REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 120

DECYZJA Nr 105/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych dowódców, odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 19. Chełmskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, § 31 i § 33 oraz § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się:

1) proporzec rozpoznawczy, zwany dalej "proporcem", Dowódcy 19. Chełmskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej, zwanego dalej "19DAS";

2) proporzec Dowódcy Baterii Dowodzenia 19DAS, zwanej dalej "BADOW";

3) proporzec Dowódcy 1. Baterii Artylerii Samobieżnej 19DAS, zwanej dalej "1BAS";

4) proporzec Dowódcy 2. Baterii Artylerii Samobieżnej 19DAS, zwanej dalej "2BAS";

5) proporzec Dowódcy 3. Baterii Artylerii Samobieżnej 19DAS, zwanej dalej "3BAS";

6) proporzec Dowódcy Kompanii Logistycznej 19DAS, zwanej dalej "KLOG";

7) odznakę pamiątkową 19DAS, zwaną dalej "odznaką";

8) oznakę rozpoznawczą 19DAS, zwaną dalej "oznaką";

9) proporczyk na beret żołnierzy 19DAS, zwany dalej "proporczykiem".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór proporca Dowódcy 19DAS określony w załączniku Nr 1;

2) wzór proporca Dowódcy BADOW określony w załączniku Nr 2;

3) wzór proporca Dowódcy 1BAS określony w załączniku Nr 3;

4) wzór proporca Dowódcy 2BAS określony w załączniku Nr 4;

5) wzór proporca Dowódcy 3BAS określony w załączniku Nr 5;

6) wzór proporca Dowódcy KLOG określony w załączniku Nr 6;

7) wzór odznaki określony w załączniku Nr 7;

8) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku Nr 8;

9) wzór oznaki:

a) na mundur wyjściowy określony w załączniku Nr 9,

b) na mundur polowy określony w załączniku Nr 10;

10) wzór proporczyka określony w załączniku Nr 11.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 12.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ]

Załączniki do decyzji Nr 105/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 lipca 2022 r. (poz. 120)

Załącznik Nr 1

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ

Załącznik 2. [WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATERII DOWODZENIA 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ]

Załącznik Nr 2

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATERII DOWODZENIA 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ


Załącznik 3. [WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 1. BATERII ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ]

Załącznik Nr 3

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 1. BATERII ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ


Załącznik 4. [WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 2. BATERII ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ]

Załącznik Nr 4

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 2. BATERII ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ


Załącznik 5. [WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 3. BATERII ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ]

Załącznik Nr 5

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 3. BATERII ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ


Załącznik 6. [WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII LOGISTYCZNEJ 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ]

Załącznik Nr 6

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII LOGISTYCZNEJ 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ


Załącznik 7. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ]

Załącznik Nr 7

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ


Załącznik 8. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ]

Załącznik Nr 8

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ


Załącznik 9. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 9

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY


Załącznik 10. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 10

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ NA MUNDUR POLOWY


Załącznik 11. [WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ]

Załącznik Nr 11

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ


Załącznik 12. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ]

Załącznik Nr 12

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 19. CHEŁMSKIEGO DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", 19. Chełmskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej, zwanego dalej "19DAS", stanowi formę wyróżnienia żołnierzy i pracowników 19DAS za nienaganną służbę i pracę oraz uhonorowania innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla 19DAS. Odznaka symbolizuje więź łączącą żołnierzy i pracowników, której podstawą są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka, o wymiarach 40x40 mm, jest zmodyfikowaną wersją historycznej odznaki pamiątkowej 5. Dywizjonu Artylerii Konnej, zwanego dalej "5DAK", którego tradycje dziedziczy 19DAS. Podstawą odznaki jest krzyż maltański barwy białej z obwódką barwy złotej. Pośrodku krzyża znajdują się dwie skrzyżowane lufy armatnie barwy złotej z nałożonym na nie herbem miasta Chełm - miejsca stacjonowania 19DAS. Nad lufami znajduje się srebrny, oksydowany orzeł w koronie barwy złotej. Pod lufami umieszczony jest pionowo czarno-szkarłatny proporczyk, którego barwy nawiązują do historycznych barw artylerii konnej z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej. Na dolnym ramieniu krzyża umieszczono cyfrę "19" barwy złotej - numer taktyczny 19DAS. Na lewym ramieniu krzyża znajduje się złota liczba "1919" - rok utworzenia 5DAK, natomiast na prawym ramieniu krzyża znajduje się złota liczba "2019" - rok powstania 19DAS.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy 19DAS, zwanemu dalej "Dowódcą", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po co najmniej roku służby w 19DAS;

3) pracownikom resortu obrony narodowej, po co najmniej dwóch latach pracy w 19DAS;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w 19DAS przez okres co najmniej 3 lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

5) innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla 19DAS, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7, zwanej dalej "Komisją".

4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej "legitymacją", i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca powołuje 9-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - zastępca Dowódcy 19DAS;

2) dowódca Baterii Dowodzenia 19DAS;

3) dowódca 1. Baterii Artylerii Samobieżnej 19DAS;

4) dowódca 2. Baterii Artylerii Samobieżnej 19DAS;

5) dowódca 3. Baterii Artylerii Samobieżnej 19 DAS;

6) dowódca Kompanii Logistycznej 19DAS;

7) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów;

8) Mąż Zaufania Korpusu Szeregowych;

9) przedstawiciel pracowników 19DAS.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o przyznanie prawa do odznaki;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 7/9 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski, o których mowa w pkt 9 ppkt 3 i 4, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz na materiałach popularyzujących 19DAS, za zgodą Dowódcy.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Dowódcy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-26
  • Data wejścia w życie: 2022-07-26
  • Data obowiązywania: 2022-07-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA