REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 54

ZARZĄDZENIE NR 4/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 marca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Legionowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 i 655) i art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§. 1.

W zarządzeniu Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie likwidacji Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Legionowie (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 153) w § 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Dokumentacja związana z działalnością Przychodni podlega przekazaniu odpowiednio do:

1) właściwego archiwum wojskowego - w zakresie materiałów archiwalnych;

2) Instytutu - w zakresie całości dokumentacji niearchiwalnej (kategorie: B, BE, Bc) oraz dokumentacji medycznej.";

2) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Dopuszcza się czasowe przekazanie materiałów archiwalnych do Instytutu przed ostatecznym przekazaniem ich do właściwego archiwum wojskowego.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-03-31
  • Data wejścia w życie: 2022-03-31
  • Data obowiązywania: 2022-03-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA