Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 137/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 września 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Delegatury Departamentu Kontroli w Bydgoszczy

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 114/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Delegatury Departamentu Kontroli w Bydgoszczy (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 101) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 2 po ppkt 3 dodaje się ppkt 4 w brzmieniu:

"4) wzór oznaki na mundur polowy określony w załączniku Nr 3a.";

2) po załączniku Nr 3 dodaje się załącznik Nr 3a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DELEGATURY DEPARTAMENTU KONTROLI W BYDGOSZCZY NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik do decyzji Nr 137/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 września 2021 r. (poz. 212)

Załącznik

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DELEGATURY DEPARTAMENTU KONTROLI W BYDGOSZCZY NA MUNDUR POLOWY


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-16
  • Data wejścia w życie: 2021-09-16
  • Data obowiązywania: 2021-09-16

Dzienniki Urzędowe