REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 91

DECYZJA NR 40/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 kwietnia 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie udostępnienia mienia ambulatoriów i ambulatoriów z izbą chorych na rzecz zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, opieki stomatologicznej oraz rehabilitacji leczniczej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 12 lit. c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) w związku z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234) ustala się, co następuje:

§ 1

. W decyzji Nr 495/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie udostępnienia mienia ambulatoriów i ambulatoriów z izbą chorych na rzecz zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, opieki stomatologicznej oraz rehabilitacji leczniczej (Dz. Urz. Min. Obr Nar. poz. 339) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a. W umowach, o których mowa w pkt 3, w przypadku, gdy mienie zostało udostępnione w celu realizacji szczepień ochronnych żołnierzy i pracowników wojska, w okresie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w oparciu o przepisy art. 46 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.1) ), nie uwzględnia się kosztów, o których mowa w pkt 4.".

§ 2

. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 marca 2021 r.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA