Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 156/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 października 2021 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2021 Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 10, z późn. zm.1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej - na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa (w ramach "Programu Mobilizacji Gospodarki");",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. W uzasadnionych i uzgodnionych z Departamentem Budżetowym przypadkach, termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi przez Departament Wojskowej Służby Zdrowia dokumentów na uruchomienie dotacji upływa z dniem 20 grudnia 2021 r.",

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych, o których mowa w ust. 1 pkt 6, upływa z dniem 10 grudnia 2021 r.";

2) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak


1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 89, 108, 124, 132, 151, 163, 182, 218 i 229.

Załącznik 1. [Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej]

Załącznik do decyzji Nr 156/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 października 2021 r. (poz. 236)

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowejMetryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-28
  • Data wejścia w życie: 2021-10-28
  • Data obowiązywania: 2021-10-28

Dzienniki Urzędowe