Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA Nr 162/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 listopada 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw administrowania zarejestrowanym zbiorem danych osobowych "MAJĄTEK"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 5 ust. 2 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z późn. zm.1) ), w związku z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U z 2021 r. poz. 1131 i 1666) oraz art. 4 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1214), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 266/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw administrowania zarejestrowanym zbiorem danych osobowych "MAJĄTEK" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 202 oraz z 2016 r. poz. 8 i 33) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a. Pod nieobecność Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2, funkcję Pełnomocnika pełni Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 165, z 2017 r. poz. 103, 185 i 220, z 2018 r. poz. 6, 38, 143 i 202, z 2019 r. poz. 106 i 201, z 2020 r. poz. 68, 117 i 178 oraz z 2021 r. poz. 142 i 214.

Metryka

Dzienniki Urzędowe