REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 51

DECYZJA NR 44/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia znaku specjalnego strzelca pokładowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się znak specjalny strzelca pokładowego, zwany dalej "znakiem".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór znaku określony w załącznikach Nr 1 i 2;

2) wzór legitymacji znaku określony w załączniku Nr 3.

§ 3.

Nadaje się regulamin znaku określony w załączniku Nr 4.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [WZÓR ZNAKU SPECJALNEGO STRZELCA POKŁADOWEGO AWERS]

Załączniki do decyzji Nr 44/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 marca 2022 r. (poz. 51)

Załącznik Nr 1

WZÓR ZNAKU SPECJALNEGO STRZELCA POKŁADOWEGO AWERS

Załącznik 2. [WZÓR ZNAKU SPECJALNEGO STRZELCA POKŁADOWEGO REWERS]

Załącznik Nr 2

WZÓR ZNAKU SPECJALNEGO STRZELCA POKŁADOWEGO REWERS

Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI ZNAKU SPECJALNEGO STRZELCA POKŁADOWEGO]

Załącznik Nr 3

WZÓR LEGITYMACJI ZNAKU SPECJALNEGO STRZELCA POKŁADOWEGO

Załącznik 4. [REGULAMIN ZNAKU SPECJALNEGO STRZELCA POKŁADOWEGO]

Załącznik Nr 4

REGULAMIN ZNAKU SPECJALNEGO STRZELCA POKŁADOWEGO

1. Znak specjalny strzelca pokładowego, zwany dalej "znakiem", jest symbolem identyfikującym członków personelu latającego, którzy wykonują obowiązki strzelca pokładowego.

2. Znak, o wymiarach 40x60 mm, ma kształt symbolicznej postaci skrzydlatego strzelca napinającego łuk w barwie brązu. Zastosowany wzór jest bezpośrednim odwzorowaniem Odznaki Strzelca Samolotowego, wprowadzonej do użytku rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 31 października 1929 r. (Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 34, poz. 334), stanowiąc tym samym nawiązanie do chlubnych tradycji polskiego lotnictwa wojskowego okresu międzywojennego.

3. Prawo do otrzymania znaku przysługuje żołnierzom zawodowym, którzy:

1) ukończyli szkolenie i uzyskali uprawnienia do samodzielnego wykonywania lotów w charakterze strzelca pokładowego na statku powietrznym;

2) uzyskali nalot w wymiarze minimum 100 godzin w charakterze strzelca pokładowego.

4. Znak nadaje dowódca jednostki wojskowej żołnierza, o którym mowa w pkt 3, na wniosek jego bezpośredniego przełożonego.

5. Znak nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jego przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania znaku nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Procedury związane z nadawaniem znaku i ewidencją dokumentacji prowadzi sekcja personalna jednostki wojskowej, o której mowa w pkt 4.

8. Znak wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji Święta Lotnictwa Polskiego, świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego. Znak jest numerowany.

9. Wizerunek znaku może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących lotnictwo Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Pierwszy egzemplarz znaku przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

11. Koszty wykonania matrycy i pozostałych znaków nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-03-29
  • Data wejścia w życie: 2022-03-29
  • Data obowiązywania: 2022-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA