Dokument traci ważność: 2022-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA