Kategorie

Dzienniki Urzędowe

KOMUNIKAT Nr 4/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 września 2021 r.

o unieważnieniu pieczęci urzędowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) informuje się, że zostały unieważnione następujące pieczęcie urzędowe utracone w resorcie obrony narodowej w 2021 r.:

1) pieczęć urzędowa okrągła o średnicy o 36 mm, wypukła do tuszu, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis "13 ŚLĄSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ, cecha III";

2) pieczęć urzędowa okrągła o średnicy o 20 mm, wypukła do tuszu, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis "JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3949".

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-10
  • Data wejścia w życie: 2021-09-10
  • Data obowiązywania: 2021-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe