REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 147

DECYZJA NR 126/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 września 2020 r.

zmieniająca decyzję w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]

 W decyzji Nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 358, z 2013 r. poz. 388 oraz z 2015 r. poz. 274) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonują następujące wojskowe zespoły sportowe:

1) Wojskowy Zespół Sportowy w Poznaniu przy 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego;

2) Wojskowy Zespół Sportowy w Gdyni przy Komendzie Portu Wojennego;

3) Wojskowy Zespół Sportowy w Białobrzegach przy Batalionie Dowodzenia Wojsk Lądowych;

4) Wojskowy Zespół Sportowy we Wrocławiu przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych;

5) Wojskowy Zespół Sportowy w Bydgoszczy przy Centralnej Grupie Działań Psychologicznych.";

2) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a. Celem funkcjonowania wojskowych zespołów sportowych jest:

1) tworzenie warunków do rozwoju sportu wyczynowego;

2) zapewnienie udziału żołnierzy sportowców we współzawodnictwie pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM);

3) współpraca resortu obrony narodowej z Ministerstwem Sportu, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz polskimi związkami sportowymi i stowarzyszeniami sportowymi;

4) promocja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i na arenie międzynarodowej poprzez udział sportowców wojskowych w działaniach promocyjno-komunikacyjnych resortu obrony narodowej.";

3) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Podział stanowisk służbowych w wojskowych zespołach sportowych określają właściwi dysponenci środków etatowych w uzgodnieniu z Dyrektorem Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej.";

4) w pkt 4:

a) ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prowadzenie działalności szkoleniowej w dyscyplinach uprawianych w wojskowych zespołach sportowych oraz podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadry szkoleniowej w tych dyscyplinach;",

b) ppkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) rozwijanie dyscyplin sportu preferowanych przez Międzynarodową Radę Sportu Wojskowego (CISM);";

5) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Działalność szkoleniowo-sportową wojskowych zespołów sportowych prowadzić w oparciu o następujące obiekty szkoleniowe:

1) Wojskowy Zespół Sportowy w Poznaniu w obiektach szkoleniowych własnych oraz Wojskowego Klubu Sportowego Grunwald Poznań;

2) Wojskowy Zespół Sportowy w Gdyni w obiektach szkoleniowych Komendy Portu Wojennego w Gdyni;

3) Wojskowy Zespół Sportowy w Białobrzegach w obiektach szkoleniowych Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych;

4) Wojskowy Zespół Sportowy we Wrocławiu w obiektach szkoleniowych własnych oraz Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław;

5) Wojskowy Zespół Sportowy w Bydgoszczy w obiektach szkoleniowych Bydgoskiego Centrum Sportu.";

6) w pkt 11:

a) w ppkt 3 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) wykaz dyscyplin sportowych uprawianych w wojskowych zespołach sportowych;",

b) w ppkt 11 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"11) umożliwi:";

7) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zadania określone w pkt 11 ppkt 1, 3, 7-9 i 11 realizuje w uzgodnieniu z Dyrektorem Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej w zakresie jego kompetencji.";

8) uchyla się załączniki Nr 1 i 2.

§ 2. [Wejście w życie]

 Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-17
  • Data wejścia w życie: 2020-10-02
  • Data obowiązywania: 2020-10-02

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA