REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 135

DECYZJA NR 118/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2022

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2022 Nr 14/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 16, 21, 47, 62, 83, 106 i 123) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) przedsięwzięcia finansowane w ramach „Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców" w wysokości 195 200 tys. zł (rozdział 75215), nadzorowane przez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej.";

2) w § 16 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej - na utrzymanie mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych przedsiębiorców wykonujących zadania na rzecz Sił Zbrojnych (ujęte w „Planie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców");";

3) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej" ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

4) w załączniku Nr 10 „Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2022 r." kody klasyfikacji zadaniowej 11.4.-11.4.2.5. otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej]

Załączniki do decyzji Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2022 r. (poz. 135)

Załącznik Nr 1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej


(w zł)

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

par.

CZC SZ

DB

DGW

DO RSZ

IWsp. SZ

JW 2305

JW 4026

JW 4101

JW 4724

7521 784 565

-3 840 260

9 995

-74 700

-326 700

50 000

220 000

-200 000

-2 095 800

-4 472 900

75201


-177 940 358

-177 940 358

3070

-220 000 000

-220 000 000

4010

44 000

44 000

4050

42 000 000

42 000 000

4060

7 000

7 000

4110

7 564

7 564

4120

1 078

1 078

75202


36 962 858

36 962 858

3070

40 000 000

40 000 000

4010

-44 000

-44 000

4050

-3 000 000

-3 000 000

4060

12 000

12 000

4110

-7 564

-7 564

4120

-1 078

-1 078

4300

3 500

3 500

75203


9 000 000

9 000 000

3070

20 000 000

20 000 000

4050

-7 000 000

-7 000 000

4300

-4 000 000

-4 000 000

75206-425 000-9 575 000

-10 000 000

3070

10 000 000

10 000 000

4050

-20 000 000

-20 000 000

4170

225 000

225 000

4410


-425 000200 000

-225 000

75211


1 784 565
0

1 784 565

3070

2 000 000

2 000 000

4010

2 000 000

2 000 000

4050

-4 000 000

-4 000 000

4210

1 784 565

1 784 565

75213
-20 700

-74 700


-95 400

4060-20 700

-1 200


-21 900

4300
-73 500


-73 500

75216


694 000-500 000

-200 000

-6 000

4210
-500 000

-200 000

-700 000

4270

628 000

628 000

4300

66 000

66 000

75219


-1 245 800

-1 245 800

4410

-1 245 800

-1 245 800

75220-3 415 260

30 695


140 531 800

50 000

220 000

300 000

-650 000

137 067 235

3070

160 000 000

160 000 000

4010


-3 412 760

12 760-3 400 000

4050

-6 000 000

-6 000 000

4110


-2 200

2 2000

4120


-300

3000

421015 435


225 800

-150 000


300 000

-390 000

1 235

4270

-228 000

-228 000

4300

-13 694 000

200 000

220 000


-32 000

-13 306 000

3000

12 000 000

12 000 000

4000

1 784 565

-3 840 260

9 995

-74 700

-12 326 700

50 000

220 000

-200 000

-2 095 800

-16 472 900

cz. 29

1 784 565

-3 840 260

9 995

-74 700

-326 700

50 000

220 000

-200 000

-2 095 800

-4 472 900

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

par.

CZC SZ

DB

DGW

DO RSZ

IWsp. SZ

JW 2305

JW 4026

JW 4101

JW 4724

752
-77 641

2 900

70 000

4 477 641

4 472 900


75224
8 726 587


176 373 996

185 100 583

3070

17 540 170

17 540 170

40104 995 192


89 815 299

94 810 491

40502 755 007


45 416 578

48 171 585

406086 143


1 029 151

1 115 294

407016 940


148 835

165 775

4110754 593


10 060 367

10 814 960

4120118 712118 712

4180

6 567 358

6 567 358

4300

879 436

879 436

4410

2 653 747

2 653 747

4770

2 263 055

2 263 055

75295-77 641

-8 723 687

70 000

-171 896 355

-180 627 683

3070

-12 540 170

-12 540 170

4010


-64 896

-4 945 420


-88 350 403

-93 360 719

4020-49 772-49 772

4050-2 755 007


-47 416 578

-50 171 585

4060-83 243


-1 029 151

-1 112 394

4070-16 940


-148 835

-165 775

4110


-11 156

-754 593


-10 049 211

-10 814 960

4120


-1 589

-118 712


1 589

-118 712

4180

-6 567 358

-6 567 358

4300
70 000

-879 436

-809 436

4410

-2 653 747

-2 653 747

4770

-2 263 055

-2 263 055

7550

0

75503


0

0

4050

-700 000

-700 000

4590

700 000

700 000

3000

5 000 000

5 000 000

4000


-77 641

2 900

70 000

-522 359

-527 100

cz. 29


-77 641

2 900

70 000

4 477 641

4 472 900

3000

17 000 000

17 000 000

4000

1 784 565

-3 917 901

12 895

-4 700

-12 849 059

50 000

220 000

-200 000

-2 095 800

-17 000 000

cz. 29

1 784 565

-3 917 901

12 895

-4 700

4 150 941

50 000

220 000

-200 000

-2 095 800

0

Załącznik 2. [Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2022 r.]

Załącznik Nr 2

Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2022 r.

Kod klasyfikacji zadaniowej

Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie

Cel

Miernik

Wartość docelowa miernika w 2022 r.

Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania

11.4.

Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa

Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców

Stopień realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych przez przedsiębiorców (w %)

100

Minister Obrony Narodowej

Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych

w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)

90

11.4.1.

Mobilizacja gospodarki

Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów

i usług na rzecz uprawnionych organów, w tym SZ RP, w czasie wojny

Procentowy wskaźnik ilości zawarcia umów na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z "Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców"

100

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

11.4.1.1.

Utrzymanie mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych

Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz uprawnionych organów, w tym SZ RP, w czasie wojny

Procentowe zabezpieczenie kosztów utrzymania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z "Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców"

24

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania obronne

Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców

Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych

w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)

90

Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego

11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb SZ i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny

Zapewnienie SZ i wojskom sojuszniczym warunków i zdolności do obrony państwa oraz wypełniania zobowiązań sojuszniczych

Relacja liczby sprawnych punktów dostępowych do sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, do ogólnej liczby punktów wybudowanych przez przedsiębiorcę (%)

100

Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego

11.4.2.4.

Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

Zwiększenie liczby osób w administracji publicznej przygotowanych do realizacji zadań obronnych w państwie

Relacja liczby przeszkolonych osób, do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (%)

80

Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego

11.4.2.5.

Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym

Zabezpieczenie realizacji kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych przez administrację publiczną i przedsiębiorców

Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych do zaplanowanych w danym roku (%)

100

Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-26
  • Data wejścia w życie: 2022-08-26
  • Data obowiązywania: 2022-08-26
  • Dokument traci ważność: 2022-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA