REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 92

DECYZJA NR 80/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się tereny zamknięte, zastrzeżone ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone w załączniku do decyzji.

§ 2.

Załącznik do decyzji określa granice terenów zamkniętych, przy czym granice działek ewidencyjnych są granicami terenów zamkniętych.

§ 3.

Traci moc decyzja Nr 38/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 46, z późn. zm.1)).

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak


1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2019 r. poz. 125, 129 i 231, z 2020 r. poz. 84 i 120, z 2021 r. poz. 34, 227 i 241 oraz z 2022 r. poz. 33.

Załącznik 1. [GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH]

Załącznik do decyzji Nr 80/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 8 czerwca 2022 r. (poz. 92)

GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA